Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

Sieć partnerska

Sieć partnerska

Partnerka / Partner Biznesowy Santander Consumer Bank S.A.

Kim jesteśmy?

W Santander Consumer Banku pomagamy spełniać plany Polaków. Jesteśmy jednym z liderów na rynku consumer finance w Polsce. Oferujemy kredyty ratalne, gotówkowe, karty kredytowe, różne formy finansowania zakupu samochodu oraz lokaty terminowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Posiadamy także różnorodne rozwiązania ubezpieczeniowe oraz kredyty gospodarcze przygotowane dla dealerów i komisów samochodowych. Jesteśmy częścią hiszpańskiej Grupy Santander.

Kogo poszukujemy?

Santander Consumer Bank S.A. prowadzi nabór na Partnerkę /Partnera Biznesowego Banku do następujących lokalizacji:

 • BIAŁOGARD
 • GRÓJEC
 • GRYFINO
 • SZCZECINEK
 • SŁUBICE
 • LUBIN

Twój zakres obowiązków:

 • Prowadzenie i zarządzanie oddziałem przez cały okres trwania umowy partnerskiej
 • Organizacja pracy zespołu - planowanie i koordynowanie wyznaczonych zadań
 • Aktywne podejście do sprzedaży i realizacja założonych celów sprzedażowych
 • Budowanie oraz utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami banku
 • Zapewnienie obsługi klientów zgodnie z obowiązującymi standardami banku
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku banku
 • Determinacja w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe)
 • Znajomość lokalnego rynku
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do uruchomienia własnej działalności gospodarczej w jednej z następujących form prawnych: Jednoosobowa działalność gospodarcza, Spółka jawna, Spółka komandytowa lub Spółka z o.o.
 • Posiadanie kapitału na inwestycję i początkową fazę prowadzenia działalności
 • Posiadanie możliwości sfinansowania zabezpieczenia Umowy o współpracy
 • Niekaralność

Mile widziane:

 • Doświadczenie w zarządzaniu własnym biznesem i ludźmi
 • Doświadczenie w prowadzeniu oddziału bankowego

Co oferujemy:

 • Partnerskie podejście do współpracy
 • Atrakcyjne zasady wynagradzania
 • Profesjonalne szkolenia z zakresu produktów bankowych, w tym pełne wsparcie merytoryczne i operacyjne w trakcie współpracy przez jednostki do tego dedykowane w Centrali Banku
 • Prowadzenie oddziału partnerskiego banku w oparciu o Umowę o współpracy
 • Centralnie prowadzone akcje marketingowe
 • Dostęp do systemów informatycznych służących do sprzedaży produktów i obsługi klientów
 • Wsparcie organizacyjne przy rozpoczęciu i w trakcie współpracy

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres: zespolwsparcia.partnerzy@santanderconsumer.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21.07.2024r.

W treści prosimy o podanie danych kontaktowych imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę miasta, w której są Państwo zainteresowani prowadzeniem oddział partnerskiego Santander Consumer Bank S.A.

Santander Consumer Bank S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna Santander Consumer Banku S.A.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
pod adresem ul. Legnicka 48 B, (54-202) Wrocław (dalej: Bank).

Może Pani/Pan skontaktować się z Bankiem telefonicznie - numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 195 00, numer telefonu dla osób dzwoniących spoza Polski: +48 713589909; elektronicznie przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@santanderconsumer.pl lub korespondencyjnie przesyłając wiadomość na adres siedziby Banku.

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych, pisząc wiadomość na adres email: iod@santanderconsumer.pl lub na adres siedziby Banku z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych”.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na Partnera Franczyzowego Banku na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO. Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku, tj. zamknięcia procesu rekrutacji.

Informujemy, że na gruncie RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesieniu sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:

 • pisemnie na adres ul. Legnicka 48 B, (54-202) Wrocław.
 • elektronicznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: zespolwsparcia.partnerzy@santanderconsumer.pl

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji na Partnera Franczyzowego Banku.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Banku (np. usługi IT), z którymi Bank podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Bank nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Bank nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.