Ubezpieczenie Mój Ogród

Ubezpieczenie dostępne wraz z zakupem nowego urządzenia ogrodniczego u wybranych Partnerów Handlowych.

Informacje o produkcie

Ubezpieczyciel: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce

Ubezpieczenie "Mój Ogród" jest dostępne wraz z zakupem nowego urządzenia ogrodniczego, zarówno przy finansowaniu kredytem, jak i finansowaniu zakupu gotówką u wybranych Partnerów Handlowych.

Dzięki posiadaniu ubezpieczenia „Mój Ogród” w razie zaistnienia zdarzenia możesz otrzymać świadczenia takie jak:

  • pokrycie kosztów naprawy urządzenia ogrodniczego w wyniku przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia lub jeżeli naprawa jest niemożliwa lub koszty naprawy przewyższają sumę ubezpieczenia (szkoda całkowita) wypłata odszkodowania za uszkodzone urządzenie ogrodnicze;
  • odszkodowanie za utracone urządzenie ogrodnicze w wyniku kradzieży z włamaniem.

 

Zakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa działa w odniesieniu do urządzeń ogrodniczych: kosiarki, kosiarki automatyczne (roboty koszące), podkaszarki, wertykulatory, glebogryzarki, elektryczne nożyce do żywopłotu, piły łańcuchowe, skrobaki elektryczne, kosiarki samojezdne (traktorki ogrodowe), sieczkarki, odśnieżarki, myjki parowe, myjki wysokociśnieniowe, odkurzacze do pracy na sucho i na mokro, maszyny zamiatające, odkurzacze do liści, dmuchawy do liści, odkurzacze do czyszczenia basenu, instalacje filtrujące do basenów.
Więcej szczegółów dotyczących ubezpieczenia, jak również wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia.

 

Zgłaszanie roszczeń

Ubezpieczyciel - AWP P&C S.A. Oddział w Polsce.

Całodobowy numer zgłoszeniowy: +48 22 522 27 86 lub +48 22 232 27 86 
(Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.)

Ważne:

W razie utraty  w wyniku Kradzieży należy niezwłocznie zgłosić utratę urządzenia ogrodniczego do najbliższej jednostki policji i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia (raport policyjny).

Informacje dodatkowe

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mój ogród (OWU) dostępne w oddziałach Santander Consumer Bank S.A. oraz na www.santanderconsumer.pl/ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest dobrowolne. Ochronę ubezpieczeniową zapewnia AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), a szczególnie z zakresem ochrony oraz wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Koszty ubezpieczenia są przedstawione w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia oraz Karcie Produktu.

Jeśli już masz

Dla naszych Klientów, którzy posiadają już ubezpieczenie, przygotowaliśmy wszelkie potrzebne informacje oraz dokumenty, które można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce - Jeśli już masz.

Zobacz

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu