Dokumentacja do umów o kredyt na zakup towarów i usług Santander Consumer Banku

Mając na uwadze ochronę środowiska oraz optymalizację procesów, poniżej przypominamy listę dokumentów, które niezbędnie należy przekazać do Santander Consumer Banku celem archiwizacji umowy o kredyt na zakup towarów i usług (dalej: umowa kredytowa) oraz wskazujemy te, które są nadmiarowe. 

Wymagane dokumenty, które należy przekazać
do banku

 • Umowa kredytowa (zawierająca wszystkie strony i podpisy)
 • Umowa ubezpieczenia (jeśli została zawarta)
 • Dokumenty potwierdzające dochód kredytobiorcy zgodne z wymogami banku (jeśli nie zostały wskanowane do aplikacji WINSKLEP4)


 

Niewymagane dokumenty, których nie należy przekazywać do banku

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez BIK
 • Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
 • Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego
 • Tabela opłat dla kredytów na zakup towarów i usług
 • Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej i usług bankowości telefonicznej
 • Wniosek kredytowy (sporządzany jest w wersji elektronicznej i nie wymaga podpisu Wnioskodawcy)
 • Dokumenty potwierdzające dochód kredytobiorcy zgodne z wymogami banku (jeśli zostały wskanowane do aplikacji WINSKLEP)
 • Puste kartki A4
UWAGA! Informacja dotyczy tylko egzemplarza umowy, który jest przekazywany do banku (w prawym górnym rogu umowy kredytowej dopisek: Egzemplarz dla Banku). Kredytobiorca powinien dostać egzemplarz skierowany do Kredytobiorcy z kompletem informacji.

Możesz również:

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu