Ubezpieczenie
Onko Pomoc

Ubezpiecz się na Onko Przypadek

Informacje o produkcie

Onko Pomoc to indywidualne ubezpieczenie, które obejmuje ochronę zdrowia (ubezpieczenia osobowe – wypadku i choroby) oraz interes majątkowy (świadczenia medyczne i assistance).

Ubezpieczyciel - CNP Santander Insurance Europe DAC z siedzibą w Dublinie, Irlandia, 2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2.

Dostępne są 3 warianty ubezpieczenia, gdzie:

 • Suma ubezpieczenia wynosi 30 000
 • Suma ubezpieczenia wynosi 60 000
 • Suma ubezpieczenia wynosi 120 000

 

Zakres ubezpieczenia

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia ONKO POMOC?

Świadczenie pieniężne:
(w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym lub przedinwazyjnym)

 • w zależności od wybranego wariantu wypłata świadczenia jest w kwocie 30 000 zł, 60 000 zł, 120 000 zł w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego w stanie inwazyjnym oraz 20% tych kwot w przypadku nowotworu złośliwego w stanie przedinwazyjnym,
 • środki finansowe wypłacane są w całości (30 000 zł, 60 000 zł lub 120 000 zł w zależności od wybranego wariantu) i możesz je przeznaczyć na dowolny cel np. na prywatne konsultacje i leczenie, rehabilitację, zakup leków czy wsparcie budżetu domowego.
   

Świadczenia medyczne:
(w przypadku każdej choroby) 

 • specjalistyczne badania (w tym biopsja, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa),
 • rozszerzona diagnostyka laboratoryjna,
 • konsultacje lekarzy specjalistów (wraz z kosztami transportu, gdy lekarz znajduje się w odległości powyżej 25 km).

 

Zagraniczna opinia medyczna:
(w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym lub przedinwazyjnym) 

 • weryfikacja, potwierdzenie lub uzupełnienie diagnozy,
 • tłumaczenie dokumentacji na język angielski i tłumaczenie opinii na język polski.

Assistance pomocny:
(w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym lub przedinwazyjnym)

 • rehabilitacja,
 • zakup/wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • konsultacja psychologa,
 • pomoc pielęgniarki,
 • pomoc domowa,
 • transport do/z placówki medycznej,
 • zwrot kosztów protez/peruki,
 • dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb Ubezpieczonego.

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Onko Pomoc - poniżej, w sekcji dokumenty.

Zgłaszanie roszczeń

Zgłoszenia roszczenia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:
 • za pośrednictwem strony internetowej: www.cnpsantander.pl/zglos-roszczenie
 • mailowo na adres:
 • telefonicznie:
  (0) 801 88 99 79 lub (22) 270 30 70 (opłata wg taryfy operatora)
  od pn. do pt. w godz. 8:00-18:00
 • listownie na adres:
  CNP Santander Insurance 
  IV Piętro, ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa

  Santander Consumer Bank S.A.
  ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław
   
 • osobiście:
  w jednej z placówek Santander Consumer Bank S.A.
 
Jeśli wybierzesz kontakt w formie elektronicznej szybciej otrzymamy Twoje zgłoszenie.
Jeśli już masz

Dla naszych Klientów, którzy posiadają już ubezpieczenie, przygotowaliśmy wszelkie potrzebne informacje oraz dokumenty, które można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce - Jeśli już masz.

Zobacz

Możesz również

 Odwiedzić oddział

 Zadzwonić na infolinię 195 00

Przejdź do kontaktu