Ubezpieczenia do kredytów gotówkowych

Bezpieczeństwo finansowe w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych

Co zyskujesz dzięki ubezpieczeniu?

 • bezpieczeństwo i możliwość spłaty rat w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych (dowolność dysponowania środkami ze świadczenia)
 • wygodę - ubezpieczenie rozpoczyna się  już od następnego dnia po zawarciu umowy kredytowej pod warunkiem opłacenia składki
 • możliwość dopasowania ubezpieczenia do swoich potrzeb – dostępne różne warianty ubezpieczenia​

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), a szczególnie z zakresem ochrony oraz włączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Ubezpieczenie - kredyt gotówkowy

Ubezpieczenie chroni życie, zdrowie i/lub interes majątkowy (utrata pracy lub hospitalizacja) Klienta.
Ubezpieczycielem jest CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC z siedzibą w Dublinie, Irlandia.

Zakres ubezpieczenia może obejmować – w zależności od wybranego wariantu -  następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

 • śmierć Ubezpieczonego
 • śmierć Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie (m.in. choroby nowotworowe, zawał, udar)
 • utratę pracy
 • czasową niezdolność do pracy 
 • hospitalizację Ubezpieczonego na skutek Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku,
 • operację Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku lub zabieg chirurgiczny Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku.

Zgłaszanie roszczeń

Ubezpieczenie na życie i/lub interesu majątkowego

Ubezpieczyciel: CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC

Zgłoszenie roszczenia może odbyć się:

1) pisemnie - na adres:

a) CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC,

 • 6 Piętro, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa lub
 •  2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irlandia,

b) Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław,

2) osobiście – w jednej z placówek Santander Consumer Bank S.A.,

3) pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail na adres: ,

4) telefonicznie pod numerem: (0) 801 88 99 79 (Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora). 

5) online przez stronę https://www.cnpsantander.pl/zglos-roszczenie

Jeśli już masz

Dla naszych Klientów, którzy posiadają już ubezpieczenie, przygotowaliśmy wszelkie potrzebne informacje oraz dokumenty, które można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce - Jeśli już masz.

zobacz

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu