Lokaty przez telefon

Atrakcyjne oprocentowanie i duży wybór terminów lokat

Sprawdź
 Lokaty przez telefon Santander Consumer Bank

Zobacz, co zyskujesz

Lokata Direct+

Atrakcyjne oprocentowanie do 2.00%

Minimalna kwota: 1 000 zł

Duży wybór okresów lokacyjnych

Od 1 do 36 miesięcy

Kapitalizacja odsetek

Na koniec okresu lokaty

Automatyczne przedłużenie lokaty

Na kolejny ten sam okres

Jak założyć lokatę?

Zadzwoń na infolinię

i dowiedz się więcej o lokacie

tel.: 71 358 21 60

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. 

Oprocentowanie lokaty

Oprocentowanie lokaty Direct+

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Direct+ wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 11.07.2024):

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1000.00 PLN i więcej
3 miesiące 2.00%
6 miesięcy 2.00%
9 miesięcy 2.00%
12 miesięcy 2.00%
15 miesięcy 2.00%
24 miesiące 2.00%
36 miesięcy 2.00%

Oprocentowanie nominalne rachunków lokat terminowych Direct+ zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym.

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami

Lokata terminowa jest popularnym produktem oszczędnościowym. Charakteryzuje się z góry ustalonym terminem. Odsetki są naliczane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i dopisywane do kwoty lokaty – najczęściej w ostatnim dniu trwania lokaty.

Lokaty są bezpiecznym produktem finansowym i do równowartości 100 tys. euro gwarantowane są przez BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny).

  • Lokatę Direct+ można założyć telefonicznie, a lokatę Zysk+ wyłącznie w oddziałach
  • Lokatę Direct+ można opłacić wyłącznie przelewem, a lokatę Zysk+ gotówkowo i przelewem

Lokaty z grupy Direct opłacisz przelewem.

Tak, pisemna umowa lokaty jest wysyłana (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres korespondencyjny Posiadacza Lokaty.

Tak. Oświadczenie o odstąpieniu składasz do Banku w terminie 14 dni od daty dostarczenia Umowy w formie pisemnej.

CRS (Common Reporting Standard – CRS) jest to jednolity standard raportowania będący globalnym standardem w zakresie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych pomiędzy państwami. Przeczytaj pełne informacje na temat CRS.

FATCA to ustawa uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 2010 roku, która nakłada na instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i raportowania Klientów, którzy  posiadają obowiązek podatkowy w USA. Przeczytaj pełne informacje na temat FATCA.

Informacje dodatkowe

1Oprocentowanie stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 11.07.2024 r. Minimalna kwota lokaty Direct+ wynosi 1 000 zł. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym. Brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty.