Integracja z AIG

O integracji

1 marca 2011 r. nastąpiło prawne połączenie Santander Consumer Banku i AIG Banku Polska. Od chwili połączenia organizacje działają jako jeden bank pod nazwą i logo Santander Consumer Banku S.A.

Spółka, która powstała po połączeniu banków stała się jednym z największych graczy na rynku consumer finance w Polsce. Bank dysponuje dogłębną wiedzą na temat lokalnego rynku, zróżnicowanymi produktami i kanałami dystrybucji oraz możliwościami wynikającymi z przynależności do Grupy Santander, takimi jak know-how czy dostęp do platform technologicznych. Są to doskonałe podstawy do osiągnięcia pozycji lidera rynku consumer finance.

Dowiedz się więcej o integracji

Informacje dla Klientów

Klienci depozytowi dawnego AIG Banku

Co się zmieniło:

  • nazwa - banki połączyły się pod nazwą Santander Consumer Bank
  • wizualizacja - od dnia połączenia wszystkie nasze dokumenty, korespondencja i materiały banku oraz placówki, działają pod logo Santander Consumer Banku

Co pozostaje bez zmian:

  • warunki zawartych umów
  • numery rachunków posiadanych lokat

Kredytobiorcy dawnego AIG Banku

Co się zmieniło:

  • nazwa - banki połączyły się pod nazwą Santander Consumer Bank
  • wizualizacja - od dnia połączenia wszystkie nasze dokumenty, korespondencja i materiały banku oraz placówki, działają pod logo Santander Consumer Banku

Co pozostało bez zmian:

  • warunki zawartych umów kredytowych
  • numery rachunków, na które dokonują Państwo spłat