Ubezpieczenia do kredytów ratalnych

Oferta dostępna do 30 sierpnia 2022 roku.

Oferta dostępna do 30 sierpnia 2022 roku.

Ubezpieczenie - kredyt na zakup towarów i usług

Grupowe ubezpieczenie (H29/PA2016)

Ubezpieczycielem jest CNP Santander Insurance Life DAC (CNPSI) z siedzibą w Dublinie, Irlandia.
Ubezpieczenie na życie może obejmować następujące zdarzenia (w zależności od wariantu):

 • śmierć Ubezpieczonego
 • śmierć Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego
 • hospitalizację Ubezpieczonego na skutek Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku trwającą co najmniej 14 dób
 • hospitalizację Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku trwającą co najmniej 14 dób
 • czasową niezdolność do pracy na skutek Nieszczęśliwego wypadku, dla osób, które w dniu rozpoczęcia tej niezdolności nie ukończyły 65. roku życia oraz są Aktywne zawodowo, a dla pozostałych osób ‒ Hospitalizację Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku trwającą co najmniej 30 dób
 • operację Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku lub zabieg chirurgiczny Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku.

Ważne: Sprawdź dostępność interesującej Cię oferty w punkcie sprzedaży.

Indywidualne ubezpieczenie (H10/PA2017)

Dostępne przy kredycie na zakup towarów i usług w wybranych sklepach internetowych.

Ubezpieczenie chroni życie, zdrowie i/lub interes majątkowy (utrata pracy lub hospitalizacja) Klienta.​

Ubezpieczycielem jest CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC z siedzibą w Dublinie, Irlandia.
Zakres ubezpieczenia może obejmować  - w zależności od wybranego wariantu - następujące zdarzenia ubezpieczeniowe :

 • śmierć Ubezpieczonego,
 • śmierć Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy,
 • poważne zachorowanie (m.in. choroby nowotworowe, zawał, udar),
 • utratę pracy,
 • czasową niezdolność do pracy
 • hospitalizację Ubezpieczonego na skutek Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku,
 • operację Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku lub zabieg chirurgiczny Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku.

Zgłaszanie roszczeń

Ubezpieczenie (H29/PA2016 i Pomoc Covid-19)

Ubezpieczyciel: CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC
Zgłoszenie roszczenia może odbyć się:

1) pisemnie - na adres:

a) CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC,

 • 6 Piętro, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa lub
 • ​2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irlandia,

b) Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław,

2) osobiście – w jednej z placówek Santander Consumer Bank S.A.,

3) pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail na adres: ,

4) telefonicznie pod numerem: (0) 801 88 99 79 (Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.).

5) online przez stronę https://www.cnpsantander.pl/zglos-roszczenie

 

Materiały do pobrania

Dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla eRaty

Obowiązują od 28.02.2018 r. do 30.08.2022 r.
Obowiązują od 28.02.2018 r. do 30.08.2022 r.
Obowiązują od 28.02.2018 r. do 30.08.2022 r.
Obowiązują od 28.02.2018 r. do 30.08.2022 r.

Archiwum dokumentów ubezpieczeniowych

Jeśli już masz

Dla naszych Klientów, którzy posiadają już ubezpieczenie, przygotowaliśmy wszelkie potrzebne informacje oraz dokumenty, które można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce - Jeśli już masz.

zobacz

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu