Ubezpieczenia do kredytów gotówkowych

Bezpieczeństwo finansowe w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych

Co zyskujesz dzięki ubezpieczeniu?

 • bezpieczeństwo i możliwość spłaty rat w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych (dowolność dysponowania środkami ze świadczenia)
 • wygodę - ubezpieczenie rozpoczyna się  już od następnego dnia po zawarciu umowy kredytowej pod warunkiem opłacenia składki
 • możliwość dopasowania ubezpieczenia do swoich potrzeb – dostępne różne warianty ubezpieczenia​

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), a szczególnie z zakresem ochrony oraz włączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Ubezpieczenie - kredyt gotówkowy

Ubezpieczenie chroni życie, zdrowie i/lub interes majątkowy (utrata pracy lub hospitalizacja) Klienta.
Ubezpieczycielem jest CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC z siedzibą w Dublinie, Irlandia.

Zakres ubezpieczenia może obejmować – w zależności od wybranego wariantu -  następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

 • śmierć Ubezpieczonego
 • śmierć Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie (m.in. choroby nowotworowe, zawał, udar)
 • utratę pracy
 • czasową niezdolność do pracy 
 • hospitalizację Ubezpieczonego na skutek Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku,
 • operację Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku lub zabieg chirurgiczny Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie Assistance „Pomoc na Zawołanie”

Ubezpieczycielem jest AWP P&C S.A. Oddział w Polsce​​ z siedzibą w Warszawie.

Dla Twojej wygody, w zależności od wariantu, który wybierzesz, zapewniamy:

 • Pomoc w domu
  Przy zdarzeniu w miejscu zamieszkania zapewniamy m. in. interwencję specjalisty (ślusarz, hydraulik), organizację i pokrycie kosztów naprawy sprzętu (RTV, AGD, PC), transport i dozór mienia, ekipę sprzątającą.
 • Pomoc medyczną
  Przy nagłym zachorowaniu i nieszczęśliwym wypadku zapewniamy m. in. wizyty lekarza, transport medyczny, opiekę pielęgniarki czy organizację procesu rehabilitacyjnego.
 • Teleopiekę Kardiologiczną
  Usługa umożliwia samodzielne wykonanie i przesłanie badań EKG na odległość oraz​ konsultacje z lekarzem kardiologiem.
 • Pomoc prawną
  Wykwalifikowani prawnicy oferują wsparcie prawne w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i windykacji należności.
 • Bezpieczne rachunki
  Wypłata w wysokości miesięcznych rachunków za określone usługi i media (np. czynsz, prąd, gaz) w przypadku co najmniej 14-dniowej hospitalizacji na skutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Zgłaszanie roszczeń

Ubezpieczenie Assistance „POMOC NA ZAWOŁANIE”​

Ubezpieczyciel - AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Całodobowy numer zgłoszeniowy:
nr tel.: +48 22 522 27 66 
lub +48 22 232 27 66
(Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora). 

Ubezpieczenie na życie i/lub interesu majątkowego

Ubezpieczyciel: CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC

Zgłoszenie roszczenia może odbyć się:

1) pisemnie - na adres:

a) CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC,

 • 6 Piętro, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa lub
 •  2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irlandia,

b) Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław,

2) osobiście – w jednej z placówek Santander Consumer Bank S.A.,

3) pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail na adres: ,

4) telefonicznie pod numerem: (0) 801 88 99 79 (Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora). 

5) online przez stronę https://www.cnpsantander.pl/zglos-roszczenie

Jeśli już masz

Dla naszych Klientów, którzy posiadają już ubezpieczenie, przygotowaliśmy wszelkie potrzebne informacje oraz dokumenty, które można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce - Jeśli już masz.

zobacz

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu