Rachunek oszczędnościowy

Oprocentowanie standardowe
Oprocentowanie promocyjne*
Saldo na rachunku Oprocentowanie standardowe Oprocentowanie promocyjne* Oprocentowanie promocyjne podwyższone**
Do 50 000 PLN włącznie 1,90% 6,70% 7,00%
Nadwyżka ponad 50 000 do 200 000 PLN włącznie 1,95% 6,00% 6,00%
Nadwyżka ponad 200 000 PLN 2,00% 5,70% 5,70%

Oprocentowanie standardowe środków zgromadzonych na Rachunku oszczędnościowym jest zmienne. Odsetki kapitalizowane są w okresach miesięcznych.

* Oprocentowanie promocyjne w ramach promocji "Oszczędzaj z nami, bo warto" jest stałe, obowiązuje od 24.08.2023 r. do 15.11.2023 r.

** Oprocentowanie promocyjne podwyższone w ramach promocji "Oszczędzaj z nami, bo warto" jest stałe, obowiązuje od 24.08.2023 r. do 15.11.2023 r. 

Zasady promocji zawarte są w Regulaminie promocji dostępnym na stronie www.santaderconsumer.pl

Możesz również:

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu