Ubezpieczenia
PAKIET WYPADKOWY
i PAKIET Z TROSKĄ

Informacje o produkcie

Ubezpieczenie PAKIET WYPADKOWY

Ubezpieczyciel: CNP Santander Insurance Europe DAC

 

Wypadki się zdarzają. Nie na wszystko masz wpływ.
Możesz jednak zrobić coś dla siebie i bliskich.

Wybierz "Pakiet Wypadkowy" a otrzymasz ochronę dla siebie i swojej rodziny.

Zakres ubezpieczeń

Zobacz jaką ochronę możesz zyskać:


Pakiet Wypadkowy

 • Wypłacimy:
  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu po wypadku,
  • miesięczne świadczenie, jeśli będziesz trwale lub całkowicie niezdolny do pracy po wypadku,
  • jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w wyniku wypadku,
  • zapewnimy świadczenia rehabilitacyjne i pobyt w sanatorium, sfinansujemy niezbędny sprzęt medyczny,
  • zorganizujemy i pokryjemy koszty dostosowania pojazdu lub mieszkania do potrzeb związanych z trwałą niezdolnością do pracy.


Ubezpieczenie może objąć Ciebie, a w wariancie rodzinnym także Twoich bliskich. Warianty rodzinne obejmują małżonka/partnera do 80 r.ż. i wszystkie dzieci w wieku 6-21 lat.

Rok ochrony ubezpieczeniowej to koszt już od 70 zł. Ostateczna składka za ubezpieczenie zależy od tego, jaki wybierzesz zakres, czas ochrony ubezpieczeniowej, a także na jaką sumę chcesz się ubezpieczyć.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Pakiet Wypadkowy”, które znajdziesz poniżej w sekcji dokumenty.

Ubezpieczenie PAKIET Z TROSKĄ

Ubezpieczyciel: CNP Santander Insurance Life DAC

Utrata kogoś bliskiego jest trudnym przeżyciem. “Pakiet z troską” to rozwiązanie, które wesprze Twoich bliskich w tych ciężkich chwilach.


Pakiet z troską

W przypadku Twojej śmierci:

 • pokryjemy koszty pogrzebu,
 • zapewnimy Twoim bliskim pomoc psychologa,
 • zorganizujemy pomoc w domu dla członków Twojej rodziny – zadbamy o zakupy, posiłki, porządki domowe, a także zapewnimy opiekę dla dzieci i zwierząt domowych,
 • pokryjemy koszty sprowadzenia transportu zwłok z zagranicy i trumny niezbędnej do transportu,
 • Twoi bliscy mogą liczyć także na wsparcie naszej infolinii – podpowiemy jak poradzić sobie z formalnościami pogrzebowymi takimi jak: zasiłek pogrzebowy z ZUS, karta i akt zgonu.

 

Tak szeroki zakres wsparcia możesz zapewnić swoim bliskim już od 300 zł za rok ochrony ubezpieczeniowej.

Ostateczny koszt ubezpieczenia zależy od tego, jaki wybierzesz zakres i na jaką sumę chcesz się ubezpieczyć.

 Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Pakiet z troską”, które znajdziesz poniżej w sekcji dokumenty.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych oddziałów, by zawrzeć umowę ubezpieczenia

sprawdź listę oddziałów

Zgłaszanie roszczeń

Ubezpieczyciel: CNP Santander Insurance Europe DAC i CNP Santander Insurance Life DAC
 
Zgłoszenia roszczenia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:
 • za pośrednictwem strony internetowej: www.cnpsantander.pl/zglos-roszczenie
 • mailowo na adres:
 • telefonicznie:
  (0) 801 88 99 79 lub (22) 270 30 70 (opłata wg taryfy operatora)
  od pn. do pt. w godz. 8:00-18:00
 • listownie na adres:
  CNP Santander Insurance 
  IV Piętro, ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa

  Santander Consumer Bank S.A.
  ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław
   
 • osobiście:
  w jednej z placówek Santander Consumer Bank S.A.
 
Jeśli wybierzesz kontakt w formie elektronicznej szybciej otrzymamy Twoje zgłoszenie.

Możesz również:

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu