Infolinia: 195 00**

Karta Visa Media Markt

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie to obejmuje ochronę życia i zdrowia Ubezpieczonego. Ubezpieczycielem jest MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Ubezpieczenie w zależności od wariantu może obejmować następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe:

 • śmierć Ubezpieczonego,
 • śmierć Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego,
 • hospitalizację Ubezpieczonego na skutek Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku,
 • czasową niezdolność do pracy /Czasową niezdolność do pracy na skutek Nieszczęśliwego wypadku - dla osób, które w dniu rozpoczęcia tej niezdolności nie ukończyły 65. roku życia oraz są Aktywne zawodowo, a dla pozostałych osób – Hospitalizację Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczeniem może zostać objęty każdy Posiadacz Karty, który w dniu rozpoczęcia Ubezpieczenia ukończył 18 lat, a nie ukończył 69 lat.

Assistance Fachowa Pomoc

W ramach pakietu "Fachowa pomoc" zapewniamy profesjonalną pomoc medyczną i techniczną.

Ubezpieczyciel: Europ Assistance Polska SA

Assistance Medyczny

W razie nieszczęśliwego wypadku lub przypadku nagłego zachorowania Ubezpieczyciel zapewnia świadczenia:

 • wizyta lekarza - zorganizowanie i pokrycie jej kosztów oraz dojazd do lekarza,
 • opieka pielęgniarki - zorganizowanie wizyty i pokrycie jej kosztów, dojazd pielęgniarki,
 • dostarczenie leków i drobnego sprzętu medycznego,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, a także opieka nad zwierzętami domowymi, gdy Ubezpieczony musi pozostać w szpitalu dłużej niż 3 dni,
 • organizacja procesu rehabilitacyjnego - pokrycie kosztów wizyty i dojazdu fizykoterapeuty,
 • transport medyczny

a także:

 • pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych,
 • organizacja wizyty u lekarza specjalisty,
 • całodobowa infolinia medyczna - od dyżurującego lekarza uzyskać można odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące zdrowia, działania leków czy diety.

Centrum Alarmowe - 24h:
(+48) 22/ 203 75 74
**

Assistance Domowy

W razie awarii w domu, Centrum Alarmowe niezwłocznie organizuje:

 • interwencję specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza) - wraz pokryciem kosztów dojazdu i robocizny

W przypadku awarii urządzeń RTV i AGD lub sprzętu komputerowego PC zapewniona jest:

 • organizacja dojazdu odpowiedniego fachowca
 • pokrycie kosztów robocizny, dojazdu, a także transportu sprzętu z miejsca zamieszkania do serwisu i z powrotem
 • usługa odzyskiwania danych w przypadku uszkodzenia sprzętu PC - pokrycie kosztów do wysokości 1000 zł!

Uwaga! Naprawami obejmujemy sprzęt AGD i RTV (zakupiony jako urządzenia fabrycznie nowe) do 9 lat od daty zakupu.
Ponadto w ramach pakietu Ubezpieczyciel realizuje następujące świadczenia:

 • dozór mienia,
 • transport i przechowanie całego ocalałego mienia oraz transport Ubezpieczonego i członków rodziny z miejsca zamieszkania w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego (m.in. w przypadku pożaru, zalania, kradzieży z włamaniem) do miejsca wyznaczonego przez Ubezpieczonego,
 • organizacja wizyty projektanta wnętrz

Dodatkowe infolinie - czynne 24h:

 • prawna - w zakresie m.in. na temat świadczeń ZUS, pomocy społecznej, praw i obowiązków bezrobotnych,
 • techniczna - informacje na temat firm świadczących usługi: ślusarskie, hydrauliczne, elektryczne, szklarskie, dekarskie, malarskie, parkieciarskie, dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych i inne.


Wszystko pod jednym wspólnym numerem telefonu:

Centrum Alarmowe - 24h:
(+48) 22/ 203 75 74
**

Zabezpieczenie transakcji kartą

Odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje powyżej równowartości 150 euro leży po stronie Banku. Dodatkowo możesz zabezpieczyć się na wypadek użycia karty bez Twojej wiedzy i zgody, do równowartości 150 euro. W takiej sytuacji Bank przejmie na siebie odpowiedzialność również za te transakcje. Pamiętaj tylko, żeby w przypadku utraty karty niezwłocznie ją zastrzec.

Zgłoszenie roszczeń

Roszczenie można zgłosić w jeden z poniższych sposobów:

 1. za pośrednictwem Agenta:
 • w siedzibie Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, 

przy ul. Strzegomskiej 42c 

 • lub w jednym z Oddziałów Santander Consumer Bank S.A.
 1. bezpośrednio do Towarzystwa:
 • pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail z opisem zdarzenia na adres: 
 • telefonicznie – dzwoniąc do Telefonicznego Centrum Informacji 

– tel. +48 22 523 52 64**

 • korespondencyjnie – wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres:

Departament Roszczeń MetLife TUnŻiR S.A.
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
(formularze te są dostępne także na stronie internetowej Towarzystwa)

 • osobiście – w biurze głównym MetLife TUnŻiR S.A., 
  przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie lub w każdym uprawnionym
  przedstawicielstwie Towarzystwa na terenie całego kraju.

Dokumenty

pdf
Obowiązywały od 8 października 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.
pdf
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie – obowiązują od 29.03.2015 r.
pdf
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie – obowiązują od 29.03.2015 r.
pdf
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie – obowiązują do 28.03.2015 r.
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce - więcej informacji