Kredyt na zakup towarów i usług

Indywidualne ubezpieczenie (M01/PA2017) 
Dostępne przy kredycie na zakup towarów i usług w Media Markt, Saturn, Castorama. 

Ubezpieczenie chroni życie, zdrowie i/lub interes majątkowy (utrata pracy lub hospitalizacja) Klienta.​

Ubezpieczycielem jest CNP Santander Insurance Life DAC i/lub CNP Santander Insurance Europe DAC z siedzibą w Dublinie, Irlandia.
Zakres ubezpieczenia może obejmować  - w zależności od wybranego wariantu - następujące zdarzenia ubezpieczeniowe :

 • śmierć Ubezpieczonego
 • śmierć Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy 
 • poważne zachorowanie (m.in. choroby nowotworowe, zawał, udar)
 • utratę pracy
 • czasową niezdolność do pracy 
 • hospitalizację Ubezpieczonego na skutek Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku,
 • operację Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku lub zabieg chirurgiczny Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenie Assistance „Pomoc na Zawołanie”

Ubezpieczycielem jest AWP P&C S.A. Oddział w Polsce​​ z siedzibą w Warszawie.

Dla Twojej wygody, w zależności od wariantu, który wybierzesz, zapewniamy:

 • Pomoc w domu
  Przy zdarzeniu w miejscu zamieszkania zapewniamy m. in. interwencję specjalisty (ślusarz, hydraulik), organizację i pokrycie kosztów naprawy sprzętu (RTV, AGD, PC), transport i dozór mienia, ekipę sprzątającą.
 • Pomoc medyczną​
  Przy nagłym zachorowaniu i nieszczęśliwym wypadku zapewniamy m. in. wizyty lekarza, transport medyczny, opiekę pielęgniarki czy organizację procesu rehabilitacyjnego.
 • Teleopiekę Kardiologiczną
  Usługa umożliwia samodzielne wykonanie i przesłanie badań EKG na odległość oraz​ konsultacje z lekarzem kardiologiem.
 • Pomoc prawną
  Wykwalifikowani prawnicy oferują wsparcie prawne w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i windykacji należności.
 • Bezpieczne rachunki
  Wypłata w wysokości miesięcznych rachunków za określone usługi i media (np. czynsz, prąd, gaz) w przypadku co najmniej 14-dniowej hospitalizacji na skutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Zgłoszenie roszczeń

Ubezpieczenie Assistance „POMOC NA ZAWOŁANIE”​
Ubezpieczyciel - AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Całodobowy numer zgłoszeniowy:
nr tel.: +48 22 522 27 66
lub +48 22 232 27 66
(Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.)

W przypadku posiadania ubezpieczenia, w którym Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe MetLife roszczenie można zgłosić bezpośrednio poprzez portal  www.eroszczeniemetlife.pl

Archiwum dokumentów

Poniżej znajdują się archiwalne dokumenty dotyczące ubezpieczeń do kredytu na zakup towarów i usług.
Aktualna propozycja ubezpieczeń do kredytu na zakup towarów i usług wraz z dokumentami znajduje się tutaj.

obowiązywały od 28 lutego 2018 r. do 31 października 2020 r.( Media Markt, Saturn)/ do 31 maja 2021 r. (Castorama)
obowiązywały od 28 lutego 2018 r. do 31 października 2020 r.( Media Markt, Saturn)/ do 31 maja 2021 r. (Castorama)
Obowiązywały od 1 kwietnia 2016 r. do 27 lutego 2018 r.
Obowiązywały od 10 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2018 r.
Obowiązywały od 10 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2018 r.
Obowiązywały od 10 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2018 r.
Obowiązywały od 10 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2018 r.
Obowiązywały od 29 marca 2015 do 31 grudnia 2015 r.
Dla umów zawartych od 01 stycznia do 31 marca 2016 r.
Obowiązują od 29 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Obowiązują od 29 marca 2015 r. do 28 października 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet „Pomoc na zawołanie”
Obowiązują od 29 marca 2015 r. do 28 października 2015 r.