Dokumenty

Dyspozycje - lokaty przez internet

Dyspozycja ustanowienia/odwołania pełnomocnictwa dla lokat z grupy Online może zostać złożona wyłącznie w Oddziale Banku.

Dyspozycje - lokaty w oddziale

Obowiązuje tylko dla lokat założonych przed 12.04.2010
dotychczas: Dyspozycja rozwiązania umowy/zwrotu lokaty/odsetek

Tabele Opłat i Prowizji

obowiązuje do dyspozycji złożonych w Banku przed 6 września 2017r.