Infolinia: 195 00**

Karta Visa Comfort Plus

Ubezpieczenie życie

Ubezpieczenie to obejmuje ochronę życia i zdrowia Ubezpieczonego. Ubezpieczycielem jest MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć Ubezpieczonego,
 • śmierć Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem może zostać objęty każdy Posiadacz Karty, który w dniu rozpoczęcia Ubezpieczenia ukończył 18 lat, a nie ukończył 69 lat.

Zgłoszenie roszczeń

Roszczenie można zgłosić w jeden z poniższych sposobów:

 1. za pośrednictwem Agenta:
 • w siedzibie Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, 

przy ul. Strzegomskiej 42c 

 • lub w jednym z Oddziałów Santander Consumer Bank S.A.
 1. bezpośrednio do Towarzystwa:
 • pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail z opisem zdarzenia na adres: 
 • telefonicznie – dzwoniąc do Telefonicznego Centrum Informacji 

– tel. +48 22 523 52 64**

 • korespondencyjnie – wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres:

Departament Roszczeń MetLife TUnŻiR S.A.
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
(formularze te są dostępne także na stronie internetowej Towarzystwa)

 • osobiście – w biurze głównym MetLife TUnŻiR S.A., 
  przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie lub w każdym uprawnionym
  przedstawicielstwie Towarzystwa na terenie całego kraju.

Dokumenty

pdf
Obowiązywały od 8 października 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.
pdf
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie – obowiązują od 29.03.2015 do 31.12.2015 r.
pdf
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie – obowiązywały do 28.03.2015 r.
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce - więcej informacji