Ubezpieczenia do kredytów samochodowych

Ubezpieczenie na życie dla osób zaciągających kredyt samochodowy

Ubezpieczenie – kredyt samochodowy

Ubezpieczenie chroni życie i/lub interes majątkowy (utrata pracy lub hospitalizacja) Klienta.
Ubezpieczycielem jest CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC.
 
Dzięki ubezpieczeniu Ty i Twoja rodzina mogą czuć się bezpiecznie. 
Ubezpieczenie działa już od następnego dnia od podpisania umowy.
 
Zakres ubezpieczenia, w zależności od wybranego wariantu oraz aktywności zawodowej, obejmuje:
  • śmierć,
  • utratę pracy, 
  • hospitalizację na skutek Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku.
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z Warunkami Ubezpieczenia (OWU), a szczególnie z zakresem ochrony oraz wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Jak zgłosić roszczenie?

Ubezpieczenie życia i/lub interesu majątkowego – umowy ubezpieczenia zawarte od 21.02.2018 r.

Ubezpieczyciel: CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC
Zgłoszenie roszczenia może odbyć się:

1) pisemnie - na adres:

  a) CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC, 

  • 6 Piętro, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa lub
  • ​2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irlandia,

        b) Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław,

2) osobiście – w jednej z placówek Santander Consumer Bank S.A.,

3) pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail na adres: ,

4) telefonicznie pod numerem: (0) 801 88 99 79 (Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.)
5) online przez stronę https://www.cnpsantander.pl/zglos-roszczenie

Jeśli już masz

Dla naszych Klientów, którzy posiadają już ubezpieczenie, przygotowaliśmy wszelkie potrzebne informacje oraz dokumenty, które można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce - Jeśli już masz.

zobacz

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu