MediPakiet Plus i MediPakiet

Jak uzyskać świadczenia?
Zadzwoń niezwłocznie pod nr telefonu:

+48 22 575 95 85 CENTRUM POMOCY
Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. 

Ubezpieczyciel - Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działającą w Polsce poprzez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce