Ubezpieczenie Mój Rower i Moja Hulajnoga

Sprawdź jego zalety!

Informacje o produkcie

Ubezpieczenie jest dostępne wraz z zakupem nowego roweru i hulajnogi.
Korzystasz z niego zarówno, gdy finansujesz zakup dwóch kółek kredytem lub gotówką - u wybranych Partnerów Handlowych.
Dodatkowo decydując się na ubezpieczenie "Mój Rower" wraz z zakupem roweru, którego wartość brutto przewyższa 1 000 PLN,
każdy Klient otrzymuje bezpłatne ubezpieczenie "OC Dwa Kółka".

Ubezpieczyciel: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce

Zakres ubezpieczenia

Dzięki ubezpieczeniu „Mój Rower” i/lub „Moja Hulajnoga” w razie zaistnienia zdarzenia możesz otrzymać świadczenia takie jak:

  • wypłata odszkodowania po utracie roweru/hulajnogi w wyniku kradzieży,
  • zwrot kosztów naprawy roweru/hulajnogi,
  • wypłata odszkodowania, gdy koszty naprawy roweru/hulajnogi przewyższają sumę ubezpieczenia,
  • transport roweru/hulajnogi po awarii lub wypadku NW.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia  „OC Dwa Kółka” to przede wszystkim:

  • wypłata odszkodowania za szkody na osobie i szkody rzeczowe w wyniku użytkowania roweru oraz
  • assistance medyczny po NW powstałym w związku z użytkowaniem roweru.

Więcej szczegółów dotyczących ubezpieczenia, jak również wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela  znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zgłaszanie roszczeń

Ubezpieczenie „Mój Rower”, „Moja Hulajnoga”

Ubezpieczyciel - AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Całodobowy numer zgłoszeniowy:

22 591 95 69 lub 22 281 95 69 
(Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.)

Ważne:

W razie utraty roweru/hulajnogi w wyniku kradzieży należy niezwłocznie zgłosić utratę roweru/hulajnogi do najbliższej jednostki policji i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia (raport policyjny);

Ubezpieczenie „OC Dwa Kółka”

Ubezpieczyciel - AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Całodobowy numer zgłoszeniowy:

22 563 11 34 lub 22 383 21 34
(Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.)

 

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu