Infolinia: 195 00**

Polityka Informacyjna Banku

Informacja nt. wy‎ników oceny stosowania "Zasad ładu korporacyjnego" KNF

Informacja nt. wyników oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.​:

Santander Consumer Bank S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku dokonała w dniu 12 grudnia 2017 r. oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („Zasady”). 

Po zapoznaniu się z informacją na temat podjętych przez Bank działań mających na celu dostosowanie do Zasad, z którymi stwierdzono niepełną zgodność w roku 2016, Rada Nadzorcza Banku stwierdziła, że Bank osiągnął pełną zgodność z Zasadami 22.1, 22.2 oraz 47.2.

W odniesieniu do Zasad 12.1 -12.2 dotyczących deklaracji udziałowców w zakresie dokapitalizowania i wsparcia finansowego dla instytucji nadzorowanej, Rada Nadzorcza Banku stwierdziła, że stosowane są one przez Bank zgodnie z zasadą proporcjonalności.

W stosunku do pozostałych Zasad Rada Nadzorcza Banku stwierdziła pełną zgodność Banku w ich stosowaniu.
 

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce - więcej informacji