Santander Consumer Bank – wyniki w pierwszej połowie 2006r.

01 sierpnia 2006
  • Zysk netto wzrost o 544 proc. do 32,2 mln zł
  • Kredyty hipoteczne - przekroczenie poziomu sprzedaży z całego ubiegłego roku już w połowie lipca 2006 r.
  • Kredyty samochodowe - 25 proc. udziału w rynku kredytów samochodowych w Polsce, stabilna pozycja lidera
  • Zysk netto Grupy Santander wzrost o 26% do 3,216 mld EUR

Santander Consumer Bank S.A. w pierwszym półroczu 2006 r. zanotował zysk netto w wysokości 32,2 mln zł, czyli o 27,2 mln zł wyższy niż w roku ubiegłym (wzrost o 544 proc.). Wynik na działalności bankowej wzrósł z 62,7 mln zł do 136,7 mln zł (wzrost o 118 proc.). Dla uzyskania tak dobrych wyników kluczowe znaczenie miał wzrost sumy bilansowej o blisko 65% - z 3,046 mld zł na zakończenie czerwca 2005 r. do 5,006 mld zł w analogicznym okresie 2006 r. Znacząco wzrosła efektywność działania banku, współczynnik kosztów do wyników z działalności bankowej spadł z 72,5% w połowie ubiegłego roku do poziomu 41,5% w połowie 2006 r.

W czerwcu nastąpiło kolejne dokapitalizowanie banku przez właściciela, fundusze własne zostaną podniesione o kwotę 50 mln zł. Obecnie trwa formalna procedura rejestracji, z tego powodu wzrost do poziomu 404,9 mln zł nie został ujęty w zestawieniu.

Z początkiem 2006 roku bank zmienił nazwę z PTF Banku S.A. na Santander Consumer Bank S.A., co było efektem procesu unifikacji marki Santandera na całym świecie. Proces rebrandingu został już zakończony – wszystkie materiały promocyjne oraz oznakowanie placówek są zgodne z nowym logotypem. Od początku marca trwa kampania reklamowa promująca bank pod nowym znakiem.

Mirosław A. Bieszki, Prezes Zarządu Santander Consumer Banku S.A.
„Wynik finansowy uzyskany w połowie roku potwierdza słuszność przyjętej strategii długoterminowej odnośnie kształtowania i rozwoju oferty banku. Ponad 60 proc. wzrost zaangażowania kredytowego dowodzi dobrego odbioru naszych produktów przez klientów. Z drugiej strony kolejne dokapitalizowanie traktujemy jako wyraz akceptacji zagranicznego  właściciela rozwoju biznesu w Polsce. Potwierdzenie słuszności przyjętego modelu działania odczuwamy również ze strony naszych partnerów biznesowych - dilerów i komisantów samochodowych oraz biur obrotu nieruchomości - którzy coraz liczniej z nami współpracują.”

  30.06.06
kwoty w mln zł
30.06.05
kwoty w mln zł
zmiana
SUMA BILANSOWA NETTO 5 005,6 3 046,2 64,32%
FUNDUSZE WŁASNE BRUTTO 354,9* 241,8 46,77%
NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO BRUTTO 43,8 5,6 682,14%
NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW I SEKTORA BUDŻETOWEGO BRUTTO 4 916,2 2 931,4 67,71%
ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO 4 419,5 2 747,6 60,85%
ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW I SEKTORA BUDŻ. 51,6 27,8 85,61%
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK 90,6 46,3 95,68%
WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI 21,4 -0,5  
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ 136,7 62,7 118,02%
KOSZTY DZIAŁANIA BANKU 56,8 45,5 24,84%
WYNIK FINASOWY BRUTTO 44,8 10,2 339,22%
WYNIK FINANSOWY NETTO 32,2 5,0 544,00%

* Fundusze własne po zarejestrowaniu dokapitalizowania wyniosą 404,9 mln zł

Kredyty detaliczne

Łączna wartość udzielonych kredytów wyniosła 1,644 mld zł, co jest wynikiem o 62,29 proc. lepszym niż w roku ubiegłym.

Kredyty hipoteczne

Bardzo dynamicznie rozwija się sprzedaż kredytów hipotecznych. Już w połowie lipca 2006 r. został przekroczony poziom sprzedaży z roku całego 2005. Bank udzielił w pierwszym półroczu tego roku ponad     9 tys. kredytów o łącznej wartości 994,5 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Na koniec maja 2006 r. zajmował 4 miejsce wśród kredytodawców mieszkaniowych w Polsce pod względem ilości podpisanych umów, rok wcześniej, po zakończeniu II kwartału było to siódme miejsce.

Tak dobre wyniki sprzedaży, obok sprzyjającej sytuacji na rynku, umożliwiło wprowadzanie do oferty innowacyjnych produktów – jak kredyt DUET, czy procedura uproszczona. Oba produkty wyprzedziły trendy na rynku sprzedaży mieszkań i stały się konkretnym rozwiązaniem dla wybranych grup klientów.

Duże znaczenie dla rozwoju działalności hipotecznej banku było wprowadzenie nowego modelu współpracy    z partnerami, który z ich punktu widzenia znacząco upraszcza proces udzielania kredytów. Na koniec czerwca 2006 r. bank współpracował z ponad 1600 pośredników finansowych, biur obrotu nieruchomościami, developerów oraz multibrokerów. Dla porównania rok wcześniej współpraca w zakresie kredytów hipotecznych obejmowała 744 podmioty.

Kredyty samochodowe

Od stycznia do czerwca 2006 r. bank udzielił 20,2 tys. kredytów samochodowych o wartości 584 mln zł. Utrzymanie sprzedaży na ubiegłorocznym poziomie jest bardzo dobrym rezultatem zważywszy na 7,4% spadek na rynku sprzedaży samochodów nowych, na którym to rynku bank jest liderem w finansowaniu zakupów samochodów . Wśród 12 graczy    w Polsce, których podstawowym lub jednym z głównych obszarów działalności są kredyty samochodowe Santander Consumer Banku  zajmuje pierwsze miejsce. Do banku należy 25 proc. rynku sprzedaży kredytów samochodowych (wg danych „Parkiet”, 10 lipca 2006 r.). W 2006 r. bank otrzymał główną nagrodę miesięcznika finansowego „Bank” dla „Najlepszego Banku Samochodowego” w corocznym prestiżowym rankingu „50 Największych Banków w Polsce 2006”.

Santander Consumer Bank w dalszym ciągu realizuje strategię, która zakłada udostępnianie kredytów w miejscach, w których poszukują ich klienci. Bank współpracuje z ponad 1800 dilerów i komisów samochodowych w całej Polsce. Rok wcześniej było to o 300 podmiotów mniej.

Kredyty gotówkowe

Bardzo dobrze rozwijają się wprowadzone w połowie 2005 r. kredyty gotówkowe. Od stycznia do czerwca 2006 r. bank udzielił ich na kwotę 64 mln zł. Tak szybki rozwój w nowym obszarze był możliwy m.in. dzięki konstruowaniu oferty dla wybranych grup zawodowych oraz opracowaniu produktu spełniającego potrzeby osób po 50-tym roku życia. Do końca roku bank wdroży kartę kredytową.

Kredyty styczeń - czerwiec 2006 styczeń- czerwiec 2005 zmiana
  liczba wartość liczba wartość liczba wartość
hipoteczne 9 317 994 482 406 4 290 406 516 871 117,18% 144,63%
samochodowe 20 157 584 690 099 20 352 606 412 461 -0,96% -3,58%
gotówkowe 9 842 64 701 750 0 0    
suma 39 316 1 643 874 256 24 642 1 012 929 332 59,55% 62,29%

Kredyty gospodarcze

Podjęta w ubiegłym roku decyzja o rozwoju kredytów gospodarczych dla dilerów i komisantów samochodowych na finansowanie zapasów magazynowych przynosi bardzo dobre efekty sprzedażowe. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku wartość otwartych linii kredytowych wyniosła 191 mln zł, dla porównania na koniec ubiegłego roku było to 121 mln zł. Do końca czerwca bank zawarł umowy ze 182 dilerami i komisami samochodowymi w zakresie kredytów gospodarczych. W tym roku oferta dla dilerów została rozszerzona dodatkowo o kredyt gospodarczy na finansowanie bieżącej działalności. Oferta banku daje dilerom niezależność od jednego źródła finansowania, jakim do tej pory były banki producenckie. Staje się to szczególnie istotne, gdy coraz więcej dilerów decyduje się na rozszerzenie sprzedaży o nowe marki samochodów. Banki importerskie finansują wyłącznie swoje marki, prowadzenie mulisalonu wymagałoby, więc rozliczeń z każdym bankiem z osobna. Możliwość finansowania stanów magazynowych przez jednego niezależnego partnera pozwala salonom na realizację własnej polityki sprzedażowej oraz daje wymierne korzyści finansowe i znacząco ogranicza nakłady na rozliczenia.

Wartość linii udzielonych kredytów gospodarczych
(stan na 30 czerwca 2006 r.)
191 mln zł
Wartość linii udzielonych kredytów gospodarczych
(stan na koniec roku 2005 r.)
121 mln zł

Wyniki Grupy Santander

Grupa Santander zanotowała w pierwszej połowie 2006 r.  zysk netto w wysokości 3,216 mld EUR, czyli o 26 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2005 r. Wynik pozytywnie rokuje na osiągniecie zakładanego na zakończenie roku celu, czyli 6,5 mld EUR. Przychody wzrosły o 17%, czyli dwukrotnie więcej niż koszty (8%), co pozwoliło uzyskać wzrost zysku operacyjnego netto o 28 proc. Rezultaty z pierwszej połowy roku zostały osiągnięte dzięki mocnemu rozwojowi działalności we wszystkich obszarach, w których obecna jest Grupa – w Europie oraz Ameryce Łacińskiej. 51 proc zysku Grupy Santander wypracowała Europa kontynentalna, 34 proc. Ameryka Łacińska i 15 proc. Wielka Brytania (Abbey). Zysk Grupy w Europie kontynentalnej wzrósł o 11% do poziomu 1,709 mln EUR. Największy udział w zysku Grupy w Europie miały sieć Santandera w Hiszpanii (673 mln EUR), Banesto (302 mln EUR) oraz Santander Consumer Finance (280 mln EUR), do którego należy m.in. Santander Consumer Bank w Polsce.

Najnowsze na blogu

Otrzymaliśmy godło Gwiazda Jakości Obsługi 2024
18 kwietnia 2024 Poznaj nas
Santander Consumer Bank już 7. raz z rzędu znalazł się w gronie najbardziej przyjaznych firm w Polsce i zdobył tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi 2024 w kategorii Banki. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane...
Czytaj więcej
O korzystaniu z sieci i zakupach online Polaków – przeczytaj nasz najnowszy raport!
16 kwietnia 2024 Blisko Ciebie
Polacy lubią korzystać z internetu zarówno w celach rozrywkowych, jak i konsumpcyjnych. Potwierdzają to choćby dane CBOS, według których aż 47 proc. Polaków w zasadzie przez cały czas jest online, na...
Czytaj więcej
Santander Consumer Bank: Połowa Polaków najwięcej wolnego czasu poświęca na media społecznościowe
15 kwietnia 2024 Blisko Ciebie
Prawie 50 proc. z nas najwięcej wolnego czasu w sieci spędza na korzystaniu z mediów społecznościowych – wynika z naszego najnowszego raportu „Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci”. Najczęściej...
Czytaj więcej

YouTube