Pobierz nową aplikacje Santander Consumer Banku

i obsługuj swoje produkty przez telefon
 

Infolinia: 195 00**

FATCA

Czym jest FATCA?

FATCA to ustawa uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 2010 roku, która nakłada na instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i raportowania Klientów, którzy  posiadają obowiązek podatkowy w USA.
W celu wdrożenia w Polsce przepisów FATCA 7 października 2014 podpisana została Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
Kolejnym krokiem wdrożenia w Polsce przepisów FATCA było przyjęcie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Jaki jest cel FATCA?

Celem FATCA jest  zapobieganie uchylania się od amerykańskiego opodatkowania, podatników USA którzy  osiągają dochody poza USA , poprzez ich identyfikację i raportowanie przez zagraniczne instytucje finansowe.

Główne obowiązki wynikające z FATCA dla instytucji finansowych

 1. Uzyskanie oświadczenia Klienta indywidualnego lub korporacyjnego posiadającego rachunek lokaty, w celu określenia czy jest on amerykańską osobą raportowaną.
 2. Identyfikacja Klientów , którzy spełniają warunki określone przez FATCA (są amerykańskimi osobami raportowanymi, tzn. posiadają obowiązek podatkowy w USA).
 3. Coroczne raportowanie odpowiedniemu organowi (w przypadku Polski -  Szef Krajowej Administracji Skarbowej) Raport informacji o  rachunkach Klientów podlegających pod ustawodawstwo FATCA, tzn. będących amerykańskimi osobami raportowanymi.

Kim jest amerykańska osoba raportowana?

Jest to podlegająca amerykańskiemu obowiązkowi podatkowemu:

 1. osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo USA lub status rezydenta w USA.
 2. osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca Szczególną Osobą Amerykańską,  Raportująca Instytucja Finansową lub Podmiotem niefinansowym z siedzibą w USA (występuje Beneficjent Rzeczywisty), zgodnie z FATCA.

Co jeżeli podlegam obowiązkowi raportowania FATCA?

FATCA ma zastosowanie w przypadku rachunków lokat Santander Consumer Banku dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych. W celu potwierdzenia, że dana osoba podlega obowiązkom FATCA powinna ona wypełnić oświadczenie FATCA, jeżeli zostanie do tego wezwana przez Bank, gdyż posiadane obecnie informacje, nie są wystarczające, aby ustalić czy podlega raportowaniu w ramach FATCA.

Santander Consumer Bank przyjął ż następujące formularze do składania oświadczenia:

 1. W8-BEN: dla osób fizycznych spoza USA
 2. W8-BEN-E: dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych spoza USA
 3. W9: dla osób fizycznych i innych podmiotów USA (w tym rezydentów)

Co jeżeli odmówię sprawdzenia, czy jestem amerykańską osobą raportowaną?

Zgodnie z Ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA:

 1. Dla rachunków lokat otwartych pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 1 grudnia 2015 r. w przypadku Klienta,   który nie złoży   w ciągu 12 miesięcy od dnia 1 grudnia 2015 r. oświadczenia FATCA  w odpowiedzi na wniosek Banku o udzielenie informacji,  rachunek ten będzie podlegał zablokowaniu. Bank  niezwłocznie poinformuje posiadacza rachunku o blokadzie rachunku lokaty i warunkach jego odblokowania, tzn. złożenia oświadczenia FATCA. W przypadku zastosowania blokady rachunku Bank w terminie 3 dni od otrzymania ww. oświadczenia jest zobowiązany do odblokowania rachunku.
 2. Od dnia 1 grudnia 2015 r. otwarcie nowego rachunku lokaty* nie będzie możliwe w przypadku braku złożenia przez Klienta oświadczenia FATCA.

* Przez otwarcie nowego rachunku lokaty rozumie się:

 • podpisanie nowej umowy  lokaty,
 • zmianę warunków już zawartej umowy  lokaty, związaną z koniecznością zawarcia nowej umowy lokaty.

W przypadku zmiany lub powstania nowych danych i okoliczności, o których mowa oświadczeniu FATCA w trakcie trwania Lokaty  Klient jest zobowiązany do złożenia nowego  oświadczenia FATCA zawierającego aktualne dane i okoliczności, zgodnie z Regulaminem. 

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat FATCA?

 1. Strona internetowa IRS.
 2. Na infolinii Santander Consumer Bank S.A. pod numerem: 195 00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
 3. Szczegółowa informacja na temat blokady rachunku jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce - więcej informacji