Wprowadzamy prolongatę spłaty kredytów dla naszych klientów - obywateli Ukrainy

11 marca 2022

Od 10 marca 2022 roku klienci Santander Consumer Banku, którzy są obywatelami Ukrainy, mogą skorzystać z tzw. prolongaty, czyli zawiesić spłatę kredytów gotówkowych, ratalnych i celowych na 3 kolejne miesiące od raty przypadającej po dniu rozpatrzenia wniosku. W obecnej sytuacji takie rozwiązanie może ułatwić naszym klientom zarządzanie finansami w nowych, trudnych dla nich okolicznościach.

Co to znaczy, że można skorzystać z prolongaty spłaty kredytu

Prolongata spłaty to zawieszenie spłaty rat kredytu na określony czas na poniższych zasadach:

 • Prolongata spłaty powoduje wydłużenie okresu spłaty o prolongowany okres.
 • Odroczony kapitał jest  proporcjonalnie rozkładany do nowego okresu obowiązywania umowy (wydłużenie).
 • Odsetki od nowego kapitału są przeliczane na nowo, ale wysokość raty zostaje bez zmian.
 • Klient może mieć opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek, ale jest zobowiązany do uregulowania zaległości na umowie w okresie prolongaty (przed rozpoczęciem spłaty).
 • Umowy wypowiedziane nie będą prolongowane.
 • Umowy z karencją nie będą prolongowane przed rozpoczęciem spłaty zgodnie z harmonogramem pierwotnym (konieczny będzie ponowny wniosek klienta).
 • Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze złożeniem wniosku, jego rozpatrzeniem, ani uruchomieniem prolongaty.
 • Skorzystanie z prolongaty  spłaty rat wydłuża w sumie okres kredytowania, co może wpływać na wzrost sumy zadłużenia, które pozostanie do spłaty. 
 • W przypadku skorzystania z prolongaty spłaty, Ubezpieczyciele współpracujący z Santander Consumer Bankiem: CNP SIL, CNP SIE i AWP Polska S.A., również bez dodatkowych kosztów wydłużą okres ochrony ubezpieczenia zawartego przez klienta w momencie zawierania umowy kredytowej.
 • Informacja o korzystaniu z prolongaty przekazywana jest do Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jeśli w momencie rozpoczęcia prolongaty klient posiadał opóźnienia w spłacie, to informacje o nich będą przekazywane do bazy BIK do momentu ich spłaty.
 • Jeżeli na dzień rozpatrzenia wniosku klient posiadał zaległości w spłacie dotychczasowych rat, skorzystanie z prolongaty nie zwalnia klienta z obowiązku ich  zapłaty.
Przez jaki czas można skorzystać z prolongaty spłaty

Z prolongaty spłaty kredytu można skorzystać przez 3 kolejne miesiące od raty przypadającej po dniu rozpatrzenia wniosku, np. od kwietnia do czerwca.

Jakich kredytów dotyczy prolongata spłaty

Z prolongaty spłaty można skorzystać w przypadku kredytów gotówkowych, ratalnych i celowych.

Kto i w jaki sposób może skorzystać z prolongaty spłaty

Z prolongaty spłaty mogą skorzystać nasi klienci, którzy są obywatelami Ukrainy i mają w naszym banku czynną umowę kredytową. Wprowadzamy takie udogodnienie dla wszystkich, którzy w różny sposób zostali dotknięci skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba wypełnić wniosek o prolongatę spłaty i przekazać do Santander Consumer Banku za pośrednictwem:

 • strony internetowej banku przez formularz kontaktowy z koniecznie dodanym załącznikiem;
 • poczty elektronicznej, na adres: z koniecznie dodanym załącznikeim;
 • poczty tradycyjnej, na adres: Santander Consumer Bank, ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław
 • jednego z naszych oddziałów;
 • rozmowy telefonicznej z konsultantem infolinii 19 500 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Maksymalny czas na rozpatrzenie wniosku to 30 dni. W przypadku pozytywnej decyzji klient otrzyma informację zwrotną pocztą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail lub adres korespondencyjny. Klient otrzyma również nowy harmonogram spłaty, który uwzględnia zmiany, które wynikają z uruchomieniem prolongaty.

To kolejne rozwiązanie, które jest udogodnieniem i wsparciem dla naszych klientów – obywateli Ukrainy. Santander Consumer Bank uruchomił również infolinię z asystą w języku ukraińskim oraz wdrożył zwolnienie klientów z opłaty za użytkowanie karty kredytowej.


Впроваджуємо пільговий період погашення кредитів для наших клієнтів – громадян України

Santander Consumer Bank дає можливість своїм клієнтам – громадянам України скористатися перевагами пільгового періоду для кредиту готівкою, розстрочки та цільового кредиту на 3 місяці.

З 10 березня 2022 року клієнти Santander Consumer Bank, які є громадянами України, можуть скористатися т.зв. пільговим періодом, тобто призупиненням погашення готівкових, цільових позик та розстрочки на 3 місяці поспіль з моменту платежу після дати розгляду заяви. У нинішній ситуації таке рішення може допомогти нашим клієнтам керувати своїми фінансами в нових, складних обставинах.

Що означає, що ви можете скористатися пільговим періодом для кредиту

Пільговий період погашення – це призупинення погашення кредиту на визначений термін на таких умовах:

 • Пільговий період спричиняє подовження строку погашення на продовжений період.
 • Відстрочений капітал пропорційно розподіляється на період нового строку дії договору (продовження).
 • Відсотки на новий капітал перераховуються, але сума внеску залишається незмінною.
 • Клієнт може запізнитися зі сплатою основної суми або відсотків, але зобов’язаний погасити заборгованість за договором протягом пільгового періоду (до початку погашення).
 • Розірвані договори поновлюватися не будуть.
 • Договори з відстрочкою не будуть продовжені до початку погашення згідно з початковим графіком (потрібна нова заявка клієнта).
 • Замовник не несе жодних витрат, пов’язаних із поданням заявки, її розглядом або активацією пільгового періоду.
 • Скориставшись перевагою пільгового періоду, подовжується загальний термін позики, що може збільшити суму боргу, який ще потрібно погасити. 
 • Якщо використовується пільговий період погашення, Страховики, які співпрацюють із Santander Consumer Bank: CNP SIL, CNP SIE та AWP Polska S.A. також без додаткових витрат продовжать термін страхового покриття, укладеного клієнтом на момент укладання кредитного договору.
 • Інформація про використання пільгового періоду передається до Бюро кредитної інформації (БКІ). Якщо на момент початку продовження у клієнта були затримки з погашенням, інформація про них буде перенесена в базу БКІ до моменту їх погашення.
 • Якщо на день розгляду заяви клієнт мав заборгованість зі сплатою попередніх внесків, використання пільгового періоду не звільняє клієнта від обов’язку їх сплатити.
Протягом якого часу можна скористатись пільговим періодом?

Пільговий період кредиту можна використовувати протягом 3 місяців поспіль з моменту внеску після дати розгляду заявки, наприклад, з квітня по червень.

Яких кредитів стосується пільговий період

Пільговий період можна оформити для кредитів готівкою, позик із розстрочкою та цільових позик.

Хто і як може скористатися пільговим періодом

Скористатися пільговим періодом можуть наші клієнти, які є громадянами України та мають діючий кредитний договір з нашим банком. Ми запроваджуємо таку пільгу для всіх, хто по-різному постраждав від наслідків збройного конфлікту в Україні.

Щоб скористатися цією опцією, Ви повинні заповнити заявку на пільговий період та надіслати її до Santander Consumer Bank за допомогою:

 • веб-сайту банку шляхомконтактну форму з обов'язковим вкладенням;
 • електронної пошти на адресу: з обов'язково доданим вкладенням;
 • звичайної пошти на адресу: Santander Consumer Bank S.A., вул. Легніцька 48B, 54-202 Вроцлав
 • одного з наших відділень;
 • телефонної розмови з консультантом гарячої лінії 19 500 (вартість виклику згідно тарифу оператора.

Максимальний термін розгляду заяви – 30 днів. У разі позитивного рішення клієнт отримає відповідь електронною поштою, на вказану ним адресу електронної пошти або для листування. Клієнт також отримає новий графік погашення, який враховує зміни, що виникли внаслідок активації пільгового періоду.

Це ще одне рішення, яке є зручністю та підтримкою для наших клієнтів – громадян України. Santander Consumer Bank також запустив телефон довіри українською мовою і скасувавплату за користування кредитною карткою.

 

Najnowsze na blogu

Otrzymaliśmy godło Gwiazda Jakości Obsługi 2024
18 kwietnia 2024 Poznaj nas
Santander Consumer Bank już 7. raz z rzędu znalazł się w gronie najbardziej przyjaznych firm w Polsce i zdobył tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi 2024 w kategorii Banki. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane...
Czytaj więcej
O korzystaniu z sieci i zakupach online Polaków – przeczytaj nasz najnowszy raport!
16 kwietnia 2024 Blisko Ciebie
Polacy lubią korzystać z internetu zarówno w celach rozrywkowych, jak i konsumpcyjnych. Potwierdzają to choćby dane CBOS, według których aż 47 proc. Polaków w zasadzie przez cały czas jest online, na...
Czytaj więcej
Santander Consumer Bank: Połowa Polaków najwięcej wolnego czasu poświęca na media społecznościowe
15 kwietnia 2024 Blisko Ciebie
Prawie 50 proc. z nas najwięcej wolnego czasu w sieci spędza na korzystaniu z mediów społecznościowych – wynika z naszego najnowszego raportu „Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci”. Najczęściej...
Czytaj więcej

YouTube