Infolinia: 195 00**

Zasady ładu korporacyjnego

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Santander Consumer Bank S.A. („Bank”) informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Banku podjęły stosowne uchwały w sprawie pełnego stosowania z dniem 1 stycznia 2015 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („Zasady”). Przyjmując Zasady, Bank miał na względzie wyrażony przez Komisję Nadzoru Finansowego cel Zasad, tj. zapewnienie wspólnych standardów ładu korporacyjnego wszystkich podmiotów nadzorowanych, a także nienaruszanie przez Zasady praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zasadę proporcjonalności, wynikającą ze specyfiki działania Banku.

Ponadto, Bank informuje, że Zasady zostały przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 14.01.2015 r.

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.