Karta Ratalna Comfort Plus ze stałą spłatą

Przewodnik do kart kredytowych

Twoja karta ratalna

Witamy w gronie posiadaczy karty ratalnej.

Na podany w umowie adres do korespondencji otrzymasz:
 • kartę z Twoim imieniem i nazwiskiem
 • numer PIN.

Aktywuj kartę i ciesz się z zakupów.
Trzymaj zawsze kartę w portfelu – tylko wtedy będziesz mógł w pełni z niej korzystać.
Wraz z kartą masz dostęp do dodatkowych pieniędzy (to Twój limit kredytowy na karcie) – możesz z nich korzystać tak, jak Ci wygodnie.
Kartą zapłacisz za zakupy i wypłacisz pieniądze z bankomatu – potrzebujesz wyłącznie karty i numeru PIN. 

 Numer PIN – to unikalny czterocyfrowy numer, który otrzymasz odrębną przesyłką na adres korespondencyjny. To dzięki niemu pieniądze na Twojej karcie są bezpieczne – nie ujawniaj go nikomu ani też nie zapisuj na karcie lub w innym łatwo dostępnym miejscu. W razie potrzeby numer PIN możesz łatwo zmienić w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej2.

NUMER PIN łatwo zapamiętać – to tylko cztery cyfry!

Karta ratalna to pierwsza karta z zawsze równą spłatą

Jak działa karta ratalna?

 Kupujesz co chcesz i gdzie chcesz

Z karty ratalnej możesz korzystać na całym świecie. Zapłacisz nią za zakupy w sklepach stacjonarnych i w Internecie. W razie potrzeby wypłacisz również pieniądze z bankomatu.

 Spłacasz w zawsze równych miesięcznych kwotach Kwota do spłaty jest zawsze stała, taka jaką ustalisz przy podpisywaniu umowy. Bez niespodzianek. 

Jak korzystać z pieniędzy na karcie?

Za każdym razem, gdy płacisz kartą za zakupy lub wypłacasz gotówkę z bankomatu, zmniejsza się kwota dostępnego limitu kredytowego. W miarę spłacania wykorzystanej części kredytu dostępna kwota powiększa się. Limit odnawia się więc automatycznie o spłacone zadłużenie.

 Płać kartą za zakupy

tradycyjnie:
 1. wybierz produkty w dowolnym sklepie,
 2. przy kasie poinformuj sprzedawcę, że chcesz zapłacić kartą i podaj ją sprzedawcy,
 3. sprawdź, czy kwota za zakupy zgadza się z tą wyświetlaną w terminalu i dyskretnie wprowadź numer PIN,
 4. odbierz kartę, paragon i potwierdzenie płatności.
zbliżeniowo:
 1.  wybierz produkty w dowolnym sklepie,
 2. przy kasie poinformuj sprzedawcę, że chcesz zapłacić zbliżeniowo,
 3. sprawdź kwotę transakcji i, jeśli jest prawidłowa, przyłóż kartę do czytnika,
 4. dokonanie transakcji zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym, a na ekranie wyświetli się potwierdzenie zakończenia transakcji.

Więcej o płatnościach zbliżeniowych w dalszej części Przewodnika.

 Płać kartą w internecie

 1. wybierz produkty i złóż zamówienie w wybranym sklepie internetowym,
 2. wybierz opcję płatności kartą z logo Visa,
 3. wprowadź wymagane dane
 4. zatwierdź płatność.

Podczas płatności w sklepach z usługą 3D Secure, poza wpisaniem danych z karty, transakcję potwierdzasz również jednorazowym kodem 3D Secure otrzymanym w wiadomości SMS oraz hasłem uwierzytelniającym. Usługa 3D Secure to dodatkowe, bezpłatne zabezpieczenie transakcji internetowych.

Hasło uwierzytelniające możesz nadać:
 • samodzielnie w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej2 ,
 • dzwoniąc na infolinię banku pod numer 195 001 .

 Wypłacaj pieniądze z bankomatu

 1. wprowadź kartę do bankomatu zgodnie z instrukcją znajdującą się na bankomacie,
 2. kieruj się wskazówkami wyświetlanymi na ekranie – korzystając z klawiatury, dyskretnie wprowadź numer PIN i wybierz kwotę do wypłaty wskazaną na ekranie lub wprowadź ją samodzielnie przy pomocy opcji INNA KWOTA,
 3. jeśli chcesz, wybierz opcję wydruku potwierdzenia dokonanej transakcji,
 4. odbierz kartę, pieniądze i potwierdzenie transakcji (jeśli taka opcja została wybrana).

Może się zdarzyć, że płatność kartą za zakupy zostanie autoryzowana w trybie offline, tzn. nie będzie weryfikowana przez bank w chwili transakcji, a kwota dostępnych środków w ramach limitu kredytowego zostanie pomniejszona o kwotę transakcji dopiero w momencie rozliczenia tej transakcji. Rozliczenie transakcji autoryzowanej offline w przypadku braku dostępnych środków może spowodować przekroczenie kwoty przyznanego limitu kredytowego – wówczas kwota przekroczonego limitu zostanie dodana do kwoty spłaty minimalnej na najbliższym zestawieniu. Za przekroczenie limitu bank może pobrać opłatę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
Prosimy o kontrolowanie stanu dostępnych środków na karcie w celu uniknięcia sytuacji, w której może zostać przekroczony przyznany limit kredytowy. Pamiętaj, by w przypadku przekroczenia limitu kwotę przekroczenia spłacić niezwłocznie.

Bankowość elektroniczna

Wybierz wygodny dostęp do informacji o swojej karcie w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Znajdziesz tam szczegóły dotyczące karty oraz zawartej umowy, a ponadto informacje dotyczące:

limitu
 • aktualne informacje o wykorzystanym i dostępnym limicie,
 • limity dzienne na poszczególne transakcje,
transakcji
 • lista transakcji wykonanych kartą oraz operacji zaksięgowanych na rachunku karty wraz z możliwością ich filtrowania,
 • informacje o zablokowanych środkach (czyli jeszcze niezaksięgowanych na rachunku karty),
zestawień
 • podstawowe informacje z ostatniego zestawienia niezbędne do spłaty zadłużenia,
 • historyczne zestawienia.

Ponadto w bankowości internetowej oraz w aplikacji mobilnej możesz szybko i wygodnie spłacić zadłużenie za pomocą serwisu Przelewy24.
Jeżeli podpisałeś z bankiem Umowę o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej, masz dodatkowo możliwość:

 • aktywacji karty,
 • czasowej blokady karty,
 • trwałego zastrzeżenia karty,
 • zmiany dziennych limitów transakcyjnych,
 • zmiany numeru PIN do swojej karty,
 • nadania oraz zmiany hasła uwierzytelniającego służącego do akceptacji płatności w internecie w sklepach z usługą 3D Secure.

Jak zalogować się do bankowości internetowej?

Bankowość internetowa dostępna jest na www.santanderconsumer.pl po kliknięciu na przycisk ZALOGUJ.

Przy pierwszym logowaniu wprowadź:
 • LOGIN: 
  indywidualny numer ICN, który znajduje się w Umowie.
 • HASŁO:
  6-cyfrowe jednorazowe hasło SMS, które zostanie wysłane przez bank na numer telefonu komórkowego* a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w bankowości internetowej.

Przy kolejnym logowaniu skorzystaj z samodzielnie nadanego loginu lub numeru ICN i ustalonego przy pierwszym logowaniu hasła.
* Jeśli nie podałeś numeru telefonu komórkowego podczas zawierania Umowy, w celu otrzymania hasła do pierwszego logowania skontaktuj się z infolinią pod numerem telefonu: 195 001 .
Jak pobrać, aktywować i logować się do aplikacji mobilnej?
Pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub App Store.


Aktywuj aplikację:

 • podaj wymagane dane
 • nadaj PIN do aplikacji, którym będziesz się logować i potwierdzać dyspozycje w aplikacji.

Loguj się nadanym PIN-em lub ustaw dodatkową metodę logowania dostępną w Twoim telefonie:

 • odcisk palca,
 • Touch ID lub Face ID (opcja dostępna dla użytkowników iPhone’ów). 

Zestawienie, czyli informacja o rachunku karty

Zestawienie transakcji i operacji z rachunku karty to podsumowanie tego, co dzieje się na rachunku Twojej karty.

Znajdziesz w nim:
 • kwotę, termin i rachunek do spłaty,
 • wykaz wszystkich zakupów i wypłat gotówki z danego okresu rozliczeniowego,
 • rozliczenie opłat, prowizji i odsetek.

Kiedy otrzymasz zestawienie?

Zestawienia są generowane przez bank w wybranym przez Ciebie terminie: 1, 10, 18 lub 22 dnia każdego miesiąca – Ty otrzymasz je w ciągu kilku kolejnych dni.

Pamiętaj, zawsze możesz zmienić dzień przygotowywania Twojego zestawienia.

Jak je otrzymasz?

 • w bankowości internetowej Zaloguj się do bankowości internetowej na stronie www.santanderconsumer.pl, przejdź do strony karty kredytowej a następnie do zakładki w menu bocznym Zestawienia transakcji.
 • w aplikacji mobilnej Zaloguj się do aplikacji mobilnej, przejdź do strony karty kredytowej, a następnie do zakładki Zestawienia.

Korzystaj z pieniędzy banku i nie płać odsetek

Przypominamy, że – zgodnie z zawartą przez Ciebie Umową o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty – możesz nie płacić odsetek za zakupy opłacone kartą (czyli od transakcji bezgotówkowych) nawet do 54 dni.

Jak działa okres bezodsetkowy?
 1. PŁACISZ KARTĄ ZA ZAKUPY
 2. SPŁACASZ KARTĘ spłacasz całe saldo zadłużenia w terminie wskazanym na zestawieniu
 3. NIE PŁACISZ ODSETEK od kwoty zakupów opłaconych kartą, czyli korzystasz z kredytu bez odsetek

Okres rozliczeniowy – trwa 1 miesiąc (rozpoczyna się jeden dzień po dniu generowania zestawienia i kończy w dniu generowania kolejnego zestawienia; termin generowania zestawienia – do wyboru: 1, 10, 18 lub 22 dzień każdego miesiąca).

Okres bezodsetkowy = okres rozliczeniowy + 24-dniowy okres do spłaty zadłużenia.

Dostosuj spłatę karty do swoich możliwości

Kartę należy spłacić nie później niż w terminie wskazanym na zestawieniu. Możesz to zrobić na wiele sposobów.

Możesz spłacać:
 • jedynie kwotę minimalną (jest ona oznaczona w zestawieniu) – jest to stała miesięczna kwota do spłaty ustalona podczas podpisywania umowy. Jeżeli saldo zadłużenia jest niższe od ustalonej minimalnej kwoty spłaty wtedy jest ona równa wysokości zadłużenia,
 • więcej niż kwotę minimalną – tyle, ile możesz,
 • wskazane w zestawieniu saldo zadłużenia – wtedy możesz skorzystać z kredytu bez odsetek (patrz: okres bezodsetkowy).

Kiedy i gdzie spłacać zadłużenie?

Kwota spłaty minimalnej powinna zostać spłacona nie później niż w terminie podanym na zestawieniu transakcji i operacji. Pamiętaj, że jest to data, do której środki powinny trafić na rachunek przeznaczony do spłaty zadłużenia wskazany na zestawieniu. Wpłat należy zatem dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zadłużenie możesz spłacić bezpłatnie i wygodnie w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej za pomocą serwisu Przelewy24.

Czasowa blokada karty

Jeżeli chcesz, możesz czasowo zablokować możliwość wykonywania transakcji kartą, a następnie w każdej chwili ponownie ją odblokować. Możesz to zrobić samodzielnie w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej2 albo dzwoniąc na infolinię banku.

Zastrzeżenie karty

W razie utraty karty prosimy niezwłocznie zgłosić ten fakt pod całodobowy numer telefonu do zastrzegania kart albo samodzielnie zastrzec kartę w bankowości internetowej lub w aplikacji mobilnej2.
Karta zostanie natychmiast zastrzeżona i nikt nie będzie mógł jej użyć. Na Twoją prośbę w jej miejsce bank wyda Ci nową kartę.

Pamiętaj, że ustawienie czasowej blokady karty lub jej zastrzeżenie:
 • jest bezpłatne,
 • nie zmienia sposobu naliczania opłat za obsługę karty.

Płatności zbliżeniowe

Karta zbliżeniowa poza mikroprocesorem (chipem) wyposażona jest również w miniaturową antenkę umożliwiającą dokonywanie szybkich, wygodnych i bezpiecznych płatności zbliżeniowych. Karta posiada także specjalny znak graficzny umieszczony na awersie karty.

Płatność zbliżeniowa (bezstykowa) to błyskawiczna transakcja bezgotówkowa, która dokonywana jest poprzez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego umieszczonego w terminalu. Płatności zbliżeniowe nie wymagają potwierdzania poprzez wprowadzenie numeru PIN ani poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala, jeżeli ich wartość nie przekracza 100 zł.

Gdzie zapłacę zbliżeniowo?

Płatności zbliżeniowej możesz dokonać w dowolnym punkcie handlowo-usługowym oznaczonym symbolem akceptującym płatności zbliżeniowe zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dlaczego warto płacić zbliżeniowo?

Płatności zbliżeniowe są:
 • szybkie – sama transakcja trwa krócej niż sekundę,
 • wygodne – nie musisz szukać drobnych w portfelu, wystarczy przyłożyć kartę do czytnika, by zapłacić za zakupy,
 • bezpieczne – karta przez cały czas pozostaje w Twoich rękach i aktywuje się jedynie na krótką chwilę na wyraźne polecenie czytnika zbliżeniowego połączonego z terminalem.

Limity płatności zbliżeniowych

 • Jeżeli wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej nie przekracza 100 zł, wówczas płatność przebiega błyskawicznie, jedynie poprzez przyłożenie karty do czytnika zbliżeniowego.
 • Jeżeli wartość zakupów przekracza 100 zł, również możesz dokonać płatności poprzez przyłożenie karty do czytnika zbliżeniowego – wtedy jednak zostaniesz poproszony o akceptację poprzez podanie numeru PIN lub złożenie podpisu na wydruku z terminala.

Dla Twojego bezpieczeństwa może się zdarzyć, że transakcja zbliżeniowa, pomimo że jej wartość nie przekracza 100 zł, będzie wymagała potwierdzenia numerem PIN lub podpisem.

Ponadto bank ustalił limit ilościowy dla transakcji zbliżeniowych na 10 transakcji w ciągu doby dla rachunku karty. Oznacza to, że po dokonaniu 10 transakcji zbliżeniowych danego dnia, każda kolejna transakcja w tym dniu będzie musiała zostać dokonana w tradycyjny sposób (poprzez odczytanie danych z chipa).

W każdej chwili możesz bezpłatnie zmienić ustalony przez bank limit ilościowy dla transakcji zbliżeniowych. Możesz również wyłączyć możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych.

Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych

Twoja karta zbliżeniowa i płatności zbliżeniowe są chronione na wiele sposobów tak, byś czuł się bezpiecznie, gdy z niej korzystasz:

 • karty zbliżeniowe chronione są poprzez zastosowanie wszystkich wymaganych dla tego typu kart zabezpieczeń,
 • pierwsza płatność po aktywacji karty musi zostać dokonana w tradycyjny sposób (poprzez odczytanie danych z chipa),
 • karta przez cały czas podczas dokonywania płatności znajduje się w Twoich rękach,
 • płatności zbliżeniowe bez konieczności potwierdzania numerem PIN lub podpisem są dokonywane na niewielkie kwoty (do 100 zł) i w ramach limitów określonych przez bank (lub przez Ciebie),
 • nie jest możliwe przypadkowe dokonanie płatności zbliżeniowej – karta aktywuje się na ułamek sekundy dopiero wtedy, gdy otrzyma wyraźny sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje „bezczynny” – aktywuje się na krótką chwilę dopiero na polecenie terminala płatniczego po tym, gdy sprzedawca wprowadzi kwotę transakcji,
 • nie jest możliwe kilkakrotne dokonanie płatności zbliżeniowej dla tej samej transakcji – nawet gdy zbliżysz kilka razy kartę do czytnika zbliżeniowego płatność zostanie dokonana tylko raz, ponieważ każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie możliwe dokonanie kolejnej.

Wszelkie kwestie związane z korzystaniem z karty kredytowej Santander Consumer Banku są uregulowane w Twojej Umowie o Przyznanie Limitu Kredytowego i Wydanie Karty, Regulaminie Umowy o Przyznanie Limitu Kredytowego i Wydanie Karty oraz w Tabeli Opłat i Prowizji dla kart kredytowych Santander Consumer Banku.

1 Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

2 Jeżeli zawarłeś Umowę o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej.

Jeśli masz pytania dotyczące karty, zadzwoń na infolinię banku 
– jesteśmy do Twojej dyspozycji każdego dnia.
Pytania na temat karty:
195 001
Zastrzeganie karty:
• w aplikacji mobilnej2
• w bankowości internetowej2
• telefonicznie w banku 71 358 22 201
• poprzez System Zastrzegania Kart 828 828 8281

 

Źródło:

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia zdolności kredytowej, sytuacji finansowej ani środków jakimi dysponuje odbiorca.
Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią rekomendacji ani porady dotyczącej dysponowania środkami finansowymi, ani też oferty czy zachęty dotyczącej zawarcia umowy w celu nabycia produktu oferowanego przez Santander Consumer Bank.
Materiały są aktualne w momencie publikacji Raportu, z którego pochodzą i mogą ulec zmianie bez uprzedniej notyfikacji.

Kredyty gotówkowe

Zobacz ofertę kredytów gotówkowych w naszym banku  

Polecane wpisy