Pytania i odpowiedzi

Jakie zalety ma lokata o stałym oprocentowaniu?
Jestem zainteresowany/a założeniem lokaty z grupy Zysk+Lokatę w Santander Consumer Bank, co muszę zrobić?
Jestem zainteresowany/a założeniem lokaty z grupy Direct, co muszę zrobić?
Na jaki okres mogę ulokować pieniądze na lokacie terminowej?
Czy chcąc założyć lokatę terminową muszę podpisać z Bankiem umowę o rachunek bieżący?
Gdzie mogę sprawdzić aktualne oprocentowanie lokat?
Czy istnieje możliwość negocjowania wysokości oprocentowania lokaty?
Czy lokata jest odnawiana automatycznie?
Czy lokata jest odnawiana wraz z odsetkami?
Czy Bank pobiera opłaty za prowadzenie rachunków lokat?
Czy powierzone bankowi środki pieniężne są bezpieczne?
Jakie są zasady składania reklamacji?
Ilu pełnomocników mogę ustanowić do lokat?
Co stanie się z lokatami w przypadku mojej śmierci?
Gdzie mogę uzyskać informację o dacie zapadalności lokaty?
Czym jest FATCA?