Santander Consumer Bank we współpracy z Polską Akcją Humanitarną w ramach akcji SOS Ukraina, uruchamia zbiórkę pieniędzy wśród wszystkich chętnych.

Santander Consumer Bank właśnie uruchomił specjalny numer infolinii, przeznaczony do komunikacji na temat produktów i usług posiadanych w banku przez obywateli Ukrainy.

Банк Santander Consumer щойно запустив спеціальний номер гарячої лінії, призначений для спілкування на тему продуктів та послуг, які мають в банку громадяни України.

Santander Consumer Bank umożliwia swoim klientom – obywatelom Ukrainy, skorzystanie z prolongaty spłat kredytów gotówkowych, ratalnych i celowych na 3 miesiące.

Santander Consumer Bank дає можливість своїм клієнтам – громадянам України скористатися перевагами пільгового періоду для кредиту готівкою, розстрочки та цільового кредиту на 3 місяці.

Santander Consumer Bank zwróci opłatę za  obsługę  karty kredytowej wszystkim klientom, którzy są  obywatelami Ukrainy.

Począwszy od 1 marca 2022 przez 3 miesiące zwracamy opłatę za  obsługę  karty kredytowej wszystkim posiadaczom kart kredytowych, którzy są obywatelami Ukrainy.

Банк Santander Consumer поверне комісію за обслуговування кредитної картки усім громадянам України.

Santander Consumer Bank wprowadza prolongatę spłaty na 3 miesiące rat kredytu lub pożyczki samochodowej dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy mają możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na 3 kolejne miesiące w przypadku kredytów i pożyczek samochodowych. To kolejne udogodnienie, które Santander Consumer Bank wprowadził po to, aby wesprzeć społeczność ukraińską w najgorszych dla nich czasach.

Банк Santander Consumer запроваджує для громадян України 3-місячне продовження терміну погашення кредиту чи автокредиту

Громадяни України можуть призупинити погашення основної суми та процентів на 3 місяці поспіль у разі кредитів та автокредитів. Це ще одна зручність, яку запровадив Банк Santander Consumer, щоб підтримати українське суспільство в найгірші для них часи.

Prolongata spłaty kredytów i pożyczek samochodowych dla obywateli Ukrainy

Santander Consumer Bank wprowadza prolongatę spłaty na 3 miesiące rat kredytu lub pożyczki samochodowej dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy mają możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na 3 kolejne miesiące w przypadku kredytów i pożyczek samochodowych. To kolejne udogodnienie, które Santander Consumer Bank wprowadził po to, aby wesprzeć społeczność ukraińską w najgorszych dla nich czasach.

Банк Santander Consumer запроваджує для громадян України 3-місячне продовження терміну погашення кредиту чи автокредиту

Громадяни України можуть призупинити погашення основної суми та процентів на 3 місяці поспіль у разі кредитів та автокредитів. Це ще одна зручність, яку запровадив Банк Santander Consumer, щоб підтримати українське суспільство в найгірші для них часи.