Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

Grupa Santander

Grupa Santander to Międzynarodowa grupa bankowa z siedzibą w Hiszpanii, założona w 1857 r. Jest obecna na 10 kluczowych rynkach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Misją Grupy Santander jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości „Simple, Personal, Fair”.

Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się instytucją coraz bardziej odpowiedzialną społecznie. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych i udzielić finansowego wsparcia ponad 10 milionom ludzi, w tym samym czasie. Według stanu na koniec 2020 r.

Grupa ma:

  • 148 mln klientów (w tym 22.8 mln klientów lojalnych oraz 42.4 mln klientów cyfrowych),
  • 11 000 oddziałów
  • 191 000 pracowników i pracowniczek

W Polsce do Grupy Santander należą Santander Consumer Bank S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.