MediPakiet
Plus

Informacje o produkcie

MediPakiet Plus to indywidualne ubezpieczenie assistance zapewniające organizację i pokrycie kosztów usług objętych zakresem ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel - Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działającą w Polsce poprzez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce wchodzącą w skład grupy AXA Assistance.

Dla kogo dedykowany jest MediPakiet Plus?

Dla Ciebie oraz Twojej rodziny – jeżeli Ty i Twój Małżonek/Partner jesteście w wieku 18–75 lat. W pakietach w opcji rodzinnej ochroną objęterównież dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.

Dostępne są 2 warianty oraz 2 opcje ubezpieczenia:

 • MediStandard Plus:
  - indywidualny​
  - rodzinny
 • MediMax Plus:
  - indywidualny
  - rodzinny

Zakres ubezpieczenia

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia MediPakiet Plus?
 
 • Pomoc medyczna, a w tym m.in.:
  ​- wizyta lekarza rodzinnego i internisty,
  - wizyta pediatry,
  - konsultacje lekarzy specjalistów,
  - zabiegi ambulatoryjne,
  - badania radiologiczne,
  - ultrasonografia,
  - rehabilitacja,
  - tomografia komputerowa,
  - rezonans magnetyczny.
 • Druga opinia medyczna:
  W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania – możesz otrzymać specjalistyczną zagraniczną konsultację medyczną.
 • Pomoc opiekuńcza, a w tym m.in.:
  ​- opieka pielęgniarki,
  - opieka nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi,
  - opieka nad zwierzętami,
  - pomoc domowa po hospitalizacji,
  - zakup / wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,
  - dostarczenie lekarstw,
  - transport medyczny.
 • Dodatkowe świadczenia (niezależnie od zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego):
  - Telefoniczna Informacja Medyczna,
  - Stomatologiczny Program Rabatowy.​

   
Jakie zdarzenia objęte są ochroną?
Nagłe zachorowanie, poważne zachorowanie oraz nieszczęśliwy wypadek.*
 
* w zależności od wariantu i zakresu udzielanej ochrony.
 
Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance MediPakiet Plus - poniżej , w sekcji Dokumenty.
Zawarcie umowy ubezpieczenia jest dobrowolne. Ochronę ubezpieczeniową oraz usługi assistance zapewnia Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie wchodzącą w skład grupy AXA Assistance.

Zgłaszanie zdarzeń

Jak uzyskać świadczenia?
Zadzwoń niezwłocznie pod nr telefonu:

+48 22 575 95 85 CENTRUM POMOCY
Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. 

Ubezpieczyciel - Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działającą w Polsce poprzez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce wchodzącą w skład grupy AXA Assistance.

Informacje dodatkowe

Szczegółowy zakres ubezpieczenia MediPakiet Plus wraz z opisem świadczeń oraz wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance MediPakiet Plus, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.santanderconsumer.pl/ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest dobrowolne. Ochronę ubezpieczeniową oraz usługi assistance zapewnia Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie wchodzącą w skład grupy AXA Assistance.

Jeśli już masz

Dla naszych Klientów, którzy posiadają już ubezpieczenie, przygotowaliśmy wszelkie potrzebne informacje oraz dokumenty, które można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce - Jeśli już masz.

Zobacz

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu