Infolinia: 195 00**

Bankowość Internetowa Santander Consumer Banku

prosty i wygodny dostęp do zarządzania Twoimi produktami

Z Bankowością Internetową zyskujesz

 
Bezpłatny dostęp do informacji o produktach z dowolnego urządzenia
 
Bezpieczne logowanie indywidualnym numerem ICN
 
Możliwość szybkiej spłaty zadłużenia kredytowego za pomocą serwisu Przelewy24
 
Aktywację i zastrzeganie karty kredytowej
 
Informacje o aktualnej ofercie Santander Consumer Bank

 

Pierwsze logowanie

Kolejne logowanie – zmiany związane z Ustawą o usługach płatniczych

Od 14 września 2019 roku zmienia się sposób logowania do Bankowości Internetowej dla Klientów posiadających Kartę Kredytową. Zmiany wynikają z Ustawy o usługach płatniczych regulującej rynek płatności oraz wprowadzającej nowe zasady ochrony i bezpieczeństwa usług płatniczych.

Co się zmienia?

 • Co 90 dni, w procesie kolejnego logowania do Bankowości Internetowej, nastąpi silne uwierzytelnienie hasłem SMS. Po poprawnym wprowadzeniu loginu (ICN lub alias) oraz hasła, poprosimy Cię o wpisanie hasła uwierzytelniającego SMS, które zostanie wysłane na Twój numer telefonu komórkowego:

 

 • Jeśli jesteś Klientem, który podpisał Umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty przed 21 lipca 2017 roku, zmienił się proces logowania do Bankowości Internetowej. Od teraz powinieneś logować się numerem ICN, który został do Ciebie wysłany w liście wraz z zestawieniem transakcji w czerwcu br. W polu login należy wpisać swój indywidualny ICN:
   

Hasłem jest hasło, które dotychczas używałeś w Bankowości Internetowej. Pojawi się również Twój obrazek weryfikacyjny.

Produkty w Bankowości Internetowej

Sprawdź, jakie informacje znajdziesz o swoim produkcie w Bankowości Internetowej
 • Wykorzystany i dostępny limit
 • Lista transakcji z praktyczną wyszukiwarką
 • Zestawienie transakcji i operacji
 • Dane do spłaty zadłużenia
 • Harmonogram spłat
 • Kwota pozostała do spłaty
 • Dane do spłaty zadłużenia
 • Liczba posiadanych lokat
 • Przewidywany zysk
 • Szczegółowe warunki lokaty

 

Przydatne funkcjonalności

Możesz wygodnie i w każdej chwili skorzystać z przydatnych funkcjonalności, które oferujemy w Bankowości Internetowej
 
Jeśli posiadasz kartę kredytową, masz możliwość
  
Aktywowania i zastrzegania karty kredytowej
  
Zmiany numeru PIN
 
Zmiany dziennych limitów transakcyjnych
  
Dodatkowo dla kart kredytowych, kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych uruchomiliśmy usługę Szybkich Płatności, dzięki którym można w wygodny sposób spłacać swoje zobowiązania.

 

Pytania i odpowiedzi

Co to jest 3D Secure?

Jest to autoryzacja transakcji online kartą kredytową w postaci dodatkowego hasła SMS; celem jest zwiększenie bezpieczeństwa do płatności kartami kredytowymi w internecie.

Co to jest TPP?

Third Party Providers to tzw. podmioty trzecie; zgodnie z ustawą o usługach płatniczych będą mogły, w imieniu użytkownika usług płatniczych, uzyskać dostęp do informacji i jego rachunkach lub zlecać realizację płatności.

Czy hasło SMS ma określony termin ważności?

Tak, hasło SMS jest ważne kilka minut. Po tym czasie będzie nieważne, więc jeśli w tym czasie nie zdążyłeś z niego skorzystać, należy ponownie złożyć dyspozycję w Bankowości Internetowej, aby dostać nowe hasło.

Pamiętaj o tym, że hasło SMS jest jednorazowe. Po jego wykorzystaniu staje się nieważne.

Czy jeśli otrzymałem ICN wraz z umową Karty Kredytowej, to mam taki sam dostęp, co Klienci z Umową o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej?

Nie. Klient ma podgląd do swoich aktywnych Kart Kredytowych (wszystkich aktywnych), lecz nie może ich aktywować, zastrzec itd. Taką funkcjonalność mają tylko Klienci z Umową o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej.

Czy jeśli zawarłem umowę o kolejną Kartę Kredytową będę miał kilka loginów do Bankowości Internetowej?

Nie. Klient na kolejnej umowie otrzyma numer ICN, którym może się zalogować. Po zalogowaniu będzie widział wszystkie swoje aktywne Karty Kredytowe.

Czym jest ICN?

Jest to Indywidualny Numer, który zostaje przypisany do Klienta w momencie podpisania Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej lub o Kartę Kredytową. Numer ICN znajduje się na umowie:

Bank nadaje użytkownikowi BE Indywidualny Numer (ICN) [11111111], który będzie służył jako Login do Bankowości Internetowej. Hasło startowe zostanie wysłane w wiadomości SMS, po wprowadzeniu Loginu na stronie logowania, na numer telefonu wskazanego w niniejszej Umowie. Podanie numeru telefonu komórkowego i e-mail jest dobrowolnie, jednakże niezbędne do świadczenia usług Bankowości Internetowej. Istnieje możliwość zmiany loginu na własny, przy czym ICN jest na stałe przypisany do Klienta, dlatego sugerujemy zapamiętać go.

Klienci, którzy podpisali Umowę o Przyznanie Limitu Kredytowego i Wydanie Karty przed 21 lipca 2017 roku numer ICN znajdą w liście, który został wysłany wraz z zestawieniami w czerwcu br. ICN można również uzyskać dzwoniąc na Infolinię Santander Consumer Bank pod numerem 195 00*. Opłata wg cennika operatora.

Czym jest obrazek bezpieczeństwa?

Jest to obrazek, który jest wybierany podczas pierwszego logowania. Przy następnym logowaniu wybrany obrazek pojawia się tuż po wprowadzeniu loginu.

Funkcjonalność ta nie jest obowiązkowa, ale ze względów bezpieczeństwa sugerujemy korzystać z niej, ponieważ daje pewność, że logujesz się na właściwej stronie podając poprawny login.

Czym jest PSD2?

Jest to pakiet regulacji obejmujący w szczególności Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, ustawę z dnia 29 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Czy mój komputer powinien mieć dodatkowe oprogramowanie do korzystania z Bankowości Internetowej?

Nie, pamiętaj o tym, że Bank nigdy nie prosi Cię o instalację dodatkowego oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł. Do korzystania z Bankowości Internetowej potrzebujesz komputera z dostępem do sieci internet.

Zadbaj  o najnowsze aktualizacje swoich przeglądarek, ponieważ Bankowość Internetowa poprawnie będzie działać na aktualnych wersjach przeglądarek: Google Chrome, Microsoft IE, Mozilla Firefox, Opera, Chrome Mobile, IE Mobile. W Regulaminie świadczenia usług bankowości elektronicznej i usług bankowości telefonicznej w punkcie „II. Warunki udostępniania usług BI i BT” znajduje się opis warunków technicznych, które należy spełnić, by w pełni korzystać z Bankowości Internetowej.

Serwis Bankowości Internetowej został przygotowany w wersji responsywnej co sprawia, że dostosowuje się on do rozdzielczości ekranu danego urządzenia. Oznacza to to, że będziesz mógł korzystać z BI na każdym urządzeniu podłączonym do sieci Internet.

Dlaczego w trakcie logowania do BI musiałem wprowadzić dodatkowe hasło SMS?

Jest to wymóg Ustawy o usługach płatniczych, który wymusza na bankach i ich Klientach dodatkowego tzw. silnego uwierzytelnienia, które polega na tym, że co 90 dni podczas logowania do Bankowości Internetowej Klient będzie musiał wprowadzić dodatkowe hasło SMS. Ma to na celu silniejszego zabezpieczenia logowania do Bankowości Internetowej.

Jaka jest różnica między Bankowością Elektroniczną, a Bankowością Internetową?

Bankowością Elektroniczną nazywamy usługę w Santander Consumer Bank, w skład której wchodzą:

 • Bankowość Internetowa – serwis internetowy umożliwiający świadczenie usług bankowych w tym składanie dyspozycji za pośrednictwem strony internetowej https://online.santanderconsumer.pl/
 • Bankowość Mobilna – aplikacja mobilna umożliwiająca świadczenie usług bankowych.
 • Bankowość Telefoniczna – możliwość telefonicznego świadczenia usług bankowych w tym składanie dyspozycji za pośrednictwem kontaktu telefonicznego i wiadomości SMS.

Jakie są korzyści korzystania z Bankowości Internetowej?

Bankowość Internetowa daje możliwość wglądu online (bez ograniczeń i bezpłatnie) oraz wykonywania dyspozycji do następujących produktów:

 • Karta kredytowa
 • Kredyt gotówkowy/konsolidacyjny
 • Kredyt na zakup towarów i usług
 • ​Lokat
   

Klienci z kartą kredytową, którzy nie podpisali Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej, mają statyczny dostęp do informacji o swoim produkcie. Warto udać się do Oddziału w celu podpisania Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej. Dostęp do pełnej Bankowości Internetowej daje dodatkowe możliwości:

 • Zmiany PIN
 • Zastrzeżenie karty
 • Zmiany dziennych limitów transakcyjnych
 • Aktywacji karty

Kilka razy próbowałem logować się do Bankowości Internetowej i nie mogę się zalogować

Najprawdopodobniej doszło do blokady Bankowości Internetowej poprzez błędne wpisywanie hasła. Takie zachowanie jest celowe, by chronić Twoją Bankowość Internetową przed włamaniem.

W celu odblokowania dostępu należy postępować zgodnie ze wskazówkami, które są opisane w punkcie: Nie znam/nie pamiętam swojego hasła. Co teraz?

Kto może mieć dostęp do Bankowości Internetowej Santander Consumer Bank?

Dostęp do Bankowości Internetowej może mieć każdy Klient Santander Consumer Bank, który posiada jeden lub kilka z poniższych produktów:

 • Karta kredytowa
 • Kredyt gotówkowy/konsolidacyjny
 • Kredyt na zakup towarów i usług
 • Lokata online

Mam kartę kredytową i nie mogę się zalogować. A do tej pory logowałem się.

Klienci z kartą kredytową, którzy nie mają podpisanej Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej i Usług Bankowości Telefonicznej, logowali się do Bankowości Internetowej numerem umowy i korzystali z haseł jednorazowych (drukowanych), od 14 września muszą logować się ICNem, a hasła jednorazowe zostały zastąpione hasłami SMS. Zmiana podyktowana jest Ustawą o usługach płatniczych. W czerwcu br. został wysłany list pocztą tradycyjną z informacją o zmianie sposobu logowania, w treści listy był ICN. Można go również uzyskać dzwoniąc na infolinię Banku. Hasło pozostaje bez zmian.

Mam kartę kredytową. Jak mam się zalogować do Bankowości Internetowej?

Jeśli podpisałeś Umowę o przyznanie limitu i wydanie karty przed 21 lipca 2017 roku, możesz logować się do Bankowości Internetowej numerem ICN, który znajdziesz w liście wysłanym do Ciebie w czerwcu br. wraz z zestawieniem transakcji. ICN można również uzyskać dzwoniąc na Infolinię Santander Consumer Bank pod numerem 195 00*. Opłata wg cennika operatora.

Jeśli podpisałeś Umowę o przyznanie limitu i wydanie Karty po 21 lipca 2017 roku, posiadasz dostęp do Bankowości Internetowej:

 • Twoim loginem jest Indywidualny Numer (ICN), który znajduje się w Twojej umowie,
 • Twoim hasłem jest hasło, które zostanie wysłane przez Santander Consumer Bank w wiadomości SMS. Po jego wprowadzeniu Bankowość Internetowa poprosi o ustawienie nowego hasła.

 

Jeśli chcesz mieć dostęp do nowych funkcjonalności dla kart kredytowych takich jak:

 • zmiana PIN,
 • zastrzeżenie karty,
 • zmiana dziennych limitów transakcyjnych,
 • aktywacja karty

zapraszamy Cię do najbliższego Oddziału w celu podpisania Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej. Usługa Bankowości Internetowej jest bezpłatna, a podpisanie umowy trwa minimum formalności.

Mam kredyt gotówkowy/kredyt ratalny/lokatę u Was. Czy w mojej BI coś się zmieni?

W przypadku Klientów, którzy nie posiadają karty kredytowej, dostęp do BI nie ulega zmianie. Ustawa o usługach płatniczych dotyczy rachunków płatniczych (w tym kart kredytowych).

Mam kredyt ratalny/kredyt gotówkowy/lokatę. Jak mam się zalogować do Bankowości Internetowej?

 • Jeśli podpisałeś Umowę o Kredyt na Zakup Towarów i Usług/Umowę o Kredyt Gotówkowy/Umowę Rachunku Terminowej Lokaty Oszczędnościowej przed 21 lipca 2017 roku zapraszamy Cię do najbliższego Oddziału w celu podpisania Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej. Dzięki niej zyskasz bezpłatny dostęp do Bankowości Internetowej, w której będziesz mieć wgląd w szczegóły swojego kredytu oraz umowy wraz z aktualnym harmonogramem spłat.
   
 •   Jeśli podpisałeś Umowę o Kredyt na Zakup Towarów i Usług/Umowę o Kredyt Gotówkowy/Umowę Rachunku Terminowej Lokaty Oszczędnościowej po 21 lipca 2017 roku posiadasz dostęp do Bankowości Internetowej.
  • Twoim loginem jest Indywidualny Numer (ICN), który znajduje się w Twojej umowie.
  • Twoim hasłem jest hasło, które zostanie wysłane przez Santander Consumer Bank w wiadomości SMS. Po jego wprowadzeniu Bankowość Internetowa poprosi o ustawienie nowego hasła.

Zyskujesz wgląd w szczegóły swojego kredytu i umowy oraz aktualny harmonogram spłat.

Mam u Was kartę kredytową. W jaki sposób wpływa na mnie Ustawa o usługach płatniczych?

Zmienia się sposób logowania do Bankowości Internetowej. Co 90 dni podczas logowania do BI będzie wymagane dodatkowe silne uwierzytelnienie hasłem SMS. Poza tym możliwe jest udostępnienie swojego rachunku TPP.

Nie znam/nie pamiętam swojego hasła. Co teraz?

Odzyskanie hasła do Bankowości Internetowej odbywa się za pośrednictwem strony logowania www.online.santanderconsumer.pl – wystarczy wybrać opcję Problem z logowaniem?, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami, które pojawiają się na ekranie.

Otrzymałem ICN wraz z umową Karty Kredytowej, czy muszę ponownie przejść pierwsze logowanie?

Tak w sytuacji, gdy Klient wcześniej logował się numerem Karty Kredytowej, a teraz otrzymał ICN, będzie musiał przejść jeszcze raz pierwsze logowania, co powoduję, że będzie musiał ustawić nowe hasło oraz obrazek bezpieczeństwa.

Jeśli masz już Umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty, numer ICN nie ulega zmianie.

Płaciłem kartą kredytową za zakupy i musiałem wprowadzić hasło SMS. Dlaczego?

Jest to wymóg 3D Secure - podczas płatności online jest wymagane dodatkowe hasło SMS, ma ono na celu zwiększenie bezpieczeństwa płatności w Internecie.

Skąd wiem, że zalogowałem się do bezpiecznej strony? Jak to sprawdzić?

 • Sprawdź, czy adres strony nie zaczyna się od ssl-, ssl_ oraz czy nie popełniłeś błędu w nazwie strony, poprawny adres to online.santanderconsumer.pl.
 • Zweryfikuj, czy w oknie przeglądarki przy adresie strony znajduje się kłódka oznaczająca połączenie szyfrowane, obok kłódki powinna znajdować się nazwa banku - Santander Consumer Bank S.A. [PL]) na zielonym tle.

 

Zawarłem umowę o kolejną Kartę Kredytową. Jak mam się logować do Bankowości Internetowej?

Klient z Kartą Kredytową (bez Umowy o Świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej) może zawrzeć umowę o następną Kartę Kredytową. W tej sytuacji klient nie będzie się już logował Numerem Karty Kredytowej tylko ICN, który otrzymał na ostatniej umowie. Również od tego momentu Klient nie będzie korzystał z kodów jednorazowych przypisanych do Karty Kredytowej, a będzie otrzymywał autoryzacyjne kody SMSowe

Numer ICN nie ulega zmianie. Dostęp do Bankowości Internetowej pozostaje taki sam.

Masz inne pytania?
Skontaktuj się z nami. Nasi doradcy chętnie udzielą dodatkowych informacji.
 Zadzwoń na infolinię 195 00**
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce - więcej informacji