Ubezpieczenie
BEZPIECZNE FINANSE

Poczucie bezpieczeństwa dzięki szerokiemu zakresowi ubezpieczenia

Informacje o produkcie

Ubezpieczyciel: CNP Santander Insurance Europe DAC

 

Cenisz swoje bezpieczeństwo i lubisz spać spokojnie?

Jeśli tak, z pewnością zainteresuje Cię nasza oferta – 
ubezpieczenie Bezpieczne Finanse to coś dla Ciebie.

Dzięki elastycznej konstrukcji naszego ubezpieczenia możesz dopasować je do swoich potrzeb, zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i sumy ubezpieczenia oraz czasu ochrony.

Zakres ubezpieczenia

Spójrz, jakie świadczenia zapewniamy na wypadek różnych zdarzeń losowych1:


Zmiana sytuacji życiowej

 • świadczenie w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł – w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku małżonka/partnera (w wieku do 80 lat) lub dziecka (w wieku do 21 lat),
 • świadczenie w kwocie od 1000 zł do 10 000 zł – w przypadku poważnego zachorowania małżonka/partnera (w wieku do 80 lat) lub dziecka (w wieku do 21 lat).


Utrata pracy

 • świadczenie jest wypłacane za każde pełne 30 dni potwierdzonego statusu bezrobotnego, maksymalnie 12 świadczeń,
 • wysokość 1 świadczenia to kwota od 200 zł do 3 000 zł,
 • świadczenie wypłacane jest także w sytuacji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, bez wskazywania przyczyny jej rozwiązania.

Czasowa niezdolność
do pracy

 • świadczenie wypłacane jest za każde 30 dni czasowej niezdolności do pracy, maksymalnie 12 świadczeń,
 • wysokość 1 świadczenia to kwota od 200 zł do 3 000 zł.


Hospitalizacja

 • świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie 14 dni i może wynosić od 50 zł do 500 zł.

Wybierz optymalną opcję dla siebie!

1 zakres ubezpieczenia, sumy i limity świadczeń zależą od rodzaju zdarzenia ubezpieczeniowego i wybranego wariantu ubezpieczenia Bezpieczne Finanse.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia jest zawarty w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BEZPIECZNE FINANSE, które znajdziesz poniżej w sekcji dokumenty.

Zgłaszanie roszczeń

Zgłoszenia roszczenia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:
 • za pośrednictwem strony internetowej: www.cnpsantander.pl/zglos-roszczenie
 • mailowo na adres:
 • telefonicznie:
  (0) 801 88 99 79 lub (22) 270 30 70 (opłata wg taryfy operatora)
  od pn. do pt. w godz. 8:00-18:00
 • listownie na adres:
  CNP Santander Insurance 
  IV Piętro, ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa

  Santander Consumer Bank S.A.
  ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław
   
 • osobiście:
  w jednej z placówek Santander Consumer Bank S.A.
 
Jeśli wybierzesz kontakt w formie elektronicznej szybciej otrzymamy Twoje zgłoszenie.

Możesz również:

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu