Dokumenty

Regulaminy

Obowiązuje dla lokat z grupy Direct założonych od 22.06.2022 r.
Obowiązuje dla lokat z grupy Direct założonych do 15.07.2020 r.
Obowiązuje dla lokat z grupy Zysk+ założonych do 21.06.2022 r.

Dyspozycje - lokaty przez internet

Dyspozycja ustanowienia/odwołania pełnomocnictwa dla lokat z grupy Online może zostać złożona wyłącznie w Oddziale Banku.

Dyspozycje - lokaty w oddziale

Obowiązuje tylko dla lokat założonych przed 12.04.2010
dotychczas: Dyspozycja rozwiązania umowy/zwrotu lokaty/odsetek

Tabele Opłat i Prowizji

obowiązuje do dyspozycji złożonych w Banku przed 6 września 2017r.