Rachunek oszczędnościowy

Oprocentowanie standardowe
Oprocentowanie promocyjne dla nowych środków*
Saldo na rachunku Oprocentowanie standardowe Oprocentowanie promocyjne dla nowych środków*
Do 50 000 PLN włącznie 1,90%
Nadwyżka ponad 50 000 do 200 000 PLN włącznie 1,95%
Nadwyżka ponad 200 000 PLN 2,00%
do 1 000 000 PLN 6.00%

Oprocentowanie standardowe środków zgromadzonych na Rachunku oszczędnościowym jest zmienne. Odsetki kapitalizowane są w okresach miesięcznych.
Zasady naliczania odsetek i zmiany oprocentowania opisane w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego dla osób fizycznych Santander Consumer Bank S.A.
*Oprocentowanie promocyjne w ramach promocji "Zyskaj z nami z nowymi środkami" jest stałe, obowiązuje od 16.07.2022 do do 30.10.2022 r.

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu