Jeżeli utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu i masz problemy ze spłatą swoich zobowiązań możesz skorzystać z pomocy przewidzianej w Ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. Tarczy 4.0.

Prosimy #ZostańwDomu, a my zrobimy wszystko by ułatwić bankowanie