Ubezpieczenie
Onko Pomoc

Ubezpiecz się na Onko Przypadek

Informacje o produkcie

Ubezpieczyciel: CNP Santander Insurance Europe DAC.

 

Onko Pomoc to indywidualne ubezpieczenie, które obejmuje ochronę 
zdrowia (ubezpieczenia osobowe – wypadku i choroby) oraz interes 
majątkowy (świadczenia medyczne i assistance).

Ubezpiecz się na wypadek choroby nowotworowej.

Zakres ubezpieczenia

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia ONKO POMOC?


Świadczenie pieniężne

w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym lub przedinwazyjnym

 • w zależności od wybranego wariantu wypłata świadczenia jest w kwocie 30 000 zł, 60 000 zł, 120 000 zł w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego w stanie inwazyjnym oraz 20% tych kwot w przypadku nowotworu złośliwego w stanie przedinwazyjnym,
 • środki finansowe wypłacane są w całości (30 000 zł, 60 000 zł lub 120 000 zł w zależności od wybranego wariantu) i możesz je przeznaczyć na dowolny cel np. na prywatne konsultacje i leczenie, rehabilitację, zakup leków czy wsparcie budżetu domowego.


Assistance pomocny

w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym lub przedinwazyjnym

 • rehabilitacja,
 • zakup/wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • konsultacja psychologa,
 • pomoc pielęgniarki,
 • pomoc domowa,
 • transport do/z placówki medycznej,
 • zwrot kosztów protez/peruki,
 • dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb Ubezpieczonego.

Zagraniczna opinia
medyczna 

w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym lub przedinwazyjnym

 • weryfikacja, potwierdzenie lub uzupełnienie diagnozy,
 • tłumaczenie dokumentacji na język angielski i tłumaczenie opinii na język polski.


Świadczenia medyczne

w przypadku każdej choroby

 • specjalistyczne badania (w tym biopsja, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa),
 • rozszerzona diagnostyka laboratoryjna,
 • konsultacje lekarzy specjalistów (wraz z kosztami transportu, gdy lekarz znajduje się w odległości powyżej 25 km).

 

Dostępne są 3 warianty ubezpieczenia, gdzie:
 • suma ubezpieczenia wynosi 30 000 zł,
 • suma ubezpieczenia wynosi 60 000 zł,
 • suma ubezpieczenia wynosi 120 000 zł.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia jest zawarty w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ONKO POMOC , które znajdziesz poniżej w sekcji dokumenty.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszych oddziałów, by zawrzeć umowę ubezpieczenia

sprawdź listę oddziałów

Zgłaszanie roszczeń

Zgłoszenia roszczenia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:
 • za pośrednictwem strony internetowej: www.cnpsantander.pl/zglos-roszczenie
 • mailowo na adres:
 • telefonicznie:
  (0) 801 88 99 79 lub (22) 270 30 70 (opłata wg taryfy operatora)
  od pn. do pt. w godz. 8:00-18:00
 • listownie na adres:
  CNP Santander Insurance 
  IV Piętro, ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa

  Santander Consumer Bank S.A.
  ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław
   
 • osobiście:
  w jednej z placówek Santander Consumer Bank S.A.
 
Jeśli wybierzesz kontakt w formie elektronicznej szybciej otrzymamy Twoje zgłoszenie.
Jeśli już masz

Dla naszych Klientów, którzy posiadają już ubezpieczenie, przygotowaliśmy wszelkie potrzebne informacje oraz dokumenty, które można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce - Jeśli już masz.

Zobacz


Możesz również:

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu