Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

Dziennie Polacy spędzają średnio od 3 do 4 godzin wolnego czasu w internecie


Z naszego najnowszego raportu „Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci” wynika, że 75 proc. Polaków spędza od 1 do 4 godzin dziennie swojego wolnego czasu w internecie. Z kolei co 13 badany przyznaje, że jest online poza obowiązkami zawodowymi przez więcej niż 6 godzin każdego dnia. Czy wiek ma wpływ na liczbę godzin w sieci? Co robimy w internecie w swoim wolnym czasie? Tego dowiesz się z naszego artykułu.


Żyjemy w dobie wszechobecnego internetu i nieustannego postępu technologicznego. Nic dziwnego, że jesteśmy zintegrowani z cyfrowym światem, który na stałe złączył się z naszą rzeczywistością. Smartfony, tablety oraz komputery są nieodłącznymi towarzyszami naszego codziennego życia – zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Internet dla wielu z nas staje się nie tylko źródłem informacji i narzędziem pracy, lecz także formą spędzania wolnego czasu.


Jak wynika z naszego najnowszego badania „Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci”, spędzamy dziennie po kilka godzin na aktywnościach online, a najczęściej wykorzystujemy do tego smartfony – tę odpowiedź wskazało aż 84 proc. badanych. Drugim najchętniej używanym urządzeniem jest laptop (58 proc.). W wolnym czasie znacznie rzadziej do surfowania w sieci wybieramy komputer stacjonarny (22 proc.), tablet (13 proc.) czy urządzenia ubieralne np. smartwatch (6 proc.).


Internet a wiek


Z naszego raportu wynika, że niezależnie od wieku, Polacy chętnie korzystają z bycia online. 4 na 10 z nas przeznacza dziennie od 1 do 2 godzin wolnego czasu na bycie w sieci. Podobny odsetek (36 proc.) robi to od 3 do 4 godzin. Mniejsza grupa poświęca sieci więcej niż 5 godzin wolnego czasu – 14 proc. badanych działa online między 5 a 6 godzin dziennie. Z kolei co 13 badany przyznaje, że spędza w sieci więcej niż 6 godzin na dzień poza obowiązkami zawodowymi.


Po analizie danych zebranych w naszym badaniu dostrzegamy tendencję, że im starsza grupa wiekowa, tym mniej godzin przeznacza na działania w internecie. Połowa osób w wieku 50-59 lat oraz prawie 60 proc. seniorów powyżej 60 roku życia poświęca na to od 1 do 2 godzin dziennie, przy czym w grupie wiekowej 18-29 odsetek ten wynosi tylko 11 proc. Najwięcej wolnego czasu online spędzają najmłodsi badani –od 5 do 6 godzin dziennie (prawie 40 proc. w grupie 18-29-latków). Nieco mniej, bo 1/3 respondentów w tym wieku swój wolny czas spędza w ten sposób od 3 do 4 godzin dziennie. Podobnie sprawa wygląda w przypadku 30-39 i 40-49-latków.


Wiadomości i rozrywka na czele


Współczesny świat cyfrowy stawia przed nami wiele wyzwań, ale również otwiera drzwi do nowych możliwości i doświadczeń. Wiemy już, że spędzamy wiele godzin w internecie, ale na co przeznaczamy ten czas? Jak wynika z naszego raportu, najpopularniejsze aktywności w sieci to sprawdzanie wiadomości z Polski i ze świata (64 proc.), rozrywka m.in. oglądanie filmów, słuchanie muzyki (57 proc.), korzystanie z bankowości elektronicznej lub mobilnej (54 proc.) oraz mediów społecznościowych (49 proc.). Znacznie rzadziej poświęcamy czas online na wypełnianie spraw urzędowych (16 proc.), dokształcanie się (16 proc.) czy śledzenie nowych trendów w wybranej dziedzinie (15 proc.). Ponadto 47 proc. ankietowanych robi zakupy online, a 25 proc. szuka promocji, rabatów i wyprzedaży.


Raport „Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci” dowodzi, że nasza aktywność online w czasie wolnym zależy od wieku. Aż 85 proc. osób powyżej 60 roku życia najczęściej sprawdza w sieci wiadomości z Polski i ze świata w porównaniu do tylko 40 proc. 18-29-latków. Najmłodsza badana grupa spędza swój wolny czas na rozrywce, oglądając filmy bądź słuchając muzyki (83 proc.) oraz korzystając z mediów społecznościowych (55 proc.). Z kolei 30-39-latkowie najczęściej ze wszystkich grup wiekowych robią zakupy online (59 proc.). Osoby między 30 a 39 rokiem życia najchętniej szukają też promocji, rabatów i wyprzedaży w sieci.


Wyniki wskazują również, że nie tylko spędzamy czas w internecie na rozrywce, ale także zajmujemy się swoimi sprawami finansowymi. Ponad połowa Polaków korzysta z bankowości elektronicznej lub mobilnej. A im jesteśmy starsi tym częściej to robimy. Już 6 na 10 osób powyżej 30 roku życia najczęściej poświęca czas w sieci na kontrolowaniu swoich finansów. Znacznie rzadziej, bo tylko 36 proc. osób w wieku 18 a 29 lat przeznacza na to swój wolny czas.


Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 7-22 lutego 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków korzystających z internetu. Próba n = 1000.

Podobne tematy