Raty EKO EBI

Twoja umowa o kredyt

Masz zawartą z nami umowę o kredyt na zakup towarów i usług. W związku z tym, że umowa ta finansuje zakup zaliczany do branży odnawialnych źródeł energii, skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i zaoferowaliśmy Ci kredyt z niższym oprocentowaniem o co najmniej 0,25% w porównaniu do standardowej propozycji banku, obowiązującej w dniu zawarcia Twojej umowy.

Czym jest EBI

Europejski Bank Inwestycyjny (www.eib.org) jest instytucją finansową Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, niezależną od budżetu Unii, posiadającą osobowość prawną i własne organy decyzyjne. Właścicielami EBI są państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jego rolą jest wspieranie działań w dziedzinie klimatu i polityki unijnej poza granicami Unii Europejskiej. Europejski Bank Inwestycyjny pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach.

Cieszymy się, że dzięki naszej współpracy z EBI możemy odpowiedzieć na Twoje potrzeby finansowe i wesprzeć ekologiczne inwestycje.

Jeśli masz pytania

Jeśli masz do nas pytania, możesz skontaktować się z nami pod nr tel.: 195 00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

Możesz również:

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu