Mój
Pakiet

Wybierz wariant ubezpieczenia dopasowany do Twoich potrzeb.

Informacje o produkcie

MÓJ PAKIET to indywidualne ubezpieczenie, zapewniające organizację i pokrycie kosztów usług objętych zakresem ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel - CNP Santander Insurance Europe DAC z siedzibą w Dublinie, Irlandia, 2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2.

Dostępne są 4 warianty ubezpieczenia MÓJ PAKIET:

 • Klucze
 • Dokumenty
 • Pupil
 • Pupil+

W trzech rożnych opcjach czasowych: polisy roczne, dwuletnie i trzyletnie.

Zakres ubezpieczenia

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia MÓJ PAKIET?

Poniższej przedstawione zakresy wariantów ubezpieczenia obowiązują w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Wariant KLUCZE

Klucze, mamy ich sporo. Do domu, do samochodu, do garażu, do skrzynki na listy. Zgubienie kluczy jest kłopotliwe i kosztowne. Wybierając wariant Klucze zapewnisz sobie spokój w tej niekomfortowej sytuacji.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • interwencję ślusarza do 500 zł;
 • zwrot kosztów wyrobienia wtórników kluczy/kart samochodowych i wymiany zamków oraz stacyjki – do 1 000 zł;
 • dostarczenie utraconych kluczy w razie ich odnalezienia.
   

Wariant DOKUMENTY

W niekomfortowej sytuacji związanej z utratą dokumentów warto mieć ochronę. Dzięki niej, nie poniesiesz kosztów związanych z wystawieniem duplikatów i zabezpieczysz się przed nieautoryzowanym użyciem utraconych dokumentów.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • zwrot kosztów za wystawienie duplikatów i nowych dokumentów, w tym także kosztów fotografii - do 600 zł;
 • pakiet alertów BIK o próbie wyłudzeniem kredytu lub pożyczki;
 • pomoc informacyjną w zabezpieczeniu się przed wyłudzeniem i w razie stwierdzenia wyłudzenia kredytu lub pożyczki;
 • asystę prawną w celu zabezpieczenia się przed wyłudzeniem kredytu lub pożyczki;
 • dostarczenie utraconego dokumentu.
   

Wariant PUPIL

Ukochany pies, ulubione koty. Te zwierzęta domowe są jak członkowie rodziny. W wariancie ubezpieczenia Pupil zapewnimy sobie i swoim pupilom ochronę.

 • organizację i pokrycie kosztów wizyt weterynaryjnych (do 10 wizyt na jedno zdarzenie) i leczenia zwierzęcia  w placówce weterynaryjnej w wyniku NW (do 2 000 zł na jedno zdarzenie);
 • zwrot kosztów uśpienia zwierzęcia z konieczności oraz zwrot kosztów pochówku do 500 zł;
 • dostarczenie (transport) odnalezionego zwierzęcia.
   

Wariant PUPIL+

Wariant ubezpieczenia Pupil+ to rozszerzona ochrona wariantu Pupil – Twoje zwierzę zyskuje ochronę również przy nagłym zachorowaniu.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów wizyt weterynaryjnych - w wyniku nagłego zachorowania (max. 2 zdarzenia ubezpieczeniowe w 12-miesięcznym okresie Ubezpieczenia) do 500 zł;
 • organizację i pokrycie kosztów wizyt weterynaryjnych (do 10 wizyt na jedno zdarzenie) i leczenia zwierzęcia w placówce weterynaryjnej w wyniku NW (do 2 000 zł na jedno zdarzenie);
 • zwrot kosztów uśpienia zwierzęcia z konieczności oraz zwrot kosztów pochówku do 500 zł;
 • dostarczenie (transport) odnalezionego zwierzęcia.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia MÓJ PAKIET nr M15/LI2020.

Zgłaszanie roszczeń

Zgłoszenia roszczenia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:

 • telefonicznie pod numerem: (0) 801 88 99 79 (Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.)  
  podając:
 1. dane umożliwiające identyfikację Ubezpieczonego (imię i nazwisko Ubezpieczonego oraz PESEL lub nr SUU),
 2. datę zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego,
 3. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą,
 • pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail na adres: roszczenia@pl.cnpsantander.com
 • pisemnie – na adres:
 1. CNP Santander Insurance Europe DAC,
  • 6 Piętro, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa lub
  • 2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irlandia,
 2. Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław,
Jeśli już masz

Dla naszych Klientów, którzy posiadają już ubezpieczenie, przygotowaliśmy wszelkie potrzebne informacje oraz dokumenty, które można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce - Jeśli już masz.

Zobacz

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu