Infolinia: 195 00**

Wakacje kredytowe dla przedsiębiorców w Santander Consumer Banku

zasady obowiązujące dla wniosków, które wpłynęły do Banku od 22 lutego 2021 r.

W celu złagodzenia negatywnych skutków epidemii koronawirusa, umożliwiamy przedsiębiorcom zawieszenie na okres od 1 do 9 miesięcy obowiązku spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych kredytu.

Zawieszenie obowiązku spłaty dotyczy kredytów ratalnych i samochodowych dla przedsiębiorców. 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć Klient będący:

 • przedsiębiorcą posiadającym kod PKD z listy kodów wskazanych w Tarczy Finansowej PFR 2.0,
 • przedsiębiorcą prowadzącym działalność:
  • w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2;  
  • rolniczą1, którzy skorzystali z kredytów przeznaczonych na finansowanie potrzeb w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej;
  • w zakresie agroturystyki polegającą na wynajmowaniu pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów2.

Jak złożyć wniosek?

Najwygodniej, bez wychodzenia z domu:

 • przesyłając wypełniony formularz wniosku na adres biuro@santanderconsumer.pl
 • lub dzwoniąc pod nr 19500 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
 

Wniosek możesz również złożyć:

 • wysyłając wypełniony i podpisany formularz na adres Banku, ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław
 • lub odwiedzając dowolny oddział (wyszukaj najbliższy)
   
Formularze do pobrania:
 • Kredyt ratalny Wniosek o wakacje kredytowe – kapitał  - pobierz
 • Kredyt ratalny Wniosek o wakacje kredytowe – kapitał+odsetkipobierz
 • Kredyt samochodowy Wniosek o wakacje kredytowe w związku z sytuacją epidemiologiczną - pobierz
 

 

Do kiedy?

Wnioski przedsiębiorców dla kredytów ratalnych przyjmujemy do 22 marca 2021r., a dla kredytów samochodowych do 1 marca 2021 r.

Maksymalny czas ich rozpatrzenia to 14 dni, z zastrzeżeniem, że wakacje kredytowe na opisywanych zasadach będą udzielane przez Bank nie później niż 31 marca 2021r.

 

Brak opłat

 • Złożenie i rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne i nie wymaga od Klienta konieczności przedstawiania jakichkolwiek zaświadczeń.

 

Informacja o decyzji

 • Decyzję w sprawie wakacji przekażemy Ci pisemnie:
  • Kredyty  ratalne - Jeśli decyzja Banku będzie pozytywna, to wraz z potwierdzeniem zmiany warunków spłaty kredytu w związku z zastosowaniem tzw. wakacji kredytowych otrzymasz nowy harmonogram spłaty kredytu uwzględniający zmiany dokonane w związku z uruchomieniem wakacji kredytowych.
  • Kredyty samochodowe - Wraz z pozytywną informacją otrzymasz pismo przewodnie oraz aneks, który po podpisaniu należy odesłać do Banku do dnia 22.03.2021 r, po czym Bank ponownie odeśle go (już podpisany) do Klienta.

 

Warunki wakacji

 • W przypadku kredytów ratalnych dla przedsiębiorców prolongata spłaty powoduje wydłużenie okresu spłaty o prolongowany okres, natomiast w kredytach samochodowych dla przedsiębiorców umowa trwa zgodnie z okresem kredytowania wskazanym w umowie.
 • Okres wakacji kredytowych może wynosić:
  • 1 do 9 rat, jeśli klient nie skorzystał z opcji wakacji kredytowych na zasadach określonych w pierwotnym moratorium pozaustawowym3, jeśli klient skorzystał już z opcji wakacji kredytowych na zasadach określonych w pierwotnym moratorium pozaustawowym maksymalny łączny okres poprzedniej i obecnej prolongaty nie może przekroczyć 9 miesięcy4
  • wyjątkiem jest sytuacja, kiedy liczba prolongowanych rat jest równa bądź większa pozostałemu okresowi do spłaty kredytu – w takim przypadku dla kredytów ratalnych udzielimy wakacji w liczbie rat pozostałych do końca spłaty kredytu pomniejszonej o 2, a w przypadku kredytu samochodowego pomniejszonej o 1.
 • Klient może mieć opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek, które nie przekracza 30 dni na dzień 29 lutego 2020r. lub na dzień złożenia wniosku przez Klienta (podejmujemy decyzję najbardziej korzystną dla Klienta).

 

Inne istotne informacje

 • Pamiętaj, że  skorzystanie z prolongaty  spłaty rat - może zwiększyć zadłużenie pozostające do spłaty lub może wzrosnąć wysokość kolejnych rat Twojego kredytu. Oceń realnie swoje możliwości finansowe przed złożeniem wniosku o zawieszenie spłaty części kapitałowej rat.
 • Informacja o korzystaniu z wakacji kredytowych przekazywana jest do Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jeśli w momencie rozpoczęcia wakacji posiadałeś opóźnienia w spłacie, to informacje o nich będą przekazywane do bazy BIK do momentu ich spłaty.
 • Pamiętaj że, jeżeli na dzień złożenia wniosku posiadałeś niezapłacone raty - udzielenie wakacji kredytowych nie zwalnia Cię z obowiązku ich  zapłaty.
   

Dowiedz się więcej o zasadach związanych z wakacjami kredytowymi w Santander Consumer Banku – obszerne informacje znajdują się na naszym blogu - TUTAJ

Poznaj także najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z wakacjami kredytowymi w Santander - TUTAJ

 

1 Definicja działalności rolniczej zgodna z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.)
2 Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w zakresie agroturystyki obejmuje również grupę przedsiębiorców  prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu krótkotrwałego zakwaterowania w gospodarstwach wiejskich, która jest objęta aktualną listą branż PKD podmiotów uprawnionych do skorzystania z Tarczy Finansowej PFR 2.0. (kod 55.20.Z).
3 Określenie „pierwotne moratorium pozaustawowe” oznacza stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego (tj. moratorium pozaustawowego
w rozumieniu wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) obowiązującego w Santander Consumer Bank S.A. w okresie od 08.06.2020 r. do 30.09.2020 r.
4 W przypadku dokonania wyboru  ilości rat do prolongaty dla którego zostanie przekroczony maksymalny łączny okres 9 miesięcy, prolongata zostanie  skrócona do tego okresu.