Lokaty w oddziale

Wysokie, pewne zyski oraz dostępność w każdym oddziale

Znajdź oddział Sprawdź
lokaty w oddziale Santander Consumer Bank

Zobacz, co zyskujesz

Lokata Zysk+

Atrakcyjne oprocentowanie 3,00%1

 • minimalna kwota: 1 000 zł

Duży wybór okresów lokacyjnych

 • od 1 do 36 miesięcy

Kapitalizacja odsetek

 • na koniec okresu lokaty

Automatyczne przedłużenie lokaty

 • na kolejny ten sam okres

Lokata Zysk+ Wzrost

Atrakcyjne oprocentowanie 5,00%2

 • minimalna kwota: 1 000 zł

Duży wybór okresów lokacyjnych

 • od 1 do 36 miesięcy

Kapitalizacja odsetek

 • na koniec okresu lokaty

Automatyczne przedłużenie lokaty

 • na kolejny ten sam okres

Zysk+ Progresja

Oprocentowanie rosnące3

 • z miesiąca na miesiąc

Okres trwania lokaty: 12 miesięcy

Minimalna kwota: 1 000 zł

Możliwość wcześniejszych wypłat

 • wraz z należnymi odsetkami

Jak założyć lokatę?

Przyjdź do oddziału

nasi doradcy są do Twojej dyspozycji

Oprocentowanie lokaty

Oprocentowanie lokaty Zysk+ Wzrost

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Zysk+ Wzrost wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1000.00 PLN i więcej
3 miesiące 5.00%
6 miesięcy 5.00%
12 miesięcy 4.50%
15 miesięcy 4.50%
24 miesiące 4.00%
36 miesięcy 4.00%

² Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 29.03.2024 r. Oprocentowanie stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 03.04.2024. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0%. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.

Oprocentowanie lokaty Zysk+

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Zysk+ wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1000.00 PLN i więcej
3 miesiące 3.00%
6 miesięcy 3.00%
9 miesięcy 3.00%
12 miesięcy 3.00%
15 miesięcy 3.00%
24 miesiące 2.00%
36 miesięcy 2.00%

Oprocentowanie nominalne rachunków lokat terminowych Zysk+ zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym.

Oprocentowanie lokaty Zysk+ Progresja

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Zysk+ Progresja wynosi w stosunku rocznym1 (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Kolejny miesiąc lokaty 1000.00 PLN i więcej
1 miesiąc2.50%
2 miesiąc2.70%
3 miesiąc3.00%
4 miesiąc 3.20%
5 miesiąc 3.50%
6 miesiąc 4.00%
7 miesiąc 4.20%
8 miesiąc 4.50%
9 miesiąc 4.80%
10 miesiąc 5.00%
11 miesiąc5.20%
12 miesiąc5.40%

¹Na dzień 03.04.2024 średnie oprocentowanie dla Lokaty Zysk+ Progresja w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi 4,00%

Zawieranie umów lokat Zysk+ Progresja odbywa się wyłącznie w placówkach banku.

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami

Lokata terminowa jest popularnym produktem oszczędnościowym. Charakteryzuje się z góry ustalonym terminem. Odsetki są naliczane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i dopisywane do kwoty lokaty – najczęściej w ostatnim dniu trwania lokaty.

Lokaty są bezpiecznym produktem finansowym i do równowartości 100 tys. euro gwarantowane są przez BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny).

Gdy rozwiążesz umowę lokaty Zysk+ Progresja przed upływem okresu, na jaki została zawarta, zachowujesz prawo do odsetek naliczonych za każdy zakończony miesiąc trwania lokaty. Natomiast gdy rozwiążesz umowę lokaty Zysk+ przed upływem okresu, odsetki nie zostaną wypłacone.

Umowę lokaty zawierasz w Oddziale, a następnie wpłacasz pieniądze w kasie Oddziału lub przelewem.

 • Lokatę Direct+ można założyć telefonicznie, a lokatę Zysk+ wyłącznie w oddziałach
 • Lokatę Direct+ można opłacić wyłącznie przelewem, a lokatę Zysk+ gotówkowo i przelewem

CRS (Common Reporting Standard – CRS) jest to jednolity standard raportowania będący globalnym standardem w zakresie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych pomiędzy państwami. Przeczytaj pełne informacje na temat CRS.

FATCA to ustawa uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 2010 roku, która nakłada na instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i raportowania Klientów, którzy  posiadają obowiązek podatkowy w USA. Przeczytaj pełne informacje na temat FATCA.

Informacje dodatkowe

1 Oprocentowanie stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 03.04.2024 r. Minimalna kwota lokaty Zysk+ wynosi 1 000 zł. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym. Brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty.

2Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 29.03.2024 r. Oprocentowanie stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 03.04.2024 r. Minimalna kwota lokaty Zysk+ Wzrost wynosi 1 000 zł. Brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0%. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.

3 Na dzień 03.04.2024 średnie oprocentowanie dla Lokaty Zysk+ Progresja w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi 4,00%.