Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Włącz sportowe emocje"

dla posiadaczy kart kredytowych Visa Santander Consumer Bank S.A.


Administratorem danych osobowych jest Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42c, 53-611 Wrocław. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „Włącz sportowe emocje”, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami. Dane osobowe zostały przekazane do Visa Europe Management Services Limited (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79 w celu obsługi Konkursu i wydania Nagrody na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w Konkursie.

Możesz również:

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu