Oprocentowanie lokat bankowych

(wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024)

Oprocentowanie lokat bankowych

(wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024)

Online Nowe Środki

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Online Nowe Środki wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024)

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1 000 - 400 000 PLN
1 mies.
2.00%
3 mies.
5.00%
4 mies.
5.00%
6 mies.
5.00%
12 mies.
4.50%
24 mies.
4.00%
36 mies.
4.00%
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1 000 - 400 000 PLN
1 mies. 2.00%
3 mies. 5.00%
4 mies. 5.00%
6 mies. 5.00%
12 mies. 4.50%
24 mies. 4.00%
36 mies. 4.00%

1Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 29.03.2024 r. Oprocentowanie nominalne stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 03.04.2024 r. Minimalna kwota lokaty Online Nowe Środki 1 000 zł, maksymalna kwota lokaty 400 000 zł. Brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym. Szczegóły propozycji znajdziesz w Oddziałach Banku, na infolinii pod nr 801 601 801 lub 71 358 21 60 (koszt wg stawki operatora) oraz na www.santanderconsumer.pl.

 

Online

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Online wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024)

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1 000 - 400 000 PLN
1 mies.
1.00%
3 mies.
3,00%
4 mies.
3,00%
6 mies.
3,00%
9 mies.
3,00%
12 mies.
3,00%
24 mies.
2.00%
36 mies.
2.00%
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1 000 - 400 000 PLN
1 mies. 1.00%
3 mies. 3,00%
4 mies. 3,00%
6 mies. 3,00%
9 mies. 3,00%
12 mies. 3,00%
24 mies. 2.00%
36 mies. 2.00%

Oprocentowanie nominalne rachunków lokat terminowych Online zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym.

 

Zysk+ Wzrost

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Zysk+ Wzrost wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1000.00 PLN i więcej
3 mies.
5.00%
6 mies.
5.00%
12 mies.
4.50%
15 mies.
4.50%
24 mies.
4.00%
36 mies.
4.00%
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1000.00 PLN i więcej
3 mies. 5.00%
6 mies. 5.00%
12 mies. 4.50%
15 mies. 4.50%
24 mies. 4.00%
36 mies. 4.00%

2 Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 29.03.2024 r. Oprocentowanie stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 03.04.2024. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0%. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.

Znajdź Oddział Banku >>

Zysk+

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Zysk+ wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1.000 PLN i więcej
3 mies.
3,00%
6 mies.
3,00%
9 mies
3,00%
12 mies.
3,00%
15 mies.
3,00%
24 mies.
2.00%
36 mies.
2.00%
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1.000 PLN i więcej
3 mies. 3,00%
6 mies. 3,00%
9 mies 3,00%
12 mies. 3,00%
15 mies. 3,00%
24 mies. 2.00%
36 mies. 2.00%

Oprocentowanie nominalne rachunków lokat terminowych Zysk+ zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym.

Zysk+ Progresja

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Zysk+ Progresja wynosi w stosunku rocznym 1 (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1.000 PLN i więcej
1. miesiąc
2,50%
2. miesiąc
2,70%
3. miesiąc
3,00%
4. miesiąc
3,20%
5. miesiąc
3,50%
6. miesiąc
4,00%
7. miesiąc
4,20%
8. miesiąc
4,50%
9. miesiąc
4,80%
10. miesiąc
5.00%
11. miesiąc
5.20%
12. miesiąc
5.40%
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Kolejny miesiąc lokaty 1.000 PLN i więcej
1. miesiąc 2,50%
2. miesiąc 2,70%
3. miesiąc 3,00%
4. miesiąc 3,20%
5. miesiąc 3,50%
6. miesiąc 4,00%
7. miesiąc 4,20%
8. miesiąc 4,50%
9. miesiąc 4,80%
10. miesiąc 5.00%
11. miesiąc 5.20%
12. miesiąc 5.40%

1Na dzień 03.04.2024 średnie oprocentowanie dla Lokaty Zysk+ Progresja w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi 4,00%

Zawieranie umów lokat Zysk+ Progresja odbywa się wyłącznie w placówkach Banku.

Direct+

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Direct+ wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1.000 PLN i więcej
3 mies.
3,00%
6 mies.
3,00%
9 mies.
3,00%
12 mies.
3,00%
15 mies.
3,00%
24 mies.
2.00%
36 mies.
2.00%
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1.000 PLN i więcej
3 mies. 3,00%
6 mies. 3,00%
9 mies. 3,00%
12 mies. 3,00%
15 mies. 3,00%
24 mies. 2.00%
36 mies. 2.00%

Oprocentowanie nominalne rachunków lokat terminowych Direct+ zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym.

Online - wycofana

Oferta Lokaty Online przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się lokaty. 
Oprocentowanie nominalne lokat po odnowieniu, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

 

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1 000 - 400 000 PLN
10 mies.
0.01%
15 mies.
0.01%
18 mies.
0.01%
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1 000 - 400 000 PLN
10 mies. 0.01%
15 mies. 0.01%
18 mies. 0.01%

Direct+ Internet - wycofana

Oferta Lokaty Direct+Internet przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się lokaty.
Oprocentowanie nominalne lokat po odnowieniu, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

 

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1000 PLN i więcej
1 mies.
0.01%
2 mies.
0.01%
3 mies.
0.01%
4 mies.
0.01%
5 mies.
0.01%
6 mies.
0.01%
7 mies.
0.01%
8 mies.
0.01%
9 mies.
0.01%
10 mies.
0.01%
11 mies.
0.01%
12 mies.
0.01%
15 mies.
0.01%
18 mies.
0.01%
24 mies.
0.01%
36 mies.
0.01%
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1000 PLN i więcej
1 mies. 0.01%
2 mies. 0.01%
3 mies. 0.01%
4 mies. 0.01%
5 mies. 0.01%
6 mies. 0.01%
7 mies. 0.01%
8 mies. 0.01%
9 mies. 0.01%
10 mies. 0.01%
11 mies. 0.01%
12 mies. 0.01%
15 mies. 0.01%
18 mies. 0.01%
24 mies. 0.01%
36 mies. 0.01%

Direct+ - wycofana

Oferta Lokaty Direct+ przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się lokaty.
Oprocentowanie nominalne lokat po odnowieniu, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

 

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1 000 PLN i więcej
1 mies.
0.01%
2 mies.
0.01%
4 mies.
0.01%
5 mies.
0.01%
7 mies.
0.01%
10 mies.
0.01%
11 mies.
0.01%
18 mies.
0.01%
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres 1 000 PLN i więcej
1 mies. 0.01%
2 mies. 0.01%
4 mies. 0.01%
5 mies. 0.01%
7 mies. 0.01%
10 mies. 0.01%
11 mies. 0.01%
18 mies. 0.01%

Zysk+ - wycofana

Oferta Lokaty Zysk+ przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się lokaty.
Oprocentowanie nominalne lokat po odnowieniu, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

 

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1 000 PLN i więcej
1 mies.
0.01%
2 mies.
0.01%
4 mies.
0.01%
5 mies.
0.01%
7 mies.
0.01%
8 mies.
0.01%
10 mies.
0.01%
11 mies.
0.01%
18 mies.
0.01%
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres 1 000 PLN i więcej
1 mies. 0.01%
2 mies. 0.01%
4 mies. 0.01%
5 mies. 0.01%
7 mies. 0.01%
8 mies. 0.01%
10 mies. 0.01%
11 mies. 0.01%
18 mies. 0.01%

Direct+ Doskonała - wycofana

Oferta Lokaty Direct+ Doskonała przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się lokaty.
Oprocentowanie nominalne lokat po odnowieniu, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

 

Oprocentowanie nominalne
3 mies.
0.01%
4 mies.
0.01%
5 mies.
0.01%
6 mies.
0.01%
9 mies.
0.01%
12 mies.
0.01%
15 mies.
0.01%
18 mies.
0.01%
24 mies.
0.01%
36 mies.
0.01%
Kwota minimalna (w PLN)
3 mies.
5000.00
4 mies.
5000.00
5 mies.
5000.00
6 mies.
5000.00
9 mies.
5000.00
12 mies.
5000.00
15 mies.
5000.00
18 mies.
5000.00
24 mies.
5000.00
36 mies.
5000.00
Współczynnik W
3 mies.
0,0101%
4 mies.
0,0101%
5 mies.
0,0101%
6 mies.
0,0101%
9 mies.
0,0101%
12 mies.
0,0101%
15 mies.
0,0101%
18 mies.
0,0101%
24 mies.
0,0101%
36 mies.
0,0101%
Okres lokaty Oprocentowanie nominalne Kwota minimalna (w PLN) Współczynnik W
3 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
4 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
5 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
6 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
9 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
12 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
15 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
18 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
24 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
36 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%

Zysk+ Doskonała - wycofana

Oferta Lokaty Zysk+ Doskonała przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się lokaty.
Oprocentowanie nominalne lokat po odnowieniu, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

 

Oprocentowanie nominalne
3 mies.
0.01%
4 mies.
0.01%
5 mies.
0.01%
6 mies.
0.01%
9 mies.
0.01%
12 mies.
0.01%
15 mies.
0.01%
18 mies.
0.01%
24 mies.
0.01%
36 mies.
0.01%
Kwota minimalna (w PLN)
3 mies.
1000.00
4 mies.
1000.00
5 mies.
1000.00
6 mies.
1000.00
9 mies.
1000.00
12 mies.
1000.00
15 mies.
1000.00
18 mies.
1000.00
24 mies.
1000.00
36 mies.
1000.00
Współczynnik W
3 mies.
0,0101%
4 mies.
0,0101%
5 mies.
0,0101%
6 mies.
0,0101%
9 mies.
0,0101%
12 mies.
0,0101%
15 mies.
0,0101%
18 mies.
0,0101%
24 mies.
0,0101%
36 mies.
0,0101%
Okres lokaty Oprocentowanie nominalne Kwota minimalna (w PLN) Współczynnik W
3 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
4 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
5 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
6 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
9 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
12 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
15 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
18 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
24 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
36 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%

Możesz również:

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu