Ubezpieczenie Fotowoltaika

Ubezpieczenie dostępne wraz z zakupem nowej instalacji fotowoltaicznej u wybranych Partnerów Handlowych.

Informacje o produkcie

Ubezpieczyciel: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce

Inwestujesz w fotowoltaikę – pomyśl o ubezpieczeniu. Instalacja fotowoltaiczna to system pozyskujący prąd elektryczny bezpośrednio z energii słonecznej, bez emisji szkodliwych substancji oraz zużycia wody. Prąd wytwarzany jest także zimą, więc to oszczędność na rachunkach przez cały rok. Ubezpieczenie "Fotowoltaika" jest dostępne wraz z zakupem nowej instalacji fotowoltaicznej, zarówno przy finansowaniu kredytem jak i finansowaniu zakupu gotówką u wybranych Partnerów Handlowych Santander Consumer Banku.

Ubezpieczenie „Fotowoltaika” ma szeroki zakres i obejmuje:

  • naprawę w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Instalacji fotowoltaicznej w wyniku Zdarzenia losowego;
  • utratę Instalacji fotowoltaicznej lub jej elementu w wyniku Kradzieży, Kradzieży z włamaniem, Rozboju lub Dewastacji;
  • interwencję specjalisty elektryka przy uszkodzeniu lub zniszczeniu Instalacji fotowoltaicznej albo zaprzestaniu jej prawidłowego funkcjonowania w wyniku Przepięcia (szkód elektrycznych) lub Uderzenia pioruna;
  • pokrycie kosztów wynikających ze straty w produkcji energii elektrycznej – uszkodzenie, zniszczenie lub utrata Instalacji fotowoltaicznej w wyniku zaistnienia Zdarzenia losowego, powodującego stratę w produkcji energii elektrycznej za pośrednictwem Instalacji fotowoltaicznej;
  • pomoc prawną w momencie pojawienia się problemu prawnego dotyczącego Instalacji fotowoltaicznej, w związku z nieumyślnym uszkodzeniem przez Osobę trzecią, Wandalizmem, Kradzieżą, Kradzieżą z włamaniem, Rozbojem lub Dewastacją.

Zgłaszanie roszczeń

Aby zgłosić roszczenie, należy niezwłocznie zadzwonić do Ubezpieczyciela na czynny przez całą dobę (7 dni w tygodniu oraz wszystkie dni w roku).

Numer telefonu: +48 22 591 95 72 lub +48 22 281 95 72 
(Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.)

Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia zapoznaj się z informacjami o warunkach ubezpieczenia, w tym o zakresie i kosztach ubezpieczenia zawartymi w szczególności w  Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „FOTOWOLTAIKA” (OWU),  a także z  informacjami o możliwości złożenia reklamacji i wniesienia skargi, które dostępne są w Punktach Sprzedaży oraz na www.santanderconsumer.pl. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest dobrowolne. Ochronę ubezpieczeniową zapewnia AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Jeśli już masz

Jeśli już masz

Dla naszych Klientów, którzy posiadają już ubezpieczenie, przygotowaliśmy wszelkie potrzebne informacje oraz dokumenty, które można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce - Jeśli już masz.

Zobacz

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu