195 00**

Polityka Informacyjna Banku

Informacja nt. wy‎ników oceny stosowania "Zasad ładu korporacyjnego" KNF

Informacja nt. wyników oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.:

Santander Consumer Bank S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku dokonała w dniu 13 grudnia 2016 r. oceny stosowania zasad wprowadzonych dokumentem „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („Zasady”).

Rada Nadzorcza Banku zapoznała się z działaniami podjętymi w ramach planów naprawczych mających na celu dostosowanie do Zasad, z którymi stwierdzono niezgodność lub niepełną zgodność w 2015 r.

Rada Nadzorcza Banku stwierdziła, ze realizacja planów naprawczych dotyczących Zasad 19.1-19.4 oraz 28.3-28.4 zapewniła zgodność Banku z tymi Zasadami.

Rada nadzorcza Banku stwierdziła, że  zasady 12.1 -12.2, 22.1 – 22.1 oraz 47.2 dotyczące deklaracji udziałowców w zakresie dokapitalizowania i wsparcia finansowego dla instytucji nadzorowanej, liczby członków niezależnych w Komitecie Audytu oraz pełnej niezależności funkcji Compliance stosowane są przez Bank zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Do góry
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce - więcej informacji