Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

/thumbs/1920×710×crop/educations/2024/04/1712832677_edu-7-2-klyWeqWhZmJFsA.jpg

Edukacja - kosztowna inwestycja w przyszłość dziecka?

Najwięcej, bo niemal co druga rodzina w Polsce, ponosi wydatki rzędu 101-300 zł miesięcznie w związku z edukacją szkolną jednego dziecka (44 proc. wskazań). Co czwarty rodzic deklaruje, że średnie miesięczne koszty związane z edukacją jednego dziecka w rodzinie wynoszą między 301 a 500 zł (26 proc.), natomiast wydatki w wysokości 501 a 800 zł ponosi co dziesiąta rodzina (10 proc.). Rodziców, którzy wydają na ten cel więcej niż 800 zł jest już stosunkowo niewielki odsetek (łącznie 13 proc.).

Co nie powinno dziwić, poziom wydatków jest skorelowany bezpośrednio z dochodami w rodzinie. Wśród rodzin, w których dochód miesięczny na głowę wynosi do 1 000 zł, niemal jedna trzecia wydaje na naukę dziecka nie więcej niż 200 zł. Z kolei wśród najlepiej zarabiających, aż 20 proc. wydaje na ten sam cel więcej niż 1000 zł miesięcznie. Największe obciążenie dla rodzin, jeśli chodzi o wydatki związane z edukacją stanowi zakup odzieży, obuwia lub sprzętu na zajęcia sportowe dziecka (52 proc.). W dalszej kolejności rodzice wskazywali wydatki na zajęcia pozalekcyjne (muzyka, sport, języki) oraz zakup nowych podręczników i zeszytów ćwiczeń na początku roku (w obu przypadkach 41 proc.). Dla co trzeciej rodziny (34 proc.) największy problem stanowi sfinansowanie wyjazdów organizowanych przez szkołę, takich jak wycieczki czy ferie.

Wydatki na edukację w ciągu roku szkolnego

 • 3% - nie więcej niż 100 zł
 • 17% - między 101 a 200 zł
 • 27% - między 201 a 300 zł
 • 26% - między 301 a 500 zł
 • 10% - między 501 a 800 zł
 • 6% - między 801 a 1000 zł
 • 4% - między 1001 a 1500 zł
 • 3% - więcej niż 1500 zł
 • 5% - nie wiem, trudno powiedzieć

Wydatki na edukację w ciągu roku szkolnego, a dochody miesięczne rodziny

  do 999 zł   1000 zł - 1499 zł    1500 zł - 1999 zł   2000 zł - 2 999 zł   3000 zł - 4 999 zł   5000 zł i więcej  
Średni dochód netto na osobę w rodzinie miesięcznie 
Do 100 zł   10% 0% 5%  0%  0% 5%
Między 101 a 200 zł  19% 12% 19% 20% 14% 11%
Między 201 a 300 zł  30% 36% 26%  28%  25% 8%
Między 301 a 500 zł  23% 27% 32% 29% 37% 7%
Między 501 a 800 zł  7% 17% 6% 7% 4% 22%
Między 801 a 1000 zł  4% 0% 5% 4% 10% 18%
Między 1001 a 1500 zł  2% 6% 0% 6% 8% 8%
Powyżej 1500 zł  3% 2% 3% 4% 0% 12%

Różnice między regionami w wydatkach miesięcznych związanych z edukacją

PÓŁNOCNY-ZACHÓD
W regionie tym zdecydowaną przewagę mają kwoty w przedziale 201 do 300 zł (35 proc.). Co ciekawe, jest to region, w którym największy odsetek rodzin przeznacza na cele edukacyjne powyżej 1000 zł (11 proc.) 
 
POŁUDNIOWY-ZACHÓD
W tej części kraju średni miesięczny wydatek związany z nauką dziecka wynosi najczęściej między 101 a 200 zł (35 proc.).
 
PÓŁNOC 
W regionie północnym najczęściej wydaje się na jedno dziecko miesięcznie między 101 a 200 zł (28 proc.), a niemal co czwarta rodzina przeznacza między 201 a 300 zł (23 proc.).
 
CENTRUM
W regionie centralnym rodziny wydają najczęściej między 301 a 500 zł miesięcznie na jedno dziecko (29 proc.). Niemal co dziesiąty rodzic deklaruje, że wydaje powyżej 1000 zł miesięcznie (9 proc.)
 
POŁUDNIE
Kwota przeznaczona na naukę dziecka w ciągu miesiąca najczęściej wynosi między 201 a 300 zł (34 proc.) lub 301 do 500 zł (26 proc.)
 

Największe obciążenia dla budżetu rodziny ucznia

52%
Zakup odzieży, obuwia i sprzętu na zajęcia sportowe

41% 
Wydatki na zajęcia pozalekcyjne (muzyka, sport, języki) 

28%
Zakup nowych przyborów niezbędnych w szkole

26% 
Wydatki na hobby dziecka

6% 
Koszty związane z opłatą czesnego za szkołę (szkoły prywatne) 
41%
Zakup nowych podręczników i zeszytów ćwiczeń na początku roku szkolnego
 
34%
Koszty związane z wyjazdami organizowanymi przez szkołę (ferie, zielone szkoły)
 
27%
Koszty korepetycji (lekcji indywidualnych z nauczycielem, mających na celu podniesienie kompetencji dziecka)
 
10%
Koszty dojazdu do szkoły

5%
Koszty związane ze stancją / internatem

W prezentacji danych pominięto odpowiedź: nie wiem, trudno powiedzieć.

Oprócz wydatków związanych bezpośrednio ze szkołą i odbywającymi się w niej aktywnościami, sporym obciążeniem dla domowych budżetów są również aktywności pozalekcyjne. Wydatki rodzin w tym zakresie, przeznaczone na jedno dziecko w ciągu miesiąca, oscylują najczęściej między 201 a 300 zł (24 proc.). Podobna liczba rodzin (22 proc.) wydaje w tym celu między 101 a 200 zł, natomiast 18 proc. rodziców przeznacza między 301 a 500 zł. Kwotę 500 zł na miesiąc, przekracza już jedynie 9 proc. rodzin. Wyższe kwoty wydają częściej na ten cel mieszkańcy metropolii (w porównaniu z mniejszymi miejscowościami). Ok. 9 proc. z nich wydaje na naukę dziecka powyżej 800 zł w miesiącu. 

Wydatki na zajęcia pozalekcyjne

 • 17% - nie więcej niż 100 zł
 • 22% - między 101 a 200 zł
 • 24% - między 201 a 300 zł
 • 18% - między 301 a 500 zł
 • 6% - między 501 a 800 zł
 • 2% - między 801 a 1000 zł
 • 0% - między 1001 a 1500 zł
 • 1% - więcej niż 1500 zł
 • 10% - nie wiem, trudno powiedzieć

O badaniu

Badanie, na zlecenie Santander Consumer Banku - banku od kredytów, wykonał Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS, w lipcu 2019 r., metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów rynkowych. W badaniu udział wzięła reprezentatywna grupa rodziców dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat). Próba n=1000. Santander Consumer Bank jest jednym z liderów rynku consumer finance w Polsce. Oferuje klientom szeroki zakres produktów obejmujący kredyty gotówkowe, kredyty na nowe i używane samochody, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz lokaty. Produkty dystrybuowane są online oraz poprzez sieć oddziałów, salony i komisy samochodowe, sklepy i punkty usługowe.

Źródło:

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia zdolności kredytowej, sytuacji finansowej ani środków jakimi dysponuje odbiorca.
Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią rekomendacji ani porady dotyczącej dysponowania środkami finansowymi, ani też oferty czy zachęty dotyczącej zawarcia umowy w celu nabycia produktu oferowanego przez Santander Consumer Bank.
Materiały są aktualne w momencie publikacji Raportu, z którego pochodzą i mogą ulec zmianie bez uprzedniej notyfikacji.