Zawieszenie wykonywania umowy dla Klientów, którzy utracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.

Jeżeli utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu i masz problemy ze spłatą swoich zobowiązań możesz skorzystać z pomocy przewidzianej w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. Tarczy 4.0.

Zapoznaj się z poniższymi zasadami i złóż wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu możesz złożyć, jeśli:

 • po dniu 13 marca 2020 r. utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu,
 • posiadasz kredyt samochodowy, kredyt gotówkowy, kredyt ratalny, kartę kredytową lub internetowy odnawialny limit kredytowy w Santander Consumer Banku.
 • umowę zawarłeś przed 13 marca 2020 r. (włącznie),
 • zakończenie okresu kredytowania przypada po 13 września 2020 r. (nie dotyczy kart kredytowych oraz internetowego odnawialnego limitu kredytowego)

Co oznacza sformułowanie „zawieszenie wykonywania umowy”

 • W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie będziesz zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności (np. kapitału, odsetek, opłat dodatkowych, opłat za ubezpieczenie z wyjątkiem ubezpieczeń do kart kredytowych, wszelkich opłat wynikających z Tabeli opłat i prowizji)
 • W przypadku kredytów, okres kredytowania zostanie wydłużony o czas zawieszenia wykonania umowy (nie więcej niż 3 miesiące)
 • W przypadku karty kredytowej lub internetowego limitu odnawialnego -  będą one zablokowane  co wiąże się z brakiem możliwości korzystania z przyznanego limitu kredytowego. Czynny plan spłat ratalnych zostanie zamknięty, a zadłużenie zostanie dodane do zadłużenia na rachunku karty lub limitu. W tym przypadku, przez okres zawieszenia również nie będą pobierane odsetki. Po zakończeniu okresu zawieszenia,  będziesz mógł  zgłosić dyspozycję ponownego skorzystania z planu ratalnego.

Na jak długo mogę zawiesić wykonanie umowy?

Zawieszenia wykonania umowy możesz dokonać na okres 1, 2 lub 3 miesięcy.

Ważne: W przypadku posiadania więcej niż jednej umowy kredytowej możesz zawiesić maksymalnie jedną wybraną umowę kredytu konsumenckiego (kredytu gotówkowego, ratalnego, samochodowego, karty kredytowej bądź  internetowego odnawialnego limitu kredytowego).

Jak złożyć wniosek?

Jeżeli posiadasz kredyt ratalny, gotówkowy, kartę kredytową lub internetowy odnawialny limit kredytowy - wniosek pobierz TUTAJ

Jeżeli posiadasz kredyt samochodowy – wniosek pobierz TUTAJ

Następnie wydrukuj go, wypełnij i dostarcz nam tak, jak Ci wygodnie:

 • przynieś do jednego z ponad 330 oddziałów Santander Consumer Banku – znajdź najbliższy TUTAJ
 • zeskanuj optymalnie jako plik .pdf lub .jpeg i wyślij e-mailem na adres – zachęcamy do umieszczenia w tytule maila zapisu: Tarcza 4.0.
 • wyślij pocztą pod adresem Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław

Brak opłat

Złożenie i rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne.

Informacja o decyzji

Informację o przyznaniu zawieszenia wykonania umowy otrzymasz pisemnie (dla wszystkich produktów) wraz z harmonogramem dalszej spłaty kredytu (dla kredytu gotówkowego, ratalnego i samochodowego) po upływie okresu zawieszenia.

Inne istotne informacje:

 • Zawieszenie wykonania umowy nastąpi z dniem złożenia wniosku.
 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej składany jest przez klienta pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Jeśli właśnie korzystasz już z wcześniej  przyznanych wakacji kredytowych zostaną one automatycznie skrócone, zaś odroczony kapitał i odsetki (lub sam kapitał) będą przesunięte do spłaty po okresie zawieszenia wykonania umowy wynikającego z utracenia przez Ciebie pracy lub innego głównego źródła dochodu.
 • Informacja o zawieszeniu wykonania umowy przekazywana jest do Biura Informacji Kredytowej (BIK).
 • W przypadku karty kredytowej i internetowego limitu odnawialnego - w okresie zawieszenia wykonywania umowy będzie ona zablokowana - wiąże się to z brakiem możliwości korzystania z przyznanego limitu kredytowego. Żeby karta lub limit ponownie zostały odblokowane, klient musi spłacić pierwszą spłatę minimalną po zakończeniu zawieszenia umowy.

Dowiedz się więcej o zasadach związanych z zawieszeniem wykonywania umowy dla osób, które utraciły główne  źródło dochodu  – obszerne informacje znajdują się na naszym blogu - TUTAJ

Poznaj także najczęstsze pytania i odpowiedzi dla osób, które utraciły źródło dochodu  TUTAJ

Do 30 września 2020 r. w Santander Consumer Banku przyjmowaliśmy wnioski dot. możliwości zawieszenia spłat (wakacje kredytowe) – więcej informacji znajdziesz - TUTAJ