Online

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Online wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024)

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1 000 - 400 000 PLN
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1 000 - 400 000 PLN
1 mies. 1.00%
3 mies. 3,00%
4 mies. 3,00%
6 mies. 3,00%
9 mies. 3,00%
12 mies. 3,00%
24 mies. 2.00%
36 mies. 2.00%

Oprocentowanie nominalne rachunków lokat terminowych Online zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym.

 

Online Nowe Środki

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Online Nowe Środki wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024)

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1 000 - 400 000 PLN
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1 000 - 400 000 PLN
1 mies. 2.00%
3 mies. 5.00%
4 mies. 5.00%
6 mies. 5.00%
12 mies. 4.50%
24 mies. 4.00%
36 mies. 4.00%

1Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 29.03.2024 r. Oprocentowanie nominalne stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 03.04.2024 r. Minimalna kwota lokaty Online Nowe Środki 1 000 zł, maksymalna kwota lokaty 400 000 zł. Brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym. Szczegóły propozycji znajdziesz w Oddziałach Banku, na infolinii pod nr 801 601 801 lub 71 358 21 60 (koszt wg stawki operatora) oraz na www.santanderconsumer.pl.

 

Zysk+ Wzrost

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Zysk+ Wzrost wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1000.00 PLN i więcej
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1000.00 PLN i więcej
3 mies. 5.00%
6 mies. 5.00%
12 mies. 4.50%
15 mies. 4.50%
24 mies. 4.00%
36 mies. 4.00%

2 Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 29.03.2024 r. Oprocentowanie stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 03.04.2024. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0%. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.

Znajdź Oddział Banku >>

Zysk+

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Zysk+ wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1.000 PLN i więcej
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1.000 PLN i więcej
3 mies. 3,00%
6 mies. 3,00%
9 mies 3,00%
12 mies. 3,00%
15 mies. 3,00%
24 mies. 2.00%
36 mies. 2.00%

Oprocentowanie nominalne rachunków lokat terminowych Zysk+ zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym.

Zysk+ Progresja

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Zysk+ Progresja wynosi w stosunku rocznym 1 (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1.000 PLN i więcej
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Kolejny miesiąc lokaty 1.000 PLN i więcej
1. miesiąc 2,50%
2. miesiąc 2,70%
3. miesiąc 3,00%
4. miesiąc 3,20%
5. miesiąc 3,50%
6. miesiąc 4,00%
7. miesiąc 4,20%
8. miesiąc 4,50%
9. miesiąc 4,80%
10. miesiąc 5.00%
11. miesiąc 5.20%
12. miesiąc 5.40%

1Na dzień 03.04.2024 średnie oprocentowanie dla Lokaty Zysk+ Progresja w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi 4,00%

Zawieranie umów lokat Zysk+ Progresja odbywa się wyłącznie w placówkach Banku.

Direct+

Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Direct+ wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1.000 PLN i więcej
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1.000 PLN i więcej
3 mies. 3,00%
6 mies. 3,00%
9 mies. 3,00%
12 mies. 3,00%
15 mies. 3,00%
24 mies. 2.00%
36 mies. 2.00%

Oprocentowanie nominalne rachunków lokat terminowych Direct+ zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym.

Online - wycofana oferta

Oferta Lokaty Online przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się lokaty. 
Oprocentowanie nominalne lokat po odnowieniu, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

 

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1 000 - 400 000 PLN
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1 000 - 400 000 PLN
10 mies. 0.01%
15 mies. 0.01%
18 mies. 0.01%

Direct+ Internet - wycofana oferta

Oferta Lokaty Direct+Internet przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się lokaty.
Oprocentowanie nominalne lokat po odnowieniu, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

 

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1000 PLN i więcej
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres lokaty 1000 PLN i więcej
1 mies. 0.01%
2 mies. 0.01%
3 mies. 0.01%
4 mies. 0.01%
5 mies. 0.01%
6 mies. 0.01%
7 mies. 0.01%
8 mies. 0.01%
9 mies. 0.01%
10 mies. 0.01%
11 mies. 0.01%
12 mies. 0.01%
15 mies. 0.01%
18 mies. 0.01%
24 mies. 0.01%
36 mies. 0.01%

Direct+ - wycofana oferta

Oferta Lokaty Direct+ przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się lokaty.
Oprocentowanie nominalne lokat po odnowieniu, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

 

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1 000 PLN i więcej
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres 1 000 PLN i więcej
1 mies. 0.01%
2 mies. 0.01%
4 mies. 0.01%
5 mies. 0.01%
7 mies. 0.01%
10 mies. 0.01%
11 mies. 0.01%
18 mies. 0.01%

Zysk+ - wycofana oferta

Oferta Lokaty Zysk+ przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się lokaty.
Oprocentowanie nominalne lokat po odnowieniu, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

 

Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
1 000 PLN i więcej
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty:
Okres 1 000 PLN i więcej
1 mies. 0.01%
2 mies. 0.01%
4 mies. 0.01%
5 mies. 0.01%
7 mies. 0.01%
8 mies. 0.01%
10 mies. 0.01%
11 mies. 0.01%
18 mies. 0.01%

Direct+ Doskonała - wycofana oferta

Oferta Lokaty Direct+ Doskonała przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się lokaty.
Oprocentowanie nominalne lokat po odnowieniu, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

 

Oprocentowanie nominalne
Kwota minimalna (w PLN)
Współczynnik W
Okres lokaty Oprocentowanie nominalne Kwota minimalna (w PLN) Współczynnik W
3 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
4 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
5 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
6 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
9 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
12 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
15 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
18 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
24 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%
36 mies. 0.01% 5000.00 0,0101%

Zysk+ Doskonała - wycofana oferta

Oferta Lokaty Zysk+ Doskonała przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się lokaty.
Oprocentowanie nominalne lokat po odnowieniu, wg stawki stałej, wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 03.04.2024):

 

Oprocentowanie nominalne
Kwota minimalna (w PLN)
Współczynnik W
Okres lokaty Oprocentowanie nominalne Kwota minimalna (w PLN) Współczynnik W
3 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
4 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
5 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
6 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
9 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
12 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
15 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
18 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
24 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%
36 mies. 0.01% 1000.00 0,0101%

Możesz również:

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu