Rachunek oszczędnościowy

Oprocentowanie standardowe
Oprocentowanie promocyjne*
Saldo na rachunku Oprocentowanie standardowe Oprocentowanie promocyjne* Oprocentowanie promocyjne podwyższone**
Do 50 000 PLN włącznie 1,90% 5,00% 5,50%
Nadwyżka ponad 50 000 do 200 000 PLN włącznie 1,95% 4,80% 4,80%
Nadwyżka ponad 200 000 PLN 2,00% 4,50% 4,50%

Oprocentowanie standardowe środków zgromadzonych na Rachunku oszczędnościowym jest zmienne. Odsetki kapitalizowane są w okresach miesięcznych.

* Oprocentowanie promocyjne w ramach promocji "Oszczędzaj z nami, bo warto - edycja III" jest stałe, obowiązuje od 25.01.2024 r. do 17.04.2024 r.

** Oprocentowanie promocyjne podwyższone w ramach promocji "Oszczędzaj z nami, bo warto - edycja III" jest stałe, obowiązuje od 25.01.2024 r. do 17.04.2024 r.

Zasady promocji zawarte są w Regulaminie promocji dostępnym na stronie www.santanderconsumer.pl

Możesz również:

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu