Infolinia: 195 00**

Turbokarta

Ubezpieczenie na życie

Mając na uwadze ochronę posiadacza karty i jego rodziny, proponujemy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego zdarzenia – wówczas Ubezpieczyciel zapewni środki na pokrycie aktualnego zadłużenia na rachunku karty.

Ubezpieczyciel: MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć Ubezpieczonego,
 • śmierć Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem może zostać objęty każdy Posiadacz Karty, który w dniu rozpoczęcia Ubezpieczenia ukończył 18 lat, a nie ukończył 69 lat.

Car assistance

Dzięki bezpłatnemu ubezpieczeniu Car Assistance Klienci mogą czuć się pewnie i bezpiecznie w każdej podróży – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – zarówno w kraju, jak i za granicą. Car Assistance zapewni pomoc w przypadku awarii czy kradzieży samochodu, a nawet jeśli zabraknie paliwa.

W razie wypadku Centrum Alarmowe zorganizuje samochód zastępczy, zakwaterowanie w hotelu oraz opiekę na dziećmi. Do dyspozycji Klientów czynny jest również Serwis Informacyjny, który udzieli wszelkich informacji komunikacyjnych – o podróżach i pogodzie, a także poinstruuje, jak postępować w razie wypadku.

Tabela przedstawiająca zakres ubezpieczenia "Car assistance"1:

 • Awaria, brak paliwa, kradzież pojazdu
 • Wypadek drogowy
Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia
Holowanie pojazdu
Dostarczenie paliwa
Parking
Świadczenia zamienne (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów
Samochód zastępczy
Powrót lub kontynuacja podróży (transport osób)
Odbiór pojazdu
Legalne złomowanie
Opieka nad dziećmi
Pomoc administracyjna
Przekazywanie informacji

1 Pełna informacja na temat zakresu, wysokości świadczeń, warunków ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zgłoszenie roszczeń

Ubezpieczenie na życie

Roszczenie można zgłosić w jeden z poniższych sposobów:

 1. za pośrednictwem Agenta:
 • w siedzibie Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, 

przy ul. Strzegomskiej 42c 

 • lub w jednym z Oddziałów Santander Consumer Bank S.A.
 1. bezpośrednio do Towarzystwa:
 • pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail z opisem zdarzenia na adres: 
 • telefonicznie – dzwoniąc do Telefonicznego Centrum Informacji 

– tel. +48 22 523 52 64**

 • korespondencyjnie – wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres:

Departament Roszczeń MetLife TUnŻiR S.A.
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
(formularze te są dostępne także na stronie internetowej Towarzystwa)

 • osobiście – w biurze głównym MetLife TUnŻiR S.A., 
  przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie lub w każdym uprawnionym
  przedstawicielstwie Towarzystwa na terenie całego kraju.

Car assistance

W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony obowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie niezwłocznie skontaktować się z: Centrum Alarmowym dzwoniąc pod numer telefonu 22 205 50 57** Które jest czynne całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Należy podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer rejestracyjny pojazdu,
 3. markę i model pojazdu,
 4. miejsce zdarzenia i telefon, pod którym Ubezpieczony będzie dostępny,
 5. adres miejsca zameldowania,
 6. numer PESEL,
 7. krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy,
 8. wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu udzielenia świadczenia Ubezpieczonemu.

Dokumenty

pdf
Obowiązywały od 8 października 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.
pdf
Obowiązywały od 01.01.2016 r. do 09.01.2017 r.
pdf
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie – obowiązują od 29.03.2015 do 31.12.2015 r.
pdf
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie – obowiązywały do 28.03.2015 r.
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce - więcej informacji