Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

Ubezpieczenie Bezpieczne Finanse

Poczucie bezpieczeństwa dzięki szerokiemu zakresowi ubezpieczenia.

Sprawdź
Ubezpieczenie Bezpieczne Finanse Santander Consumer Bank

Zobacz, co zyskujesz

Elastyczny zakres ubezpieczenia

Możliwość wyboru sumy ubezpieczenia

Rok ochrony ubezpieczeniowej to koszt już od 40 zł

(w zakresie: zmiana sytuacji życiowej)

Różne okresy ochrony

polisy od 1 roku do 10 lat

Zakres ubezpieczenia Bezpieczne Finanse

Spójrz, jakie świadczenia zapewniamy na wypadek różnych zdarzeń losowych:

Zmiana sytuacji życiowej

  • świadczenie w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł – w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku małżonka/partnera (w wieku do 80 lat) lub dziecka (w wieku do 21 lat),
  • świadczenie w kwocie od 1000 zł do 10 000 zł – w przypadku poważnego zachorowania małżonka/partnera (w wieku do 80 lat) lub dziecka (w wieku do 21 lat).

Utrata pracy

  • świadczenie jest wypłacane za każde pełne 30 dni potwierdzonego statusu bezrobotnego, maksymalnie 12 świadczeń,
  • wysokość 1 świadczenia to kwota od 200 zł do 3 000 zł,
  • świadczenie wypłacane jest także w sytuacji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, bez wskazywania przyczyny jej rozwiązania.

Czasowa niezdolność do pracy

  • świadczenie wypłacane jest za każde 30 dni czasowej niezdolności do pracy, maksymalnie 12 świadczeń,
  • wysokość 1 świadczenia to kwota od 200 zł do 3 000 zł.

Pobyt w szpitalu

  • świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie 14 dni i może wynosić od 50 zł do 500 zł.

Wybierz optymalną opcję dla siebie!

Zakres ubezpieczenia, sumy i limity świadczeń zależą od rodzaju zdarzenia ubezpieczeniowego i wybranego wariantu ubezpieczenia Bezpieczne Finanse.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia jest zawarty w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BEZPIECZNE FINANSE, które znajdziesz poniżej w sekcji dokumenty.

Jak skorzystać?

Jak zgłosić roszczenie?

za pośrednictwem strony internetowej:

www.cnpsantander.pl/zglos-roszczenie

mailowo na adres:

roszczenia@cnpsantander.pl

telefonicznie:

(0) 801 88 99 79 lub (22) 270 30 70 (opłata wg taryfy operatora)
od pn. do pt. w godz. 8:00-18:00

listownie na adres:

CNP Santander Insurance
IV Piętro, ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa

Santander Consumer Bank S.A.
ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław

osobiście:

w jednej z placówek Santander Consumer Bank S.A.

Jeśli wybierzesz kontakt w formie elektronicznej szybciej otrzymamy Twoje zgłoszenie.