Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

Dane spółki

Santander Consumer Bank S.A.

z siedzibą we Wrocławiu
ul. Legnicka 48 B,

zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,00 zł,
REGON: 012736938, NIP: 527-20-46-102.

Kod SWIFT: SCFBPLPWXXX