Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

/thumbs/1920×710×crop/educations/2024/04/1712732967_edukacja-finansowa-przewodnik-po-platnosciach-w-intercnecie.jpg

Przewodnik po płatnościach zbliżeniowych

Co to jest karta zbliżeniowa i płatność zbliżeniowa?

Karta zbliżeniowa to karta, która poza mikroprocesorem (chipem) wyposażona jest również w miniaturową antenkę umożliwiającą dokonywanie szybkich, wygodnych i bezpiecznych płatności zbliżeniowych. Kartę zbliżeniową łatwo rozpoznasz po specjalnym znaku graficznym umieszczonym na awersie karty.

Płatność zbliżeniowa (bezstykowa) to błyskawiczna transakcja bezgotówkowa, która dokonywana jest poprzez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego umieszczonego w terminalu. Płatności zbliżeniowe nie wymagają potwierdzania poprzez wprowadzenie numeru PIN ani poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala, jeżeli ich wartość nie przekracza 100 zł.

 1. poinformuj sprzedawcę, że chcesz zapłacić zbliżeniowo
 2. sprawdź kwotę transakcji i jeśli jest prawidłowa przyłóż kartę do czytnika
 3. dokonanie transakcji zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym, a na ekranie wyświetli się potwierdzenie zakończenia transakcji

Pamiętaj, że karta zbliżeniowa umożliwia również dokonywanie tradycyjnych płatności w sklepie (poprzez odczytanie danych z chipa) oraz w internecie, a także wypłatę pieniędzy z bankomatu.

Gdzie zapłacę zbliżeniowo?

Płatności zbliżeniowych możesz dokonać w dowolnym punkcie handlowo-usługowym oznaczonym symbolem akceptującym płatności zbliżeniowe zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dlaczego warto płacić zbliżeniowo?

Płatności zbliżeniowe są:

 • szybkie – sama transakcja trwa krócej niż sekundę,
 • wygodne – nie musisz szukać drobnych w portfelu, wystarczy przyłożyć kartę do czytnika, by zapłacić za zakupy,
 • bezpieczne – karta przez cały czas pozostaje w Twoich rękach i aktywuje się jedynie na krótką chwilę na wyraźne polecenie czytnika zbliżeniowego połączonego z terminalem.

Więcej o bezpieczeństwie w części: „Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych”.

Limity płatności zbliżeniowych

 • Jeżeli wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej nie przekracza 100 zł, wówczas płatność przebiega błyskawicznie, jedynie poprzez przyłożenie karty do czytnika zbliżeniowego.
 • Jeżeli wartość zakupów przekracza 100 zł, również możesz dokonać płatności poprzez przyłożenie karty do czytnika zbliżeniowego – wtedy jednak zostaniesz poproszony o akceptację poprzez podanie numeru PIN lub złożenie podpisu na wydruku z terminala.

Dla Twojego bezpieczeństwa może się zdarzyć, że transakcja zbliżeniowa, pomimo że jej wartość nie przekracza 100 zł, będzie wymagała potwierdzenia numerem PIN lub podpisem.

Ponadto Bank ustalił limit ilościowy dla transakcji zbliżeniowych na 10 transakcji w ciągu doby dla rachunku karty. Oznacza to, że po dokonaniu 10 transakcji zbliżeniowych danego dnia, każda kolejna transakcja w tym dniu będzie musiała zostać dokonana w tradycyjny sposób (poprzez odczytanie danych z chipa).

W każdej chwili możesz bezpłatnie zmienić ustalony przez bank limit ilościowy dla transakcji zbliżeniowych. Możesz również wyłączyć możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych.

Zmiany dziennych limitów transakcyjnych można dokonać w aplikacji mobilnej, w bankowości internetowej lub dzwoniąc na infolinię Banku.

Czy możliwe jest przekroczenie przyznanego limitu kredytowego?

