W nocy z poniedziałku na wtorek (27/28 maja 2024 r.) w godzinach 22:00 - 6:00 przeprowadzimy prace serwisowe. W tym czasie nie będziesz mieć dostępu do aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej. Nie ma to wpływu na płatności kartami kredytowymi naszego banku. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Zobacz nową odsłonę naszej strony internetowej. Zmieniamy się dla Ciebie!

Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

PSD2

PSD2

Na podstawie art. 30 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (dalej: RTS) Bank udostępnia dokumentację interfejsu dostępowego.

Link do środowiska testowego służącego do testowania połączenia i funkcjonalności w celu umożliwienia przetestowania oprogramowania i aplikacji wykorzystywanych do oferowania przez Bank usług płatniczych użytkownikom znajduje się tutaj. Za pośrednictwem środowiska testowego nie prowadzi się wymiany danych szczególnie chronionych, a dane użytkowników nie są autentyczne. Testowanie specjalnego interfejsu dostępowego powinno odbywać się zgodnie z zasadami i zakresem określonym w wytycznej 6.5. Wytycznych EBA/GL/2018/07 w sprawie warunków skorzystania z wyłączenia z obowiązku ustanowienia mechanizmów awaryjnych zgodnie z art. 33 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2018/389 (w sprawie regulacyjnych standardów technicznych (RTS) dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji)

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: psd2@santanderconsumer.pl

Publikacja statystyk dotyczących dostępności i efektywności specjalnego interfejsu oraz Bankowości Internetowej zgodnie z wytycznymi 2.2 i 2.3 EBA/GL/2018/07 za 1 kwartał 2024 r.

Bank określił kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicator—KPI) oraz cele w zakresie gwarantowanego poziomu usług. Dla specjalnego interfejsu dostępowego oraz dla Bankowości Internetowej kształtują się na poniższym poziomie:

  1. Dotyczące dostępności specjalnego interfejsu i Bankowości Internetowej:
  • Czas nieprzerwanej pracy w ciągu dnia - 98,59%
  • Przestoje w ciągu dnia, w tym:
    • Awarie - 0,49%
    • Planowane przestoje związane z pracami informatycznymi - 0,92%

2. Dotyczące działania specjalnego interfejsu i Bankowości Internetowej:

  • średni dzienny czas (w milisekundach) przypadający na jedno żądanie, po którym SCB przekazuje dostawcy świadczącemu usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP) wszystkie wymagane informacje zgodnie RTS – 21,1 s średnio
  • średni dzienny czas (w milisekundach) przypadający na jedno żądanie, po którym SCB przekazuje wydawcy instrumentu płatniczego opartego na karcie lub PISP potwierdzenie w formie „tak/nie” zgodnie z RTS - średnio 20 s
  • dzienny wskaźnik reakcji na błąd – 16 minut liczone od zarejestrowania zlecenia w systemie ITSM, dowolnym kanałem