Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze

Kredyt z dofinansowaniem na wymianę starego pieca i prace termomodernizacyjne

RRSO 9,37%1

Pouczenie prawne

Korzyści

 

 

 

czyste powietrze - logotyp
Na co mogę wydać pieniądze z kredytu?

Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze powinien być przeznaczony na zakupy i prace termomodernizacyjne zgodne z celem Programu Czyste Powietrze, w tym co najmniej 95% na koszty kwalifikowane.

Pieniądze możesz przeznaczyć na:

 • wymianę źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • dokumentację, np.: audyt energetyczny lub dokumentację projektową

 

Jaką dotację mogę dostać?

PODSTAWOWY poziom dofinansowania

w sumie do 30 000 zł dotacji

PODWYŻSZONY poziom dofinansowania

w sumie do 37 000 zł dotacji

Wymiana źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa), wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, termomodernizacja

25 000 zł + 5 000 fotowoltaika

32 000 zł + 5 000 fotowoltaika

Wymiana źródła ciepła na paliwo stałe na inne niż pompa ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa), wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, termomodernizacja

20 000 zł + 5 000 fotowoltaika

32 000 zł + 5 000 fotowoltaika

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, termomodernizacja

10 000 zł

15 000 zł

 

Program „Czyste Powietrze” jest ogólnopolskim programem zarządzanym przez NFOŚiGW.
Korzystne warunki kredytu zapewnia gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak dostać kredyt?

 
Przyjdź do Oddziału

Zaplanuj ekozmiany i przyjdź do oddziału.
Razem z doradcą złożysz wniosek o kredyt i dotację.

Skorzystaj z kredytu gotówkowego Czyste Powietrze

 

Jak zawrzesz umowę

 
Przyjdź do oddziału
Przyjdź do oddziału i złóż wniosek o Kredyt gotówkowy „Czyste Powietrze”
 
 
Podpisz umowę 

Podpisz umowę o Kredyt gotówkowy „Czyste Powietrze””

 
Doradca wypełni z Toba wniosek o dotację
i prześle do właściwego WFOŚiGW
 
Ciesz się z otrzymanego kredytu
Gdy tylko otrzymamy pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji, wypłacimy Ci kredyt
 • Zapoznaj się z dokumentacją wniosku o dofinansowanie programu priorytetowego Czyste Powietrze
 • Przyjdź do oddziału i złóż wniosek o Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze
 • Podpisz umowę o Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze
 • Doradca wypełni z Tobą wniosek o dotację i prześle do właściwego WFOŚiGW
 • Gdy WFOŚiGW potwierdzi nam zawarcie umowy dotacji, wypłacimy kredyt na Twój rachunek bankowy.
   
By otrzymać dofinansowanie:
 • Zrealizuj zaplanowane przedsięwzięcie  - masz na to 18 miesięcy! Pamiętaj, by zbierać rachunki i faktury.
 • Złóż wniosek o rozliczenie dotacji (wniosek o płatność) we właściwym WFOŚiGW. Z wnioskiem przekażesz dokumenty, które potwierdzają realizację przedsięwzięcia.
 • Po pozytywnej weryfikacji wniosku, WFOŚiGW przeleje nam Twoją dotację. Zaksięgujemy ją na częściową spłatę kapitału kredytu.

 

Dokumenty do wniosku o dotację

 • zaświadczenia o źródle i wysokości dochodów,
 • odpis zwykły ksiąg wieczystych, sporządzony nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia wniosku o dotację.
 • jeśli masz małżonka: oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dotację,
 • jeśli ubiegasz się o podwyższony poziom dofinansowania: zaświadczenie z gminy potwierdzające wysokość dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek o dotację,
 • jeśli w księdze wieczystej nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację, są współwłaściciele: oświadczenie wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dotację
 • jeśli imię i nazwisko wskazane we wniosku o dotację lub oświadczeniu współwłaściciela różni się od imienia i nazwiska widniejącego w księdze wieczystej: do wglądu dokument - akt stanu cywilnego potwierdzający zmianę danych, dotyczy:
  • osoby składającej wniosek o dotację,
  • współmałżonka osoby składającej wniosek o dotację,
  • współwłaściciela budynku lub lokalu mieszkalnego widniejącego w księdze wieczystej,
 • jeśli adres nieruchomości wskazany we wniosku o dotację różni się od adresu nieruchomości widniejącego w księdze wieczystej: do wglądu dokument lub informacja wyjaśniająca rozbieżność,

Podczas składania wniosku, złożysz też pisemne oświadczenie w którym potwierdzisz:

 • swoją sytuację finansową,
 • numeru księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację,
 • numeru działki

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę skorzystać z kredytu Czyste Powietrze?

Jaka wysokość dofinansowania mi przysługuje?

Co sfinansujesz kredytem Czyste Powietrze?

Kto może skorzystać z kredytu Czyste Powietrze?

Jakie dokumenty wymagane są do złożenia wniosku?

Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne dla współwłaścicieli - Rozwiń

Informacje dodatkowe

1Dla Kredytu gotówkowego Czyste Powietrze z karencją w spłacie pierwszej raty na okres 1 miesiąca oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 29.03.2022 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: zmienna stopa oprocentowania kredytu: 8,99%, całkowity koszt kredytu: 12 638,47 zł obejmuje: prowizję: 0,00 zł , odsetki: 12 638,47 zł, opłatę za wypłatę gotówki przelewem na rachunek bankowy Klienta: 0,00 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,37%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 35 000,00 zł; czas obowiązywania umowy: 85 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 47 638,47 zł; wysokość 83 miesięcznych równych rat 567,13 zł ostatnia rata w wysokości 566,68 zł. W przypadku skorzystania przez konsumenta z usługi dodatkowej PUB, do wysokości raty kredytu doliczana jest opłata w kwocie 4,99 zł.
Propozycja dotyczy Kredytu gotówkowego Czyste Powietrze z wnioskowaną kwotą od 10 000 zł do 100 000 zł.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu gotówkowego z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły sprawdź w oddziałach Banku lub na www.santanderconsumer.pl.

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu