Santander Consumer Bank rekordowe wyniki w 2005 r.

14 marca 2006
  • Zysk netto banku wyniósł 27,4 mln zł, wzrost o 621 proc.
  • Rekord polskiej bankowości w sprzedaży kredytów samochodowych
  • Wzrost w kredytach hipotecznych o 385 proc.
  • Zysk Grupy Santander wyniósł 6,22 mld euro, wzrost o 72 proc.

Wrocław, 14 marca 2006 r. – zysk netto Santander Consumer Banku w 2005 r. wyniósł 27,4 mln zł, czyli był wyższy o 621 proc. niż w 2004 r. (3,8 mln zł). Kluczowym czynnikiem umożliwiającym taki wynik był wzrost sprzedaży o 107 proc.

Wynik finansowy banku jest najwyższy w jego historii, również ilość i wartość udzielonych kredytów jest rekordowo wysoka, wynik sprzedaży kredytów samochodowych – jest nie tylko rekordem w historii banku, ale też polskiej bankowości.

Wyniki finansowe

Dla osiągnięcia wyniku finansowego kluczowe znaczenie miał dynamiczny wzrost sumy bilansowej, która wyniosła 3,787 mld zł (wzrost o 42% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Tak duży wzrost sumy bilansowej jest efektem dynamiki sprzedaży oraz umiejętności utrzymywania klientów. Blisko dwukrotnie wzrósł wynik z tytułu odsetek (z 99,2 mln zł w 2004 r. do 182 mln zł w 2005 r.).

W 2005 r. bank został dwukrotnie dokapitalizowany – łącznie kwotą 120 mln zł. Na zakończenie 2005 r. zarejestrowana była pierwsza transza dokapitalizowania, przy której fundusze własne banku wyniosły 336 mln zł. 2 stycznia 2006 r. zarejestrowane zostały fundusze podwyższone o drugą transzę i wyniosły 396 mln zł. Dokapitalizowanie przesunęło Santander Consumer Bank do pierwszej 20 największych banków w Polsce i świadczy o rosnącym znaczeniu, jakie dla Grupy Santander ma bank w Polsce.

Z początkiem 2006 roku bank zmienił nazwę z PTF Banku S.A. na Santander Consumer Bank S.A., co było efektem procesu unifikacji marki Santandera na całym świecie.

Mirosław Bieszki, Prezes Zarządu Santander Consumer Banku

„Osiągnięty wynik oceniamy bardzo wysoko. Jesteśmy bankiem, który w ostatnim roku uległ gwałtownemu przeobrażeniu: z bardzo niewielkiego banku specjalizującego się w kredytach samochodowych staliśmy się liderem tego segmentu, a dodatkowo znaczącym graczem na rynku kredytów hipotecznych. Jest to wynik tym bardziej satysfakcjonujący, że bank znaczną część sił koncentruje na przygotowaniu dobrej pozycji do dalszego rozwoju. Pierwotne założenia 2,5 krotnego wzrostu dynamiki zysku brutto w tym roku w porównaniu do 2005 r. muszą zostać skorygowane ze względu na tzw. "antylichwę" oraz projekty regulacji nadzoru bankowego w zakresie m.in. kredytów hipotecznych. Zgodne z planami całej Grupy Santander – jesteśmy nastawieni na rozwój banku w kierunku globalnego symbolu jakości.”

  2005 r. (tys. zł) 2004 r. (tys. zł) Zmiana
Suma bilansowa 3 787 339 2 665 516 42,09%
Fundusze wasne brutto 336 033 264 044 27,26%
Należności od sektora finsowego 119 377 109 264 9,26%
Należności od klientow i sektora budżetowego 3 565 971 2 419 445 47,39%
Zobowiazania wobec sektora finansowego 3 271 832 2 351 145 39,16%
Zobowiązania wobec klientow i sektora budzetowego 35 627 27 254 30,72%
Przychody z tytulu odsetek 182 552 99 223 83,98%
Przychody z tytulu prowizji 19 631 20 159 -2,62%
Wynik z działalności bankowej 169 675 76 512 121,76%
Koszty działania banku 105 500 24 465 331,23%
Wynik finansowy brutto 34 465 5 263 554,85%
Wynik finansowy netto 27 368 3 814 617,57%

Wyniki 2005 r. przed audytem.

Wyniki sprzedażowe

W 2005 r. Santander Consumer Bank udzielił 52,3 tys. kredytów o łącznej wartości 2,28 mld zł, czyli o 107 proc. więcej niż rok wcześniej.

Bank udzielił 40,2 tys. kredytów samochodowych o wartości 1,2 mld zł. Wynik ten jest rekordem polskiej bankowości. Bank umocnił pozycję lidera na rynku kredytów samochodowych. Dla porównania siedem największych autobanków w Polsce łącznie w 2005 r. udzieliło kredytów na kwotę 1,67 mld zł (dane: Rzeczpospolita, 01.18 2006 r.)

Santander Consumer Bank udzielił 11,3 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości 1,064 mld zł. Zaledwie półtora roku od wprowadzenia do oferty kredytów mieszkaniowych bank zajmuje siódmą pozycję na rynku kredytów hipotecznych w Polsce.

W drugiej połowie 2005 r. Santander Consumer Bank wprowadził do oferty również kredyty gotówkowe, zgodnie z planami będzie rozwijał działalność w tym segmencie. Rośnie znaczenie zmodyfikowanych w ubiegłym roku kredytów gospodarczych specjalnie dedykowanych dilerom samochodowym na finansowanie stanów magazynowych. Wartość linii kredytowych uruchomionych w 2005 r. wyniosła 121 mln zł i można ją porównać do wartości finansowania magazynu w średniej sieci dealerskiej.

Kredyty 2005 2004 zmiana
liczba Wartość [PLN] liczba Wartość [PLN] liczba wartość
samochodowe 40 200 1 209 298 612 29 777 883 601 425 35,00% 36,86%
hipoteczne 11 339 1 064 977 594 2 367 219 322 411 379,05% 385,58%
gotówkowe 793 5 656 260 0 0    
suma 52 332 2 279 932 466 32 144 1 102 923 835 62,80% 106,72%
Wartość linii udzielonych kredytów gospodarczych (stan na koniec roku 2005 r.) 121 mln zł

Wyniki Grupy Santander

W 2005 r. Grupa Santander zanotowała zysk netto w wysokości 6,22 mld EUR. Jest to najlepszy wynik w 150 letniej historii Santandera, o 72 proc. wyższy od osiągniętego w 2004 r. (3,606 mld EUR). Tak dobry wynik był efektem przede wszystkim trzech czynników. Nastąpił dynamiczny rozwój działalności i zysków jednostek należących do Grupy już w 2004 r. Na rezultat wpłynęło również przyłączenie Abbey, którego wyniki po raz pierwszy zostały doliczone do wyników Grupy oraz sprzedaż niestrategicznych udziałów w spółkach, która przyniosła znaczące zyski kapitałowe.

Akcje Santandera pod koniec roku osiągnęły cenę 11,15 EUR, tym samym wartość rynkowa wyniosła 69,74 mld EUR. Santander jest obecnie największym bankiem w strefie euro pod względem kapitalizacji rynkowej.

Santander Consumer – europejskie ramię Grupy, do którego należy Santander Consumer Bank w Polsce jest już obecny w 12 krajach Europy. Posiadając 7,7 milonów klientów wzmocnił pozycję europejskiego lidera w segmencie kredytów konsumenckich. Zysk Santander Consumer wyniósł 487 mln EUR, czyli o 46,3 proc. więcej niż w roku ubiegłym. W wiodącym obszarze działalności - finansowania zakupu samochodów – zanotowany został wzrost o 22 proc. Jednocześnie rozwinęły się pozostałe linie biznesowe Santander Consumer, jak kredyty konsumenckie i karty kredytowe (+22 proc) oraz pożyczki bezpośrednie (+36 proc).

Najnowsze na blogu

Polacy najczęściej oszczędzają na „czarną godzinę” i zakup lub remont nieruchomości
23 lutego 2024 Blisko Ciebie
Jak wskazuje najnowsze badanie Santander Consumer Bank „Polaków Portfel Własny: oszczędny jak Polak”, 43 proc. z nas oszczędza na konkretny cel. W większości robimy to z myślą o „czarnej godzinie”...
Czytaj więcej
Zbliża się akcja profilaktyczna dla kobiet „Biustowniczki”
21 lutego 2024 Blisko Ciebie
Już niedługo, bo 8 marca br. rusza projekt „Biustowniczki”. Jest on skierowany do kobiet w wieku 18-35 lat, których nie obejmują systemowe programy profilaktyczne. Dzięki finansowaniu naszego banku...
Czytaj więcej
Odłożone pieniądze Polaków najczęściej sięgają wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia
16 lutego 2024 Blisko Ciebie
Jak wskazuje nasze najnowsze badanie Santander Consumer Bank „Polaków Portfel Własny: oszczędny jak Polak”, już 55 proc. z nas regularnie odkłada pewne kwoty. U większości z nas suma odłożonych...
Czytaj więcej

YouTube