Prolongata spłaty kredytów i pożyczek samochodowych dla obywateli Ukrainy

16 maja 2022

Od 16.05.2022 roku klienci Santander Consumer Banku - obywatele Ukrainy, mogą skorzystać z tzw. prolongaty, czyli zawiesić spłatę raty kapitałowo-odsetkowej kredytu samochodowego/pożyczki samochodowej na 3 kolejne miesiące od raty, która przypada po dniu rozpatrzenia wniosku. W obecnej sytuacji takie rozwiązanie może ułatwić naszym klientom zarządzanie finansami w nowych, trudnych dla nich okolicznościach.

Co to znaczy, że klienci mogą skorzystać z prolongaty spłaty kredytu

Prolongata spłaty to zawieszenie spłaty rat kredytu na określony czas na poniższych zasadach:

 • Odroczony kapitał jest proporcjonalnie dodawany do wszystkich kolejnych rat po okresie Odroczenia, za wyjątkiem ostatniej raty balonowej, która pozostaje bez zmian.
 • Odroczone raty odsetkowe są dodawane do pierwszej raty po okresie prolongaty.
 • Okres kredytowania Twojej umowy kredytowej nie ulegnie zmianie,
 • Z możliwości prolongaty spłaty nie mogą skorzystać klienci, którzy korzystają z harmonogramów spłaty 50/50, 3x33, 4x25 i 5x20. W tych przypadkach postaramy się zaproponować przyjazną formę zmiany sposobu finansowania raty balonowej - prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 71 773 29 06 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
 • Klient może mieć opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek, ale musi uregulować zaległości na umowie w okresie prolongaty (przed rozpoczęciem spłaty).
 • Umowy wypowiedziane i z zawartą ugodą nie będą prolongowane.
 • Umowy z karencją nie będą prolongowane przed rozpoczęciem spłaty zgodnie z harmonogramem pierwotnym (konieczny będzie ponowny wniosek klienta).
 • Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze złożeniem wniosku, jego rozpatrzeniem, ani uruchomieniem prolongaty.
 • Informacja o korzystaniu z prolongaty przekazywana jest do Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jeśli w momencie rozpoczęcia prolongaty klient posiadał opóźnienia w spłacie, to informacje o nich będą przekazywane do bazy BIK do momentu ich spłaty.
 • Jeżeli na dzień rozpatrzenia wniosku klient posiadał zaległości w spłacie dotychczasowych rat, skorzystanie z prolongaty nie zwalnia klienta z obowiązku ich  zapłaty.
Przez jaki czas można skorzystać z prolongaty spłaty

Z prolongaty spłaty kredytu można skorzystać przez 3 kolejne miesiące od raty przypadającej po dniu rozpatrzenia wniosku.

Kto i w jaki sposób może skorzystać z prolongaty spłaty

Z prolongaty spłaty mogą skorzystać nasi klienci, którzy są obywatelami Ukrainy i mają w naszym banku czynną umowę kredytową – kredyt samochodowy lub pożyczkę samochodową. Wprowadzamy takie udogodnienie dla wszystkich, którzy w różny sposób zostali dotknięci skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba wypełnić wniosek o prolongatę spłaty i przekazać do Santander Consumer Banku za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej, na adres: ;
 • poczty tradycyjnej, na adres: Santander Consumer Bank, ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław
 • jednego z naszych oddziałów;

Maksymalny czas na rozpatrzenie wniosku to 30 dni. W przypadku pozytywnej decyzji klient otrzyma do podpisu i odesłania aneksy do umowy, na wskazany przez siebie adres korespondencyjny. Po zawarciu aneksu w banku, Klient otrzyma również nowy harmonogram spłaty, który uwzględnia zmiany, wynikające z uruchomieniem prolongaty.

To kolejne rozwiązanie, które jest udogodnieniem i wsparciem dla naszych klientów – obywateli Ukrainy. Santander Consumer Bank uruchomił również infolinię z asystą w języku ukraińskim oraz wdrożył prolongatę w spłacie kredytów gotówkowych, ratalnych i celowych, a także zwolnienie klientów z opłaty za użytkowanie karty kredytowej.


Банк Santander Consumer запроваджує для громадян України 3-місячне продовження терміну погашення кредиту чи автокредиту

 

Громадяни України можуть призупинити погашення основної суми та процентів на 3 місяці поспіль у разі кредитів та автокредитів. Це ще одна зручність, яку запровадив Банк Santander Consumer, щоб підтримати українське суспільство в найгірші для них часи.

 

Від 16.05.2022 року клієнти Банку Santander Consumer – громадяни України, можуть скористатися так званим пільговим періодом сплати, тобто призупинити погашення основної суми та частки процентів за автокредитом/автопозичкою на 3 місяці поспіль з моменту розстрочки, яка настає після розгляду заяви. У нинішній ситуації таке рішення може допомогти нашим клієнтам керувати своїми фінансами в нових, складних обставинах.

 

Що це означає, що клієнти можуть скористатися перевагами пільгового періоду сплати кредиту

Пільговий період погашення – це призупинення погашення кредиту на визначений термін на таких умовах:

 • Відстрочений капітал пропорційно додається до всіх наступних платежів після періоду відстрочення, за винятком останнього внеску, який залишається незмінним.
 • Відстрочені процентні внески додаються до першого внеску після пільгового періоду.
 • Термін кредитування вашого кредитного договору не зміниться,
 • Клієнти, які використовують графіки погашення 50/50, 3x33, 4x25 і 5x20, не можуть скористатися опцією пільгового періоду сплати. У цих випадках ми спробуємо запропонувати дружню форму зміни способу фінансування внеску – слід звернутися  на гарячу лінію за номером 71 773 29 06 (вартість підключення згідно з тарифом оператора).
 • Клієнт може запізнитися зі сплатою основної суми або відсотків, але повинен сплатити заборгованість за договором протягом пільгового періоду (до початку погашення).
 • Договори, що були розірвані та за якими була укладена угода, не отримають пільгового періоду.
 • Договори з відстрочкою не будуть продовжені до початку погашення згідно з початковим графіком (потрібна нова заявка клієнта).
 • Клієнт не несе жодних витрат, пов’язаних із поданням заявки, її розглядом або активацією пільгового періоду.
 • Інформація про використання пільгового періоду передається до Бюро кредитної інформації (БКІ). Якщо на момент початку пільгового періоду у клієнта були затримки з погашенням, інформація про них буде перенесена в базу БКІ до моменту їх погашення.
 • Якщо на день розгляду заяви клієнт мав заборгованість зі сплатою попередніх внесків, використання пільгового періоду не звільняє клієнта від обов’язку їх сплатити.
Протягом якого часу можна скористатись пільговим періодом?

Пільговий період сплати кредиту можна використовувати протягом 3 місяців поспіль з моменту сплати внеску після дати розгляду заявки.

Хто і як може скористатися пільговим періодом

Скористатися пільговим періодом можуть наші клієнти, які є громадянами України та мають з нашим банком діючий кредитний договір – автокредит чи автопозичку. Ми запроваджуємо таку пільгу для всіх, хто по-різному постраждав від наслідків збройного конфлікту в Україні. Щоб скористатися цією можливістю, слід заповнити заявку на пільговий період сплати та передати до Банку Santander Consumer:

 • електронною поштою на адресу: ;
 • звичайною поштою на адресу: Santander Consumer Bank S.A.
  вул. Легніцька 48B, 54-202 Вроцлав
 • в одному з наших відділень;

Максимальний термін розгляду заяви – 30 днів. У разі позитивного рішення клієнт отримає додатки до договору для підписання та повернення на вказану ним адресу для кореспонденції. Після укладання додатку в банку Клієнт також отримає новий графік погашення, який враховує зміни, що настали внаслідок активації пільгового періоду.

Це ще одне рішення, яке є зручністю та підтримкою для наших клієнтів – громадян України. Банк Santander Consumer запустив також гарячу лінію українською мовою та впровадив пільговий період погашення кредитів готівкою, кредитів у розстрочку та кредитів цільового призначення, а також звільнення клієнтів від сплати за користування кредиткою карткою

Najnowsze na blogu

O korzystaniu z sieci i zakupach online Polaków – przeczytaj nasz najnowszy raport!
16 kwietnia 2024 Blisko Ciebie
Polacy lubią korzystać z internetu zarówno w celach rozrywkowych, jak i konsumpcyjnych. Potwierdzają to choćby dane CBOS, według których aż 47 proc. Polaków w zasadzie przez cały czas jest online, na...
Czytaj więcej
Santander Consumer Bank: Połowa Polaków najwięcej wolnego czasu poświęca na media społecznościowe
15 kwietnia 2024 Blisko Ciebie
Prawie 50 proc. z nas najwięcej wolnego czasu w sieci spędza na korzystaniu z mediów społecznościowych – wynika z naszego najnowszego raportu „Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci”. Najczęściej...
Czytaj więcej
Opłaca się polecać
12 kwietnia 2024 Bank Możliwości
Na rynku jest tak wiele różnych towarów i usług, że często szkoda nam czasu na ich porównywanie. Z ulgą sięgamy po rekomendacje zaufanych osób. Najfajniejsze są te polecenia, w których obie strony...
Czytaj więcej

YouTube