Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

Oszczędzanie na emeryturę – jak zacząć już teraz?

Oszczędzanie na emeryturę to temat, którego lepiej nie odkładać na później. Mimo że osoby w sile wieku nie wybiegają tak daleko w przyszłość, muszą mieć świadomość, że od tego zależy ich spokój w jesieni życia. Podpowiadamy, jak zacząć.

Dlaczego oszczędzanie na emeryturę jest tak ważne?

Oszczędzanie na emeryturę stanowi podstawę dla stabilności finansowej w późniejszych latach. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że wcześniejsze planowanie może znacząco wpłynąć na komfort życia po zakończeniu kariery zawodowej. Wejście w wiek emerytalny to czas, kiedy dochody zwykle drastycznie spadają, ale odpowiednio wcześnie zbudowany kapitał pozwala na uniknięcie finansowych trudności.

Według informacji Santander Consumer Banku 79 procent Polaków nie oszczędza samodzielnie na emeryturę. Z raportu „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania”, który powstał na początku 2023 roku, wynika, że tylko co piąta osoba nie ogranicza się jedynie do składek ZUS. Warto zaznaczyć, że nie jest to nowe podejście. Już wcześniejsze badania wykonywane na zlecenie tej instytucji pokazywały, że nie przywiązujemy dużej wagi do tego, jak będzie nam się żyć na emeryturze. Czas to zmienić.

Jak zacząć oszczędzać na emeryturę? Pierwsze kroki

Aby zabezpieczyć się na jesień życia, na początku nie trzeba dysponować dużymi sumami. Pierwszym krokiem jest stworzenie realistycznego planu oszczędzania, który będzie uwzględniał obecne wydatki i możliwości oszczędzania. Nawet małe kwoty, regularnie odkładane, mogą w długim terminie przynieść znaczące efekty. W tym celu wystarczy rachunek oszczędnościowy lub lokata bankowa. Znajdują się one w ofercie większości banków, warto jednak związać swoją przyszłości z najlepszymi, takimi jak Santander Consumer Bank.

Kolejnym etapem jest wybór odpowiednich narzędzi oszczędnościowych. Produkty takie jak IKE czy IKZE zapewniają nie tylko korzystne warunki, ale również ulgi podatkowe (po spełnieniu odpowiednich warunków). Ważne jest, aby wybrać takie rozwiązania, które najlepiej odpowiadają indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom odnośnie przyszłej emerytury.

Planując oszczędzanie na emeryturę, warto również rozważyć prywatne ubezpieczenia na życie z elementem oszczędnościowym lub inwestycyjnym. Takie rozwiązania mogą zapewniać dodatkowe korzyści, takie jak ochrona na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, a jednocześnie pomagać w budowaniu kapitału emerytalnego.

Nie tylko IKE i IKZE. Inne metody oszczędzania

Wspomniany przez nas raport wskazuje, jakie metody oszczędzania na emeryturę są popularne wśród tej grupy, która zdecydowała się na zabezpieczenie swojej przyszłości. Korzystanie z IKE oraz IKZE są wysoko na tej liście, ale nie zajmują pierwszego miejsca. Polacy korzystają z innych rozwiązań, takich jak:

● Pracownicze Plany Kapitałowe – przystąpienie do nich deklarowało 38 procent respondentów;
● odkładanie środków uzyskanych z wynajmu nieruchomości (np. domu lub garażu) – to sposób 26 procent osób biorących udział w badaniu;
● na trzecim miejscu znalazły się wspomniane wcześniej IKE i IKZE – korzysta z nich odpowiednio 15 i 11 procent osób oszczędzających na emeryturę.

Wśród mniej popularnych metod mamy również blokowanie pieniędzy na bieżącym koncie rachunkowym, a także inwestowanie w złoto, obligacje, akcje spółek oraz jednostki uczestnictwa TFI.

Jak ustalić cel oszczędnościowy na emeryturę?

Określenie celu jest fundamentem efektywnego planowania zabezpieczenia emerytalnego. Aby to zrobić, konieczne jest przeprowadzenie analizy przyszłych potrzeb finansowych oraz ocena oczekiwanej wysokości emerytury z ZUS. Na tej podstawie można określić, jak duża luka finansowa może pojawić się po zakończeniu kariery, a także zaplanować działania, które należy podjąć, aby ją zminimalizować.

Analiza ta powinna uwzględniać przewidywane wydatki, takie jak:
● koszty utrzymania;
● opieka zdrowotna;
● plany na emeryturę, które mogą wymagać dodatkowych środków (np. podróże lub realizowanie innych pasji).

Wyznaczenie konkretnej kwoty, którą należy zabezpieczyć na te cele, pozwala na świadome i odpowiedzialne kierowanie finansami w długoterminowej perspektywie.

Typowe błędy podczas oszczędzania. Jak ich uniknąć?

Istnieje kilka powszechnych pułapek, które mogą utrudnić skuteczne oszczędzanie na emeryturę. Jednym z takich błędów jest odkładanie decyzji o rozpoczęciu oszczędzania na później, co może znacząco zmniejszyć potencjalną sumę zgromadzonych środków. Inny błąd to brak dywersyfikacji źródeł oszczędności, co zwiększa ryzyko finansowe.

Ważne jest, aby regularnie monitorować swoje finanse i dokonywać niezbędnych korekt w strategii oszczędzania. Adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych oraz osobistych okoliczności życiowych pozwala na optymalizację tego procesu i zminimalizowanie potencjalnych strat.

Oszczędzanie na emeryturę to proces wymagający przemyślanej strategii i konsekwencji w działaniu. Pozwala to jednak zbudować solidną podstawę dla spokojnej jesieni życia. Warto zacząć już teraz.

Źródła:

https://www.blog.santanderconsumer.pl/blisko-ciebie/niemal-80-proc-polakow-nie-oszczedza-samodzielnie-na-emeryture,1,193.html