Rachunek oszczędnościowy

Oprocentowanie standardowe
Oprocentowanie promocyjne*
Saldo na rachunku Oprocentowanie standardowe Oprocentowanie promocyjne*
Do 50 000 PLN włącznie 1,90% 7.00%
Nadwyżka ponad 50 000 do 200 000 PLN włącznie 1,95% 6.50%
Nadwyżka ponad 200 000 PLN 2,00% 6.00%

Oprocentowanie standardowe środków zgromadzonych na Rachunku oszczędnościowym jest zmienne. Odsetki kapitalizowane są w okresach miesięcznych.

* Oprocentowanie promocyjne w ramach promocji "Wpłacaj i ciesz się oszczędnościami - edycja III" jest stałe, obowiązuje od 2.11.2022 do 24.04.2023 r.

Zasady promocji zawarte są w Regulaminie promocji dostępnym na stronie www.santaderconsumer.pl

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu