Infolinia: 195 00**

Polityka Informacyjna Banku

Informacja nt. wy‎ników oceny stosowania "Zasad ładu korporacyjnego" KNF

Informacja nt. wyników oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.​:

Santander Consumer Bank S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku dokonała w dniu 3 marca 2020 r. oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2019 roku.

Po zapoznaniu się z wynikami analizy dotyczącej zgodności realizowanych procesów oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych z wymogami określonymi w Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych i interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza stwierdziła pełną zgodność Banku w ich stosowaniu.

Rada Nadzorcza Banku potwierdziła, że zasady 12.1 i 12.2 dotyczące deklaracji udziałowców w zakresie dokapitalizowania i wsparcia finansowego dla instytucji nadzorowanej stosowane są przez Bank zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Dokumenty
Zasady - Santander Consumer Bank S.A.