Może się zdarzyć, że płatność zbliżeniowa zostanie autoryzowana w trybie off-line tzn. nie będzie weryfikowana przez Bank w chwili transakcji, a kwota dostępnych środków w ramach limitu kredytowego zostanie pomniejszona o kwotę transakcji dopiero w momencie rozliczenia tej transakcji. Rozliczenie transakcji autoryzowanej off-line w przypadku braku dostępnych środków może spowodować przekroczenie kwoty przyznanego limitu kredytowego – wówczas kwota przekroczonego limitu zostanie dodana do kwoty spłaty minimalnej na najbliższym zestawieniu. Za przekroczenie limitu Bank może pobrać opłatę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

Prosimy o kontrolowanie stanu dostępnych środków na karcie w celu uniknięcia sytuacji, w której może zostać przekroczony przyznany limit kredytowy. W przypadku przekroczenia limitu kwota przekroczenia powinna być spłacona niezwłocznie.

Pamiętaj, że zawsze możesz sprawdzić stan swojego limitu na karcie w aplikacji mobilnej, w bankowości internetowej lub dzwoniąc na infolinię Banku.

Jak aktywować kartę zbliżeniową?

Karty zbliżeniowe wydane przez Bank są aktywowane w taki sam sposób, jak karty bez funkcjonalności zbliżeniowej.

Kartę można aktywować na dwa sposoby – oba są szybkie i wygodne:

 • w bankowości internetowej oraz w aplikacji mobilnej2 – po zalogowaniu należy kliknąć przycisk „Aktywuj” i postępować zgodnie ze wskazówkami
 • telefonicznie:
  • 800 700 500 (połączenie bezpłatne)
  • 71 797 22 401

Funkcjonalność zbliżeniowa włączana jest wraz z aktywacją karty. Prosimy jednak pamiętać, że pierwsza transakcja po aktywacji karty musi zostać dokonana w tradycyjny sposób (poprzez odczytanie danych z chipa).

Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych

Twoja karta zbliżeniowa i płatności zbliżeniowe są chronione na wiele sposobów, tak byś czuł się bezpiecznie, gdy z niej korzystasz:

 • karty zbliżeniowe chronione są poprzez zastosowanie najnowszych zabezpieczeń, tak jak to jest w przypadku kart standardowych (bez funkcjonalności zbliżeniowej),
 • pierwsza płatność po aktywacji karty musi zostać dokonana w tradycyjny sposób (poprzez odczytanie danych z chipa),
 • karta przez cały czas podczas dokonywania płatności znajduje się w Twoich rękach,
 • płatności zbliżeniowe bez konieczności potwierdzania numerem PIN lub podpisem są dokonywane na niewielkie kwoty (do 100 zł) i w ramach limitów określonych przez Bank (lub przez Ciebie),
 • nie jest możliwe przypadkowe dokonanie płatności zbliżeniowej – karta aktywuje się na ułamek sekundy dopiero wtedy, gdy otrzyma wyraźny sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje „bezczynny” – aktywuje się na krótką chwilę, dopiero na polecenie terminala płatniczego po tym, gdy sprzedawca wprowadzi kwotę transakcji,
 • nie jest możliwe kilkakrotne dokonanie płatności zbliżeniowej dla tej samej transakcji – nawet gdy zbliżysz kilka razy kartę do czytnika zbliżeniowego płatność zostanie dokonana tylko raz, ponieważ każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie możliwe dokonanie kolejnej.

Co zrobić w przypadku utraty lub kradzieży karty?

W przypadku utraty lub kradzieży karty należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w celu jej zastrzeżenia:

Zastrzeganie karty:

 • w aplikacji mobilnej2
 • w bankowości internetowej2 - www.santanderconsumer.pl
 • telefonicznie w Banku:  71 358 22 201
 • poprzez System Zastrzegania Kart: 828 828 8281 www.zastrzegam.pl

Po zastrzeżeniu karty nikt nie będzie mógł z niej korzystać. Na Twoją prośbę, w jej miejsce Bank może wydać nową kartę z nowym numerem PIN.

1 Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
2 Jeśli zawarłeś Umowę o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej

Źródło:

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia zdolności kredytowej, sytuacji finansowej ani środków jakimi dysponuje odbiorca. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią rekomendacji ani porady dotyczącej dysponowania środkami finansowymi, ani też oferty czy zachęty dotyczącej zawarcia umowy w celu nabycia produktu oferowanego przez Santander Consumer Bank. Materiały są aktualne w momencie publikacji Raportu, z którego pochodzą i mogą ulec zmianie bez uprzedniej notyfikacji.